Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterSlagstiftet en liten, men ack så viktig detalj.

Med denna artikel ska jag försöka att spegla de problem som kan uppstå i denna lilla detalj, slagstiftet. Målsättningen är också
att ge tips och förslag på åtgärder för att förhindra den under skjutningen så försmädliga "klicken.
Nu kanske man inte ska belasta slagstiftet för alla klickar som sker i ett vapen, det kan också finnas andra anledningar till att
den vårt tycke självklara smällen uteblir. mera om detta senare.
Men vi kan redan nu slå fast att vid en eventuell klick så är oftast just slagstiftet och funktionen runt detta den mest trolig
anledning till en utebliven och efterlängtad funktion, nämligen smällen.

Oftast tar vi denna funktion som given och när vi då upplever att funktionen uteblir är det oftast med stor förvåning..
Naturligtvis debuterar oftast dessa fel under en fältrunda och inte bara på en station utan oftast på flera.

Kan vi då eliminera dessa problem och hur gör vi då?

Detta ska jag försöka att svara på och även ge tips om åtgärder.

Men låt mig först i traditionell pedagogisk god anda, först redogöra för den förväntade uppgiften som slagstiftet har.

Principen för ett fungerande slagstift i olika applikationer för pistol:


Bild 1 principen för ett slagstift i en pistol.

Referens till bild 1

En uppspänd mekanism till en pistol.
När vi drar i avtryckaren händer följande:
Sear frikopplar hanen från sear, hanen slår till på slagstiftet som förs framåt och får patronens tändsats att detonera, slagstiftets
returfjäder drar snabbt tillbaka slagstiftet, hanen hakar upp och vi är klara för nästa skott.

Slagstiftet har egentligen bara en enda uppgift, men en mycket viktig sådan, nämligen att deformera tändhatten eller hylsan så att
tändsatsen bringas att explodera och därmed antända krutet i vår patron. läs mera om tändhatten.
Saknas på bild 1 returfjäder för slagstiftet, denna fjäder återfinns på bild 3. Returfjäderns uppgift är att snabbt dra tillbaka slagstiftet
efter att slagstiftet har fullgjort sin uppgift, en defekt eller brusten fjäder kan orsaka att patronen ej kastas ut efter skjutning.
Det finns i pistoler två olika typer av slagstift i pistoler: slagstift för centralantänd ammunition och slagstift för kantantänd ammunition,
Se bild 2.

Bild 2 olika slagstift

Generellt om slagstift.

Vi kan på det vänstra slagstiftet se att detta är mycket slitet och att det dessutom har försvunnet lite material under tidens gång.
Slagstiftet i mitten representerar ett väl fungerande slagstift. Båda dessa slagstift är för kantantänd ammunition.
Det högra stiftet får de representera en centralantänd pistols slagstift i bra skick.


Vi kan direkt konstatera att storleken och beskaffenhet på ytan på den del av slagstiftet som deformerar och tränger in i tändhatten
eller i den kantantända patronen står i direkt proportion till hur djupt slagstiftet kan tränga in i tändhatten eller i den kantantända
patronen. Ju mindre yta dessto djupare tränger slagstiftet in i patronen eller tändhatten och ju säkrare bringas denna att avfyra
patronen.Men som vanligt finns det alltid en hake någonstans, ju smalare och spetsigare slagstiftets del som arbetar mot patron är, ju kortare
kommer slagstiftets livslängd att vara.
Här måste en kompromiss till för att erhålla ett acceptabelt antal avskjutna skott i förhållande till en säker avfyrning!
De allra flesta slagstiften är sätthärdade, (ythärdade) detta innebär att endast ytan är härdad och att den inre delen av slagstiftet
forfarande är någorlunda mjuk, denna metod användes för att få ett materiel som både tål nötning och slag.Hur kan man då avgöra om ett slagstift behöver bytas ut eller ej? Det är mycket svårt att ge generellt svar på denna fråga, det bästa
är att ha ett slagstift i reserv och kunna jämföra de båda stiften och naturligtvis är en eller flera klick en indikering på att en kontroll
kanske ska börja med just slagstiftet och dess funktion.
Men tyvärr förekommer klickar även med vapen i perfekt skick av den enkla anledningen att skjälva tändsatsen i patronen kan vara
ojämt fördelad över patronen och ibland helt saknas.Detta kan tydligen iakttagas om man får som reservdel ett nytt slagstift som efter något tusen skott helt enkelt går av, då är oftast
slagstiftet genomhärdat och fabrikanten har missat i härdningen efter tillverkningen.
Därför är det alltid en vild chanstagning att vässa spetsen på ett slagstift och på detta sätt återskapa det i "nästan nyskick".
Det finns två problem med detta förfarande, slagstiftet kan genom en flitig användning vara lite för kort, eller genom att vi spetsar till
det så slipar vi igenom ythärdningen och redan efter ett mindre antal skott så är slagstiftet lika trubbig igen och vårt vapen
börjar återigen att klicka, mer eller mindre regelbundet.
Att tillfälligt spetsa till ett slagstift om man saknar ett nytt sådant, kan verkligen rekomenderas, normalt kan man kanske skjuta
500 - 1000 skott med ett slagstift där man slipat igenom ythärdningen.Det finns också en stor risk med att olja in den styrningen i mantel som finns för slagstiftet, bättre är att låta slagstiftet vara helt torrt
från olja och fett, för risken är stor att oljan absorberar smuts som sedan förvandlas till ett gegga som på ett påtagligt sätt ökar
friktion mellan slagstiftets och dess lagring i mantel.
Det kan också finnas en risk för att det skapas en oljelås av olja eller fett och slagstiftet förvandlas till en stötdämpare..
Bild 3 Slagstift Benelli WC . 32 och returfjäder, en centralantänd patron.

När det gäller slagstift för centralantända patroner så skiljer sig dessa slagstift endast genom spetsens utformning.

Annars gör dessa slagstift samma jobb och drabbas tyvärr också av samma problem.
Men det finns en väsentlig skillnad som måste poängteras och den är själva spetsens utformning, återigen gäller samma förhållande
som för ett slagstift för kantantänd ammunition, ju större yta på spetsen, ju svårare har den att nå in till tändsatsen i tändhatten.
På bild tre anges benämningen spetsvinkel, även denna vinkel+spetsen yta står direkt i proportion till slagstiftets förmåga att nå
tändsatsen i tändhatten och därigenom detonera patronen.
Ju trubbigare spetsvikel ju större kraft fodras och ju större yta på slagstiftets spets ju större kraft behövs, för att detonera patronen!

Slagstift och löptider.

Med löptider så menas i detta fall den tiden som åtgår från det att hanen släpps loss från sitt upphak i Sear, tills hanen
har träffat slagstiftet och detta har förflyttat sig framåt i mantel för att slutligen träffa patronen och bringa tändsatsen att explodera.
Önskvärt är ju att denna löptid är så kort som möjligt, för skytten vill ju absolut inte ha någon egentlig fördröjning alls, men vi kan
konstatera att i det mekaniska systemet i pistolen finns inbyggt en ganska stor massa som skapar tröghet och en tröghet som inte
är önskvärd.
Det är med andra ord ingen tillfällighet att våra slagstift ser ut som dom gör.
Vi vet också genom omfattande studier och genom vetenskapliga försök, att en tung massa startar långsamt och att en lätt massa
startar mycket snabbare.
Att slutprodukten i vårt fall slagstiftets påverkan på patronens tändhatt/tändsats är ungefär lika stor med en tung hane och ett
tungt slagstift, kontra en lätt hane och ett lätt slagstift.
Men löptiden skiljer dessa båda konstruktioner åt i all väsentlig grad.

Bild 4

Slagstift i revolver.

När det gäller slagstift för revolver skiljer sig dessa i stor grad från våra pistolers konstruktion, oftast men inte alltid är slagstiftet
applicerat direkt på hanen, men det finns några undantag från denna konstruktion tex. Smith & wesson modell 17 har ett mera
konventionellt slagstift, typ pistol, men observera att detta är en revolver för en kantantänd patron i kaliber .22.

Bild 5 en "tonad hane" S&W, med leden för slagstiftet utmärkt.

Låt oss därför återvända till den mera konventionella utförandet med slagstiftet anbringat på hanen. Från första början så var
slagstiftet mer eller mindre fast monterat på hanen, men snart ändrade S&W detta och ett fjäderbelastat slagstift med en liten
tryckfjäder kom i produktion. se bild 5
Detta för att kunna få en maximal gång mot den bussning som alltid finns (eller borde finnas) i stommet på revolvern.
Denna lösning för att erhålla en så bra som möjligt gång på hanen i den cirkelformade rörelsen som hanen utför innan skottet avlossas.


Bild 6 Utbytbara bussningen/styrningen för slagstiftet

Observera den avfasade delen i bussningen, viktigt att denna monteras rätt.
Samma förhållande gäller vad beträffar slagstiftets utförande som i en centralantänd pistol, förutom i de revolvrar som är avsedda för kantantänd ammunition.
Spetsvikel och ytan på slagstiftets spets är helt avgörande för det jobbet som vi kräver av den på hanen anbringade slagstiftet.
Som vanligt så är tändhatten en spegel vad som hänt eller borde ha hänt vid en eventuell klick, just denna "spegel" som tändhatten
utgör är oftast den enda vi har kvar efter ett skott som har avlossats eller klickat.
Med lite kunskap kan många olika fel tolkas med hjälp av avtrycket i tändhatten.

Jag får oftast frågor om att mitt slagstift ligger lite förskjutet ut ur centrum på min tändhatt, ska jag rätta till detta eller bidrar det
till en försämrad funktion?
En mindre avvikelse från mitten är helt OK och bör inte föranleda några som helst åtgärder..

Bild 7 Smith & Wesson revolver för kantantända patroner i kaliber .22

Byte av slagstift i pistol och revolver.

I de allra flesta pistoler krävs verktyg för att byta ut slagstift, det finns visserligen några undantag. Vad som behövs är ett stadig
underlag gärna av ett trämaterial, en anpassad drivdorn och en mindre hammare.
Personligen tycker jag att har man inte rätt verktyg, tex ett riktigt drivdorn som är ett måste vid byte av slagstift så ska man avstå
från att försöka att byta ut detta.

Bild 8 En drivdornsats bör finnas i varje seriös vapenhantverkares arsenal


Risken är stor att man orsakar stora skador på bearbetade ytor.
Passa på att rengöra kanalen i mantel för slagstiftet noggrannt vid byte av slagstift, men ingen olja eller fett ska anbringas i denna kanal.

Bild 9 slagstift Morini, saknas på bild returfjäder.

OBS urfräsningen i slagstiftet på bild 8, i denna urfräsning får stålstiftet plats, detta stålstift som låser och begränsar rörelsen för slagstiftets möjlighet att röra sig fram och tillbaka i mantel.
Viktigt vid montering av ett nytt slagstift att denna öppning kommer rätt mot stålstiftet som håller slagstiftet på plats i mantel.

Bild 10 slagstift med returfjäder.

Byta slagstift på revolver är egentligen nästan lika enkelt om man har rätt verktyg, ibland kan denna operation kräva att hanen
demonteras från stommet och detta är den absolut säkraste och bästa metoden att byta hanens slagstift.
Slagstiftet är fastsatt med ett spännstift (rörstift) som lätt kan knackas ut med en lämplig drivdorn, men var försiktig när du gör detta
för på senare S&W modeller finns en liten tryckfjäder gömd bakom slagstiftet den sprätter lätt iväg.


Epilog

Slagstift är egentligen att jämföra med tändstift i en bilmotor, dom ska med andra ord bytas ut med jämna mellanrum.
På detta vill jag ge ett belysande exempel, min Morini CM 22 alu är ca 5 år gammal och har gått ca 50 000 skott, efter ca 1000 skott
gick slagstiftet helt av och ett nytt slagstift erhölls på garanti. Detta slagstift är nu utbytt efter nästan 50 000 skott.
Ta nu inte detta som ett riktmärke utan detta är undantagsfall som bekräftar regeln, att alltid ha ett slagstift i reserv.
I normalfall är ca 10 - 20 tusen skott på ett slagstift en bra siffra.
Det är min förhoppning att du i framtiden tar god hand om ditt slagstift och byter ut det med jämna mellanrum och på detta enkla sätt
inte behöver räkna in dig till klickarnas skara.

Arne Nohlberg 2008 10 23

Läs också varför krånglar pistolen