Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterSota korn och sikte

Att ett välsotat korn och sikte i hög grad bidrar till ett välriktat skott framför allt på mål med svart bakgrund är väl nästan alla skyttar
helt införstådda med. Men vägen till det där riktigt svarta kornet och siktet kan vara olika för många utövare av skyttesporten.
Det enklaste sättet är att införskaffa en sotningständare a ca 70 kronor och sedan sota korn och sikte, men är detta en bra metod??
Det mest komplicerade och dyraste är kanske att införskaffa en karbidtändare och sedan sota riktmedel med denna.

Vad är vi ute efter? Jo ett så svart korn och sikte som möjligt och dessutom med så lite glans (så matt) som möjligt för att undvika
reflexer. Det svartaste vi vet i dag är förmodligen kol, uttrycket kolsvart borde vara en god intäckt för just detta påstående!
Ju svartare och mattare våra riktmedel är desto mer avviker de från de gängse svarta målet på våra skjutbanor och det är ju
detta som är finessen med ett välsotat korn och sikte.

Men vari består skillnaden mellan dessa olika sätt att sota riktmedel och är det värt att satsa på den något dyrare och mera
komplicerade karbid metoden?
Just detta ska denna artikel handla om, så låt oss först bekanta oss lite med den enklare sotningständaren.

Enkel sotningständare

Vanliga 60 - 70 kronors tändare

Detta är tändare som fungerar så där, naturligtvis bättre är inget men ändå inte riktigt bra, sotar men ger inte den där riktiga svärtan.
Kan på inget sätt jämföras med en karbidsotare som ger en helt annan svärta och mindre glans och på detta sätt mindre reflektion.
Fördelar lätt att använda lätt att applicera svärta med, dock blir resultatet lite mediokert. Bättre än inget!

Sight Black i sprayform

Birchwood Sight black

Fungerar så där, men är svårt att applicera utan att spruta ner hela vapnet och sitter mycket dåligt fast på korn o sikte.
Personligen tycker jag inte att detta är ett alternativ över huvud taget.


Karbidtändare ( Gun Smoke)

Karbidtändare med vattenbehållare     


Karbid

En karbidsotare är en behållare, för kalciumkarbid, CaC2, och vatten. Dessa är förenade i en behållare och utvecklar då
acetylengas som strömmar ut via en reglerbar ventil, samt en tändare mekanism för gasen.
När vi fyller upp denna behållare med en bit karbid och tillsätter vatten, reagerar karbiden med vattnet, och det bildas acetylengas.
Denna gas brinner med kraftig vit låga och avger samtidigt ett sot som är det svartaste man kan tänka sig. Just detta sot som är en rest
av förbränningen av acetylengasen är ett alldeles ypperligt medel att sota korn och sikte med och ger en överträffad svärta.

Lukten av karbid ( risker med användning)
Kalciumkarbid innehåller små mängder kalciumfosfid. Fosfiden reagerar tillsammans med vatten, t ex luftens vattenånga, till fosfid som
är en mycket giftig gas. Men som tur är har fosfid har också en mycket stark, vitlöksliknande lukt vilket gör att man drar sig undan innan mängderna blir farliga. Undvik dock att lukta alltför länge på karbiden. Kalciumkarbidens lukt beror på spårmängderna av fosfid.
Även acetylen bildas i kontakt med luftens vattenånga, men är luktlös. Med andra ord ska man hantera en färdigblandat sottändare
med en viss försiktighet och ska naturligtvis om möjligt användas utomhus.

Acetylengas
Acetylen är en omättad gasformigt kolväte. Vanligaste framställningssättet är genom inverkan av vatten på främst kalciumkarbid.
Tillsammans med luft eller syrgas bildar acetylen explosiva blandningar. När syretillförseln inte är lika god sker ofullständig förbränning.
Den stora andelen kol i acetylengasen gör att det blir oförbrända kolpartiklar över som gör att lågan sotar. Acetylen självantänder dock inte.
Det behövs en tändsticka eller en gnista för att få eld.
Det just dessa oförbrända kolpartiklar som vi använder när vi sotar korn och sikte.


Gun Smoke tändaren i delat skick

Gun Smoke tändaren

Detta är en ganska frekvent tändare på marknaden, säljs genom flera olika handlare bla Sportec i Åkarp a 175 kronor.
Det finns med denna karbidtändare (karbidsotare) en del olägenheter men också många riktigt bra fördelar.
Den är ganska svår att hålla ren och det finns en tendens att gängorna mellan lock och behållare beläggs med lösningen
karbid - vatten och sedan mer eller mindre omöjliggör demontering.
Därför är det viktigt att direkt efter användning skruva isär tändaren och rengöra den från vattenblandad karbid.
Detta kan till stor del elimineras genom att använda ett bra fett på gängorna.

Viktigt är också att efter varje användning, föröka att göra så rent som möjligt och att då och då rengöra det lilla filter i locket som
gasen strömmar ut igenom före den antänds.
En avklippt tops fungerar fint som filter, låt det avklippta skaftet sticka ut en liten bit så är det lätt att demontera.
Ett avklippt finger på en engångshandske av plast fungerar utmärkt som innerbehållare för karbid, efter användning kan denna avlägsnas
ur tändaren och behållaren är som ny igen!

Tyvärr saknas en behållare för karbid i satsen som följer tändaren.
Med i satsen är tändaren och en behållare för vatten.

Behållaren för förvaring av karbid måste vara absolut lufttät, annars reagerar karbiden och genererar acetylengas vid förvaring,
karbiden är så känslig att även luftfuktigheten kan få den att reagera.

Tändaren är relativt lätt att demontera för byte av filter och tändstål (det som skapar gnistan).
Fördelen är att tändaren rätt använd ger ett helt kolsvart sikte och korn, så svart att det skiljer sig märkbart från svarta måltavlor.

Epilog

Gun smoke är en tändare som jag absolut kan rekommendera, men ha i baktanke att den kräver ett visst mått av rätt
handhavande och skötsel för att komma till sin rätt.
Men tänk på att sotet på korn och sikte inte tål någon som helst mekanisk påverkan, ett hölster är oftast förödande för just sotningen
av riktmedel. En väska ger enligt egen erfarenhet det bästa skyddet för ett nysotat sikte.
Märker man då skillnaden mellan ett tändaresotat sikte och ett karbidsotat sikte? Tveklöst är det en stor skillnad.
Karbid finns oftast att tillgå hos Lantmännen's butiker Granngården a 88 kronor per kilo, eller i färgaffärer över hela Sverige.

Arne Nohlberg 2006 08 08 rev 2012 09