Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterAmmunitionstester med pistol och revolver i Skottstol och Kronograf.

Under några år på 2000 talet så sysslade jag ganska mycket med skjutning i skottstol, jag var då medlem i Vallebygdens PSF och
där fanns en hembyggd riktigt bra skottstol som fungerade riktigt bra vid tester av olika laddningar.
Framförallt kaliber .32 med även kaliber .38, kaliber .22 och
9 mm testades i denna skottstol. För att ytterligare späda på med tester så sköt jag de flesta skotten också genom en kronograf,
läs mera om kronografen.


För mig har alltid uttrycket att "Att mäta är att veta" varit en ständig ledsagare livet igenom, så också i detta fallet med tester av
vapen och ammunition.
Men kan man då med hundra procentig säkerhet lita på de resultat som skottstolen och kronografen levererar?
Detta ska jag försöka att svara på med hjälp av min egna ibland dyrköpta erfarenheter via tester av olika laddningar i våra mest gångbara
kaliber.
Men först av allt måste jag tillstå att även en i skottstol skjuten pistol, kan ge felaktiga värden på grund av tex en miserabel fastsättning.
Tanken bakom skottstolen är ju att kunna kontrollera vapnets egenprecision, en skottstol korrekt använd är vida överlägsen en hand
när det gäller inriktning skott efter skott.
Men kan aldrig fullt ut ersätta en hand vid skjutning.


Bild 1 Ransom USA

Skottstolen.

Är egentligen en av de få möjliga möjligheten vi har, vi amatörer att kunna mäta hurvida vår laddning eller vår färdigköpta patroner
men också vårt vapen håller en hög klass eller ej.

En av de mest erkända skottstolar heter Ransom och står att finna i USA.
Men säljes också av ett mindre antal företag i Sverige.


Till denna skottstol så MÅSTE man anskaffa adapter ( en hållare för varje vapen) för att få rättvisa mätningar på en pistols eller
revolvers egen precision kombinerat med den avskjutna ammunitionen.
Det är av mycket stor vikt att rätt adapter användes och att fastsättningen av vapnet i skottstolen är betryggande, ett för löst
eller felaktigt anbringat vapen ger ofelbart felaktiga mätvärden. Precis som testen av .22 kalibrig ammunition visar, där en
felaktig adapter har används på Morini pistolen.
Morini CM 22 är byggd på ett sätt med helt justerbar kolv och saknar därför stomme inne i kolven, därav är det svårt att få
till en betryggande fastsättning i en skottstol.


Detta är belysande på hur lätt direkta felaktigheter smyger sig in i en test, därav så är min rekommendation att alltid om möjligt
använda en kronograf
när man analyserar ett vapens precision eller ammon's precision.
Ju flera mätningar ju större noggrannhet kan man förvänta sig.

Det är ju egentligen två olika funktioner som man mäter med en skottstol. Det egna vapnets precision och precisionen på den
använda ammon i mitt eget vapen, båda dessa funktioner eller komponenter bidrar ju i högsta grad till den förväntade precisionen.

Därav kombinationen av både kronograf och skottstol kan kanske uppfattas av någon som både hängslen och livrem.
Men så är inte fallet man kan direkt påvisa en flyer på tavlan som att tex laddningen var för stor eller liten allt detta avslöjas
ju av kronografen, därav så är kronografen ett bra komplement till en skottstol.

Man hör ganska ofta skyttar som anser att en skottstol inte ger en korrekt utvärdering av vapnets och ammon's presion, till
viss del så håller jag med om detta, det förhållande som skapas av ett vapen i en mänsklig hand går inte att simulera i en
skottstol.
Men samtidigt gäller en annan regel att en så stadig inriktning som en skjutstol medger kan aldrig uppnås i skyttens händer.

Men just nu är detta det bästa vi har, att mäta fram ett vapens eller ammon's precision.

Men vissa svagheter med mätningen sticker ut:

* Man måste ha en adapter (hållare) för just det vapen man avser att kontrollmäta, mycket viktigt.

* Stativet för skjutstolen måste vara mycket starkt förankrat i marken och får absolut inte röra sig när skottet avlossas.

* Det är lika viktigt vid skytte i en skjutstol att inte rycka av skottet, detta ger ofelbart felaktiga mätvärden framme vid målet.

* En viss hänsyn bör tas till rådande temperaturer, vid provplatsen.


Bild 2 Kronograf


Kronografen

Mäter ju hastigheten på den passerande kulan, kronografen kan registrera inte bara en kula utan en serie kulor som skjuts
igenom de bågar som tillhör kronografen. Kronografen är ett mycket andvändbart instrument med en förvånadsvärd hög precision
på varje mätning. Detta till en liten summa pengar och lätt att installera inför tester och lika lätt att plocka ihop efter testens utförande.
Läs mera om kronograf.

Vad mäter man då med en kronograf?

För att mäta är att veta!

Genom att skjuta genom en kronograf och samtidigt mäta kulhastigheten kan vi direkt avläsa med hjälp av kronografen, VID vilken
hastighet just den laddningen har den bästa precisionen.
Genom att testa olika laddningar, olika kuldjup i hylsan, så kan vi direkt avläsa vid vilken hastighet vi får den bästa precisionen.
Vi kan också använda kronografen för att testa ett fabriksparti med färdigladdad ammo och snabbt konstatera om vi har fått vad vi betalat
för, eller inte!!
Kronografen är huvudsakligen avsedd för utomhusbruk men kan lätt ändras för användning inomhus.
Bra är att ha ett kamera eller videostativ att montera kronografen på, det finns dylika stativ för några hundralappar, i nödfall kan även
ett bord användas.


Om jag vore i den dilemman att jag bara hade råd att köpa ett av dessa värdefulla instrument vilket skulle jag då välja?
Tveklöst så valde jag kronografen inte bara för den är billig utan också för att den är lätt att applicera ute på banan den ger bra
information och är relativt lätt att tolka.

Epilog

Någon kunde ju missuppfatta den test av .22 kalibrig ammunition som är utförd av Kent Kumpula och bringas i den uppfattningen att
en Morini CM 22 RF har dålig precision, så är det absolut inte, det är en specialtillverkad hållare till Morini pistolen som inte fanns att
tillgå under testet, därav det sämre resultatet.
Det är min peronliga uppfattning att dagens pistoler i kaliber .22 är ganska jämna när det gäller skjutprecision, det är på andra ställen i
konstruktionen/funktionen som skillnader pistoler i mellan uppstår.

Arne Nohlberg 2012 05 11