Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Skruvar och annat som bara lossnar.

Till och från så får jag mail från oroliga vapenägare som gång på gång har försökt att få en skruv eller ett korn på en pipa att sitta fast
men som ständigt har misslyckats med att fästa delen som skakar loss.
Oftast så har frågeställaren försökt att dra åt detaljen så att nästan gängorna har tagit skada, men ändå så sitter detaljen inte fast.

Därför tänkte jag bidraga med mina egna erfarenheter när det gäller gäng låsning av olika detaljer i ett vapen.
"Det är lätt att fixa det där", släng på lite Loctite ( gänglåsning) och så är allt klart!
Men oftast är verkligheten inte riktigt så enkel.

Men jag bara måste berätta en helt sann historia tagit direkt ur verkligheten, detta hände sig för ca 10 år sedan tillbaka i Halmstad.
Men det kunde lika gärna ha hänt var som helst i Sverige, en ung grabb kommer till modellflygfältet i Halmstad med en nymonterad
modellhelikopter, där i stort sett varje skruv ska låsas med loctite för att inget ska kunna lossna under flygning.
Av bekvämlighetsskäl så hade denna Loctite införskaffats på jobbet och var av typ permanent låsning, (med andra ord omöjlig) att
demontera utan mycket starkt värme.
Vid den första anblicken kunde jag direkt avgöra att modellhelikoptern var helt felaktigt ihopsatt och följaktligen omöjlig att
demontera då delarna var producerade i ömsom plats och ömsom metall.
Det var bara att önska den olyckliga ägaren av helikoptern lycka till med nästa bygge.

Av detta scenario kan vi lära oss att använda rätt gänglåsning, vi kan också förstå vikten att använda gånglåsning och av rätt
kvalitet för det vi avser att låsa fast.Så häng med så kör vi en introduktion följd av ett förslag till bra metoder vad det gäller gänglåsning.


Bild 1 Loctite 243 mediumstark låsning av skruvförband, rekomenderas när demontering med
handverktyg är nödvändig samt när detaljerna är lätt oljigaLoctite gänglåsning är effektiv på alla typer av metaller inklusive stål-, mässings- och till och med svartoxiderade skruvar.
Den förhindrar vibrationslossning på t.ex. modellhelikopter och vapen.
Loctite gänglåsning finns i flera olika hårdheter i låsningen från åpermanenta låsningar till mycket lätta låsningar, en del låsvätskor
kräver rengöring före application, en del inte alls, mer om detta senare.

Loctite gänglåsning av skruvförband kan delas in i följande huvudgrupper:

- Permanent låsning
- Medelstark låsning
- Oljetolerant låsning

Grön
222- Svag gängtätning
243-medelstark oljetålig gängtätning
270-gängtätning
290-kapillärverkande låsvätska & tätning

Gul
603-Bussningsmontering
638-metalllim
641-lagermontering

Röd
542-hydraliktätning
577-rörtätning

Beige
574 master gasket (typ tätning stora block)

Blå
330-multi bond
401-superlim
406-superlim
480-superlim
454-supelim gele

Gänglåsningar är vätskor av enkomponentstyp som helt fyller upp de mikroskopiska håligheterna mellan motstående gängor.
de polymeriseras till en hård massa när de kommer i kontakt med metall i avsaknad av luft.


Men låt oss göra en närmare beredskap med den Loctite som kan vara relevant att använda i vår kontakt med vapen.

Egentligen behöver vi bara kunna använda och känna till två av dessa produkter fantastiskt bra produkter.

Även Loctite 243,an finns i många olika storlekar.

Loctite 243 är en medelstark gänglåsning som dessutom är något oljeresistant, det vill säga att de gängor som ska
låsas inte behöver tvättas med tex aceton eller liknande avfettningsmedel.
Men man bör ändå för ett fullgott resultat, göra rent gängorna åtminstoende med en sprittvätt innan loctite appliceras.
Fördelen med just 243 är att den är möjlig att kunna "bryta upp" utan att tillföra någon form av värme, dessutom spar
ju oljeresistansen lite arbete vid applicering.
Låsförmågan är mycket god och just denna låsvätska borde finnas i varje seröst skyttehem.
Loctite 270 eller 2701.

Detta är en så kallad starkt låsning, eller permanent låsning, denna är mycket svår att demontera med handverktyg och
kräver oftast eller nästan alltid en uppvärming till minst 250 grader för att kunna lossa skruvförbandet.
Tänk på innan du använder en stark gänglåsning, är det möjligt att värme upp skruvförbandet?
Finns det plastdetaljer i närheten som tål en uppvärming?
Observera att denna loctite kräver en noggrann rengöring av både den skruv som ska låsas och gängorna som skruven
ska låsas i, aceton eller likvärdiga lösningsmedel är ypperliga rengörare.

Tekniska data


Loctite 406

Trots att jag i ingressen av min artikel nämnde att behovet hos de flesta användare inom skyttesporten borde klara sig fint
med bara två låsvätskor så kunde jag bara inte lämna just Loctite 406, utanför denna artikel, det är ett av de mest fantastiska lim
för gummi och plast som jag kommit i kontakt med.
Limmar det mesta efter rengöring och en lätt uppruggning av de ytor som ska limmas samman och detta sker blixtsnabbt.


Förvaring av Loctite låsvätskor.

Den bästa förvaringen är i obryten förpackning i kylskåp. Men så fort vi har använt vår låsvätska så borde den åter
komma in i vårt kyskåp, men av kanske förklarliga skäl så hamnar vår låsvätska oftast på vårt mekarbord och där
gäller en viktig regel, DRA ALDRIG åt förpackningens kork efter användning, låsvätskans livslängd ökar betydligt om
den kan "andas in Luft" och inte är försluten vid förvaring.


Arne Nohlberg 2009 05 04

Loctites hemsida i Sverige