Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

för utskrift

 

Vidareutveckla ditt skytte eller steg 2 utbildning av dig själv

Målsättningen med denna artikel, är att ge dig som står med ett ben utanför och en ben kvar i skyttet, en injektion
av den glädje och kunskap som du kanske inte just nu kan förknippa med skyttet.

Kanske har du kört fast!

Kanske har du nästan gett upp!

Kanske har du många frågor, men finner inga svar?


Trappan

Allt normal utveckling sker i steg, utvecklingen går därför både upp och tyvärr nedåt ibland, detta får vi bara acceptera.

Det kan vara svårt att acceptera
, att resultaten pekar nedåt efter en aktiv träningsperiod men detta är helt normalt.

Normalt sker utvecklingen i steg, men oftast sker en nedgång i resultaten strax före en efterlängtad stegring.
För en del människor tar det lång tid och för en del tar det kort tid att lära in ett nytt moment, detta måste vi bara acceptera!
Vad som menas med olika förutsättningar till ett framgångsrikt skytte är just talang. En del har talang och når målet mycket
snabbare, en del får lägga ner mera tid, men som regel kan kanske samma mål ändå uppnås!
Men samtidigt kan det vara bra att veta att det finns hjälp på vägen, för att lite enklare kunna nå nivå efter nivå.
För det är just detta, utveckling av skytte handlar om, oftast två steg fram och ett steg tillbaka.

Hänger du med så kör vi!!Målbild

Att sätta ett mål för sin egen utveckling är för de flesta en självklarhet.
Detta mål kan framstå som glasklart eller diffust, men viktigt är ändå att ha ett väl definierat mål.
Ett sådan mål kan bestå av följande exempel:
Att du i dag kan prestera ett snitt på 336 i en 8 ronders skjutning.
Men målet är kanske 365 i stället. Ett fullt realistiskt mål.
Du kan ha ett mål att komma med till OS 2008, också ett väl definierat mål om än ganska svårt att nå.
Vilket mål du än har så finns det alltid en väg till detta mål, ibland en kort väg ibland en lång och svår väg.
(Vill du inte ha ett mål? "Så är ju även detta att inte ha ett mål. En form av mål" eller åtminstone ett beslut du har tagit)

Viktigt är att ha ett väl definera mål, även om detta mål inte är helt statiskt utan kan ändras under resan gång!

För många utövare är tesen " att vägen till målet är betydligt trevligare än målet" en bekräftelse på vad utveckling
handlar om.
Viktigt är att sätta mål, lika viktigt är att kunna sätt upp nya mål, när vi nått det första målet, med det viktigaste av allt
är att sätta realistiska mål, mål som går att uppnå.
Men glöm aldrig att vägen till målet ska kantas av glädje, utan glädje på vägen, är även ett lätt mål, svårt att nå!
Skriv ner ditt realistiska mål på ett papper, ta fram detta papper titt som tätt och titta på det.
Före varje gång du åker och skjuter, titta på ditt mål!
Memorera detta mål i ditt hjärna, så att du lätt kan ta fram målbilden när du behöver den!Vägen till målet

Skytte är en repetiv sport, med det menas att samma rörelser ska utföras med samma mönster gång efter gång, så lika
varandra som möjligt.
Det finns inget utrymme för att variera detta mönster, det bästa resultatet erhålls alltid av den som varierar minst.

Vägen till ett framgångsrikt och stimulerande skytte är att kunna repetera utan att variera!

Denna väg består inte bara av teknisk träning, utan den ska också brytas ner i flera olika målbilder.
Rätt tränad ska det var som att slå på autopiloten när skottet avlossas, allt i den minsta detalj ska vara inlärt och inprogrammerat
i vår hjärna.
En annan bra jämförelse är en videoinspelning, hela det rätta förloppet är inspelat i hjärnans "hårddisk" när vi behöver det,
manar vi fram denna inspelning, trycker på Play ( reser upp armen) sedan sköter det inlärda beteendet allt perfekt.
Det enda vi ska göra är att sätta igång processen!
Skapa dig en egen bild i hjärnan hur målet ser ut, tänk tex på hur skottet sitter mitt i tian, eller att alla 6 skotten sitter i mitten
på fältmålet.
För vem åker ut på skjutbanan för att skjuta 5,or?

Under träning, så ska de fel på vi upptäcker, skyndsamt korrigeras, efter varje skott gör vi en analys, redan när skottet går
av vet de flesta skyttarna, efter lite träning var skottet kommer att sitta i målet!

Vi får en viss känsla av var skottet sitter!

Viktigt är att kontrollera att känslan och verkligheten överenstämmer, känner du att skottet ska sitta lite till höger, så
ska det också sitta i denna position när du kommer fram till målet.
Denna nödvändiga känsla ger dig det första bra verktyget för all form av analys och korrigering.
Genom träning och korrigering når vi fram till en i vår hjärna inspelad videosekvens över ett BRA skott.

Denna bild ska du kunna frammana när som helst under dagen, eller när du lägger dig, under skjutningen eller efter
skjutningen, just den bilden den är ditt mål.


Varje gång du lyfter din pistol ska denna bild komma fram i ditt undermedvetna.
Rätt tränad ska du varje gång du lyfter din arm med ett vapen, " i din hjärna starta upp denna intränade videosekvens"
när vapnet ligger rätt i målet så smäller det, utan att du egentligen behöver tänka alls.

Skyttet som är en repetativ sport, kräver denna form av träning för att ge bra resultat!

Analys

Låter kanske lite tråkigt men är ett av de viktigaste verktygen till ett framgångsrikt skytte.
Att bara planlöst skjuta skott efter skott är förvisso en bra träning av att lyfta armen, men egentligen inget mer

Analys är ett av de viktigaste verktygen vi har inför problemlösningar!

* Viktigt är att ständigt följa upp det egna resultatet.
* Registrera avvikelser och korrigera felaktigheter så fort som möjligt!
* Börja med att skaffa en skjutdagbok, anteckna skjutpass efter skjutpass.
* Anteckna noga varje förändring om inte på banan så direkt efter din skjutning.

Var inte rädd för att prova dig fram, det absolut sämsta sättet att träna, är att stå och nöta in ett felaktigt sätt att
skjuta på.


Torsten Ullman som var en av de bästa skyttar som Sverige har fostrat genom åren, kunde åka ut och skjuta under två timmar!
Under denna tid avlossade han oftast ca tre skott!!
Torstens filosofi var att INTE skjuta ett skott som inte var helt perfekt och dra på sig ett felaktigt utfört skott.
Att denna Torsten jämt och ständig, gick med en lös avtrycksmekanism i fickan och lite i det dolda tränade fina avtryck,
vet kanske inte så många om!
Ragnar Skanåker gjorde precis tvärtemot, han sköt sig upp till knäna med tomhylsor, både två skyttarna i Världsklass l
yckades med just sin strategi.

Dessa två exempel belyser att en träning unik för varje individ, oftast ger det bästa resultatet.

Fråga din klubbkompisar fråga din tränare, beskriv ditt problem, testa noggrannt utan att förkasta de råd du får.
Ett exempel: Ponera att du nästan alltid sätter det första skottet som en sexa eller sjua, medans de andra fyra skotten
sitter bra!
Förmodligen ett felaktigt grepp, problemlösning fatta pistolen på ett bättre sätt, eller förändra ditt grepp.
Var hela tiden öppen för nya lösningar, testa och prova, på detta sätt lär du dig själv både analys och korrigering av fel!
Det är inte bara att lösa ett problem för stunden, utan du skapar en god grund för en framtida utveckling av ditt skytte.
Glöm den där j--la femman i den sista serien, detta skott kan du ALDRIG ändra på, men du kan utveckla din egen
teknik
för att undvika att detta upprepas i framtiden!

Att lösa problem

Du har säker någon gång upplevt det där gnagande problemet utan att finna en lösning!
Men du har svårt att analysera felet, du känner ett visst obehag.
Men du har svårt att förstå vad det är?
Du har provat allt!!
Kanske kommer du på problemet efter ett tag, minns du då vilken skön känsla detta problem-lösande gav?
Hur skönt det kändes att äntligen lösa problemet!
Det är just denna känsla som ska bli en av våra med resenärer under utvecklings-resan i pistolskytte.

Om vi har problem är vi människor så funtade att vi oftast skyller dessa problem på yttre omständigheter.
Allt för oftast söker vi finna problemet bland vår utrustning, för håll med om att känns svårt att erkänna att det är vi själva
som är problemet!
Kanske skyller du på din pistol"
Tänk om jag skulle haft en riktig pistol, då skulle alla skotten sitta i mitten varje gång" eller kanske hittar du på en
annat problem!
För att dölja det verkliga problemet? "Ramlade på jobbet i går och har ont i axel" annars skulle var enda skott sitta i tian!
Vare sig du har egentillverkade problem eller verkliga problem av teknisk art eller teknikproblem direkt relaterade till ditt skytte,
måste vi återigen ta fram ett av våra mest användbara verktyg igen, nämligen analysen.

1 ) Identifiera ditt problem.
Börja med att ställa frågan? har jag verkligen ett problem? Om svaret är ett obetingat JA. Ta reda på: vad är problemet?
Ett exempel, jag träffar alltid med det första skottet långt utanför den svarta cirkel, men de andra fyra skotten sitter bra.

2 ) Beskriv ditt problem
Skriv gärna ner det problemet du har för att tydliggöra vari problemet består, det kan vara användbart om du ska fråga
någon
annan kunnig pistolskytt om råd.
Var noga i din beskrivning, ett dåligt exempel är följande konstaterande " Hur jag än skjuter så går det år h--vete"
Anteckna exakt problemets karaktär, om det uppstår vid speciella tillfällen osv. Framför allt var ärlig mot dig själv!

3 ) Sök efter lösningar på problemet
Ta med ditt problem hem och fundera på det, försök att finna nya infallsvinklar, testa gärna nya metoder.

Tänk på att till 99,9 % så har du lösningen hela tiden framför dig, det gäller bara att upptäcka den.

Fråga din skyttekompisar, fråga din tränare, fråga en gammal erfaren skytt.
Om du bara visste vilken samlad kunskap det finns hos dina skyttekompisar, berätta om ditt problem, gör dom andra
skyttekompisarna delaktiga i ditt problem. Det finns många som kommer att engagera sig i ditt problem, alla är inte egoister!
Men framför allt! Ge inte upp!

4 ) Agera enligt den strategi du har valt
Ta till dig de råd som du har fått och testa dessa råd med stort allvar. Det är fullständigt fel att avfärda råd med följande ,
motivering: "Det där kan väl inte fungera?"
Framför allt glöm den där förb--ade prestigen som vi människor tycks odla till vansinne.
Alla vi människor är bra på ett område och kanske lite sämre på ett annat.
Tag tacksamt mot den hjälp du får.
Men till sist och kanske det viktigaste av allt, ta tag i problemen så fort dom uppstår och lös dom så fort du bara kan.

Ju längre tid du accepterar och försöker att dölja ditt problem, ju längre tid kommer det att ta att jobba bort detta fel!

De problem som du löser, kommer att ge dig en fin plattform för vidare utveckling in i framtiden.

5 ) Analysera resultatet
Nu är det dags att skörda, har du nu funnit lösningen, var då ödmjuk och var beredd att dela med av din lösning till dina kamrater.
Nu har du taget ytterligare ett steg in i din egen utveckling, både som skytt och människa.

Känn efter lite: Visst har du vuxet en bit!

Om du fortfarande har problem, ge inte upp börja om på steg ett igen.

Koncentration och avkoppling

Just förmågan att kunna koncentrera sig är ett av nyckelorden i just skytte, men lika viktigt är förmågan att kunna koppla av.
Ingen orkar att helt fullt koncentrera sig timme efter timme.
För just vårt skytte är en målmedveten koncentration på korn, sikte och avtryck mycket viktigt och först i tredje hand målet.
Detta är helt avgörande för ett bra resultatet.
Rätt koncentrerad ska du bara se, din pistol/revolver och målet, allt det andra runt om kring dig ska försvinna.
Vi skyttar använder oss av en stark koncentration, på korn och sikte och att utföra ett bra avtryck och först i tredje hand
koncentrerar vi oss på målet.
Vi vet att vi inte kan fokusera på både korn och sikte samtidigt som vi fokuserar på målet!

Den primära fokuseringen ska ligga på korn och sikte och den sekundära på målet.

Gamla sanningar väl värda att upprepa.

Vi skyttar använder både en sekundär form av koncentration ( på målet) och en primär koncentration på korn och sikte.
Denna koncentration är helt avgörande för ett lyckat skott, svåra störningar får oftast stora konsekvenser för vår koncentration.
Men ändå måste träning ske så att ett visst mått av störning ändå kan accepteras och hanteras.
Ingen kan begära att det ska vara knäpptyst på en tävling.
Jag kommer ihåg en episod för något år sedan, då en skytt kommer ut till en nybörjareträning, med allt det prat och frågor som
alltid finns med vid dessa tillfällen.
Skytten blev förbannad och krävde absolut tystnad!
Detta är ett typiskt exempel på hur snett allt kan gå.
Nybörjarna sköt sina serier, drog sig sedan tillbaka och samtalade i normal samtalston.
Den tyste skytten ställde helt andra krav på miljön.
Kanske ska man inte dyka upp på nybörjareträning om man har dessa krav!
Speciellt med tanke på att vår skjutlokal är tillgänglig året runt varje dag.

Men å andra sidan måste en skytt tåla olika former av störningar under skyttet, detta är en del i en bra koncentration!

Rätt koncentrerad ska hela omgivningen försvinna alla skyttar i närheten ska försvinna, kvar finns du, din pistols riktmedel och
sekundärt målet.
Lika viktigt som koncentration är avkoppling, för vem orkar stå fullt koncentrerad skott efter skott, timme efter timme?
När skottet har gått följer vi upp detta i ca 3 sekunder sedan för vi ner armen igen och låter hela kroppen att slappna av.
Viktigt nu är att ha kvar fokus på skyttet, (om det inte är sista skottet)

Men att slappna av i muskulaturen.

Från Ryssland kommer ett bra tips: Samtidigt som du reser upp skjutarmen, res dig upp på tårna i några sekunder, sänk sedan
avslappnat ner kroppen så att du känner hur dina muskler slappnat av i ben fötter och lår.

Du kommer att känna att du står stadigare och mera avslappnat.

Att träna koncentration är en av de enklaste övningarna, koncentrera dig på en sak i rummet, eller utomhus och håll uppe
koncentrationen så länge du orkar, var noga med att koppla av mellan övningarna.

Koncentration är en bristvara i dagens Sverige, hur många är det inte som både tittar på TV och läser samtidigt som
dom pratar med någon!


Rätt koncentrerad på en skjutbana ska du kunna se din måltavla, men alla andra tavlor ska försvinna.
Ett bra tips: En koncentrerad skjutning, kan avslutas med en trevlig social samvaro EFTER skjutningen, INTE under skjutningen!
Det finns massor att läsa om just koncentrations övningar och avstressning / avkoppling. Känner du att detta är ditt problem,
lägg in en offensiv träning på just detta.

Mental träning

Tyvärr finns det en uppfattning om den mentala delen av skyttet som inte riktigt stämmer med verkligheten, det finns
faktiskt utövare som fortfarande tror, att en mental träning överbygger både dålig teknik och dålig träning.
Det verkar finnas lite " Hokus Pokus i denna uppfattning!
Lite drastiskt kan man kanske uttrycka att " läsa ett par rader i en bok och sedan gå ut och skjuta tior".

Tyvärr är detta i alla avseende en felaktig uppfattning.

Någon eller ganska många lär ha yttrat orden "Skyttet är till 90 % mentalt", resten skulle då vara teknik och skjut träning.
Tyvärr så måste jag dementera den uppfattning och späda på med följande fakta. För flesta av oss skyttar så har den mentala
träningen framför allt i början av vår skyttekarriär en mindre betydelse i jämförelse med den tekniska träningen.

Men självklart kan ska vi INTE utesluta den mentala viktiga träningen. Både teknik, analys och mentalträning ska gå
hand i hand.


Men för kanske 10% av skyttarna, våra elitskyttar som redan behärskar den tekniska delen av skyttet, där har den
mentala träningen en mycket större betydelse.

Den mentala träningen förbättrar det som redan är bra!

Naturligtvis förekommer den mentala träningen på den lägsta nybörjare nivån inför varje skott och inför varje tävling, sker
alltid en en mental förberedelse, självklart ska vi använda den mentala träningen i vår utvecklingsprosess, men tyngdpunkten
ska ändå i början ligga på en kombination av teknik träningen och mental träning.
Vi vet i dag att det tar ca 5 - 7 år att utvecklas från en nybörjare till en bra elitskytt.

Under denna utvecklingsperiod är teknikträning, mentalträning och en god analys den viktigaste komponenten.

Detta tillsammans ger oss en de verktyg vi behöver för att förbättra träningsprosessen.
Nittio procent av oss skyttar kommer aldrig eller syftar aldrig att nå till en elitskyttenivå, vi kan kanske med idog träning
nå en nivå som motsvarar 70 - 90 % av en elitskytts kapacitet.
För att höja oss de sista procenten krävs en mycket större träningsdos, en bra tränare och mycket mental träning.

Mentalträning för oss vanliga skyttar.

Varje skott vi skjuter, varje gång vi skjuter så använder vi naturligtvis den mental delen av vår hjärnas kapacitet.
Med referens till ovanstående redogörelse, kan man kanske lätt tro att vi "vanliga" skyttar inte alls behöver jobba
med den mentala delen.
Så är det absolut inte!
Skyttesporten bygger ju på att upprepa en hantering av vår pistol / revolver, att då göra detta rätt gång efter gång,
leder till bra resultat. Riktpunkterna vi tex banskytte varierar, en del fördrar att hålla mitt i tavlan, andra håller under den
svarta cirkel, vad som är rätt eller fel kan bara du avgöra.

Det finns fördelar med båda metoderna, men återigen vi människor är unika och det som passar dig kanske inte passar
din kompis.

Samma förhållande gäller hur man står, en del står med bröstet 90 grader mot tavlan en del med axel mot tavlan, samma
sak gäller här det finns inga generella råd att ge, välj den ställningen som passar dig bäst.
Det är i vissa fall rätt att titta på framgångsrika skyttar och sedan försöka att kopiera deras beteende, men tyvärr
passar inte dessa beteende alla skyttar.
En av de allra mest framgångsrika Ryska pistolskyttarna började sin karriär med att stå, helt med axel mot målet, tjugo
år senare skjuter han med bröstet mot målet och minst lika bra!

Lika viktigt är att ha bra på fötterna! Detta slarvas det med ute på våra tävlingar, oftast ser man skyttar med
ostabila tennisskor, välj en stabil ingången kraftig sko eller känga. Skafthöjden på kängan får vara halva skons längd.


Varje skytt får förr eller senare en minnesbild, en bild som du ska kunna frammana även om du inte är på skjutbanan.
Detta är en bild som skapas i hjärnan som en referens till vårt skytte.
Inom skyttet utför vi ju samma moment gång på gång, på detta sätt lär vi hjärnan att skapa en bild av detta agerande.
Tyvärr lår vi oss också ett felaktigt beteende på samma sätt.
Därför är det av stor vikt att så tidigt som möjligt korrigera ett felaktigt beteende.

Minnesbilden ska kunna köras som en liten videofilm, varje gång du lyfter pistolen, i denna minnesbild har du
korrigerat dina fel och tränat in ett rätt beteende, det räcker att du lyfter pistolen, sedan gör hjärnan jobbet åt dig.


Träna med tanke, tävla med känsla!

Att försöka korrigera fel under en tävling eller dagen före, leder bara till osäkerhet.
Skaffa dig en mentor eller en form av bollplank som du kan utbyta ideer med, denna mentor behöver inte bo på platsen
du kan lika bra sköta kontakten genom email eller telefon.
Du kan finna lösningar i böcker på olika forum, eller på internetsidor.
Men viktigt är att du har någon att dryfta dina ideer/ frågeställningar med.
Just denna kontakt sker dagligen ute på våra skjutbanor utan att vi egentligen tänker på det, men tyvärr har inte alla utövare
denna värdefulla möjlighet.Träna i grupp

Handen på hjärtat när du åker ut till din skytteförening, vad är viktigast? Skjuta ? eller träffa kompisar? Eller en kombination
av de båda?
Det ena behöver ju inte utesluta det andra?
Håller du med eller ej?
För många av oss skyttar är det kombinationen av dessa båda frågeställningar som är det viktigaste.
Däremot är det ett mycket uppskattat bidrag till föreningens verksamhet om vi skjutledare, kan få assistans av andra skyttar
i vår strävan att utbilda nya välbehövliga utövare av skyttesporten.
Allt för sällan ser vi dessa i många fall mycket duktiga skyttar, som tyvärr i allt för liten utsträckning bidrar till utbildning av
vår nybörjare!
Mycket ofta är dessa gruppträningar gärna i samvaro med någon rutinerad skytt och kanske med ett litet inslag av tävling,
man mot man eller alla mot alla, mycket värdefulla för våra nya skyttars utveckling.

Var inte rädd för att stötta dina kompisar med råd och uppskattningar för bra prestationer, genom att dom utvecklas
kommer också du att utvecklas i ditt skytte ungefär samma takt.


Det är en väl känd egenskap, att man drar fram varandra, i gruppens gemensamma utvecklingen.

Torrträning

Att torrträning är en mycket underskattad form av träning kan vi direkt slå fast. Det smäller ju inte! Är ett vanligt argument
mot denna träning, ett annat argument är att det ser löjligt ut att skjuta utan ammo! Vad du än tycker vad du än tror, läs mera
om torrträning i
en separat artikel
Torrträning.

Träningsmetoder

Tyvärr finns det enligt mitt sätt att se det alltför mycket kunskap koncentrerad till allt för få människor, detta är kanske speciellt inom
just pistolskytte?
Oftast är det så att just denna kunskap förmedlas till ett litet fåtal utövare och resten får finna sig i att testa och prova på egen hand!
Det finns ett antal riktigt duktiga tränare ute i Världen, men de flesta av dom publicerar aldrig sina egna ideer, utan kunskapen
stannar inom en liten begränsad grupp. Detta är kanske helt naturligt av följande själ, detta är ju oftast tränarens levebröd.

Kan vi vanliga skyttar ta till oss dessa metoder?

Kan vi använda dessa metoder?

Följande teorier är saxade ur flera av de ryska tränarnas publicerade rön, en del är gamla sanningar som tål att upprepas, e
e n del teorier är helt nytt.
Jag har sedan ett par månader emailkontakt med en av de ryska pistol tränarna Anatoliy Piddubnyy som skriver en riktigt
hyfsad engelska och som har på ett mycket värdefullt sätt bidraget till en del av tipsen under just träningsmetoder.
En del av dessa teorier har jag personligen kunnat testa sedan hösten 2003 och har visat sig okonventionella men effektiva.
I nästan all litteratur så beskrivs den sista fasen innan skottet avlossas, i flera olika moment, detta till trots att det är ett
sammansatt moment och det är just sammansättningen av de olika momenten som gör det hela svårt att utföra.

När vi avser att avlossa ett skott, höjer vi armen, riktar in pistolen och slutligen med mer eller mindre bibehållen inriktning så
kröks fingret runt avtryckaren och skottet avlossas, ibland med ett bra resultat, ibland med ett mindre bra resultat!

Vad är då felet?

Tack vara datortekniken kan vi med hjälp av de simulatorer som utvecklades framför allt i Ryssland, ganska enkelt mäta
förmågan att rikta rätt i målet.
För många av oss kommer kanske resultatet som en överraskning, men de flesta av oss skyttar klarar fint att hålla 9, an i målet.
För de allra bästa kan man notera att de klarar att hålla tian i målet.
För en ren nybörjare kan efter en ganska kort träning helt klart klara att hålla 8 ,an eller bättre.
Detta resultat ger oss följande information, de flesta av oss vinnlägger oss verkligen att rikta in vår pistol/ revolver i målet.
Vi vet också att de allra flesta av oss verkligen lägger ner tid tränar just detta delmoment av skyttet!
Tyvärr så lägger vi krutet på fel ställe, med ovanstående redogörelse kan vi enkelt förstå att det inte är en felaktig inriktning
som placerar vårt välriktade skott i en 7,a. Utan att det i stället är andra mekanismer som förstör vårt välinriktade skott.

Vi kan med stor säkerhet slå fast att just inriktningen av vapnet, där missar inte många skyttar målet!

Försök har gjorts på flera ställen ute i Världen med att ta bort den normala avtryckaren och ersätta den med en avtryckare som
manövereras med den andra handen. På detta sätt kan man mäta avtryckarens påverkan av inriktningen.

Resultaten har då stigit mycket markant!

Trots denna kunskap lägger fortfarande de flesta skyttar det bästa krutet på just inriktning, samtidigt som just detta moment utföres
med stor omsorg, missas oftast handledens fixering och själva avtryckets utförande.

Med hjälp av vårt viktigaste verktyg analysen kan vi lätt ta reda på var felet ligger.
Med hjälp av just ett stöd kan vi lätt analysera var vi behöver lägga vår träning.
Med handen mot skjut stödet är ostabliteten i handleden till stor del eliminerad.
Med armen mot skjut stödet är ostabliteten i handleden exponerad.
Med armen mot skjutstödet kan vi lägga mer energi på att göra stabila avfyrningar.
Med armen mot skjutstödet kan vi lära hjärnan att inriktningen inte är det viktigaste momentet, utan mer energi på att göra
stabila avfyrningar.

Med stödets hjälp kan alla skyttar lägga mycket mera energi på riktiga avfyrningar i stället för att försöka att ständigt
förbättra den inriktning som redan är bra!


Se Träning med stöd.

Hur lägger du upp din inriktning och ditt avtryck?

Du lägger an börjar din inriktning, när du känner att du ligger rätt i målet då drar du sakta avtryckaren, så att skottet går av?

Du får en tia varje gång? Eller hur??

Ändå mera problem finns att övervinna genom att analysera hur vårt sikte fungerar under inriktningen, de flesta av oss
tänker inte på att den siktesbilden vi har på vår näthinna INTE existerar när skottet lämnar pipan.
Av den enkla anledningen att ingen kan hålla vapnet helt stilla, under den tid det tar från vi bestämmer oss för att skjuta.
Tills kulan lämnar pistolmynningen ca 0,1 - 0,3 sekunder, då har mycket hänt med vår inriktning!
Man skulle lite slarvigt kunna uttrycka att vi skjuter inte på ett rörligt mål, men målet är fast, med en rörlig pistol och
erhåller på detta sätt ungefär samma förhållande som vid skytte med rörligt mål.

Ingen kan hålla en pistol helt stilla!

Det sista skottet du sköt, kan du aldrig förändra!

Nästa problem i samma sekvens är att du måste röra ditt avtryckarefinger, vars rörelse sker med samma muskler
som kontrollerar de andra fingrarna som håller kolven och pistolen.
Ju större rörelse på avtryckarefingret ju mera sviktar handledens stabilitet, handledens fixering kontrolleras både
genom det centrala nervsystemet och det perifera nervsystemet, den för oss skyttar så viktiga "kulled" kontrolleras främst
genom det perifera nervsystem.
Lika illa är att det tyvärr finns en del reflexer som sätter pinnar i hjulet för den eftersträvade stabila handleden.
Tyvärr finns det inga som helst naturliga träningsmetoder för handledens fixering i det dagliga livet.
Därför måste denna led tränas separat, mer om detta senare.
Det låter kanske komplicerat och oöverstigligt, kanske är det bättre att strunta i all i hopa och bara skjuta?
Lugn bara det finns bra eller ganska bra lösningar på alla dessa problem.

Avtryckaren och handleden

För att kunna motverka ovanstående problem finns två dokumenterade bra lösningar.
Men först tillbaka till analysen, är det i handleden jag har mitt problem? Kontrollera själv i artikel Träning med stöd.
Du kan också se dessa tendenser till rörelser i handleden i torrträningHandleden

Eller armens "kulled", har en stor inverkan på vår förmåga att stabilisera vårt vapen inför en skjutning.
Den ska inte bara på ett fixerat sätt bibehålla inriktningen mot målet, den ska också motverka ostabliteten medans vi med
avtryckarefingret löser ut vår avtryckare.
Inte nog med detta, avtryckarefingret rörelser sammanfaller med de fingrar som utgör det grepp vi håller vårt vapen i!
Låt oss bena isär dessa problem. Det gäller att hålla en stabil inriktning, samtidigt som vi med avtryckarefingret,
försiktigt löser ut avtryckaren!
RYCK ALDRIG AV SKOTTET!
Lätt som en plätt! Eller hur?
Detta är nyckel till ett framgångsrikt skytte och samtidigt också det svåraste att övervinna.

Vi tränar handleden:
Vi kan träna vår handled genom att tex lyfta hantlar och på detta sätt få en stor styrka i vår handled, men är det just styrka
vi är ute efter?
Svaret är nej, vi behöver en stabil handled som klarar en påverkan av stabiliteten med en rörelse av vårt avtryckarefinger.
Detta finger kommer att utöva ett tryck på allt mellan 0,5 kilo upp till flera kilos tryck på vår avtryckare.
Det finns flera metoder att använda, jag nöjer mig med att presentera två av dom:

1 Skytte med stöd i en långsiktig rätt utförd träningsdos ger en kraftigt förbättrad handled's kontroll, denna metod ger även
möjligheten att få ett kvitto direkt på framgången.

Viktigt att inte glömma: är betydelsen av att ha samma grepp varje gång om kolven.

2 relativt snabbt skytte är som de flesta vet ett sätt att eliminera en hel del fel! Att som exempel skjuta 5 skott på
20 sekunder, ger följande fördelar: Vi hinner inte göra alla våra fel på denna korta tid, men det finns ändå tid över för att göra en
hyfsad inriktning av vapnet.
Under detta relativt snabba skytte, hinner vi INTE att rikta bort oss, utan vi är tvungna att lägga mera tid på avfyrningen.
Detta är en enkel men oftast underskattad träningsmetod som ger snabba resultat även på nybörjare.Avtryckare

Många skyttar i vårt land har blivit lärda att först rikta in vapnet och sedan mycket mjuk trycka av avtryckaren!
Följande händer:
När du känner att nu ligger du rätt, börjar du att dra åt dig avtryckaren, du kramar sakta av den och skottet smäller.
Pang!
Men, vad har hänt under tiden, sedan du tog beslutet att nu skjuter jag och fram till att skottet går?
Hur ser riktpunkten ut nu när skottet går?

Kanske en bättre metod är att göra enligt följande flöde vid banskytte:
Först reser vi vapnet över riktpunkten, sänker det sedan ner mot riktpunkten, men först börjar vi att lägga på ett tryck
på avtryckaren, när vi kommer in i riktpunkten har vi ett högt förtryck redan applicerat på avtryckaren.
Vad vinner vi?
Snabbare väg mellan beslut och exekvering av skottet, mindre rörelser på avtryckarefingret och ett bättre skott!

Trots att jag i början av denna artikel framhöll vikten att vi betraktar slutfasen före skottet går av som en integrerad
rörelse, vill jag ändå framhålla vikten av att själva utförandet delas upp i två olika sekvenser.
1 Förberedelser för skjutning, detta är de förberedelser som ska ske före du höjer ditt vapen, vad som menas är att
du står rätt, att du fattar vapnet med samma grepp, varje gång. osv
2 Avlossande av skottet, denna sekvens börjar när du sänker ditt vapen ner i riktområdet och sker bäst med en
inlärd automatik, dvs att när du ligger rätt så smäller det!

Men RYCK ALDRIG av skottet, ta tryckpunkten och dra eller krama av skottet, gäller naturligtvis likaväl också

i fältskytte.

Glöm inte korn och sikte


Här borde greppets utformning och sättet att greppa pistolen komma in i bilden, men det finns en ny artikel om
just greppet, en artikel där insamlande av material har tagit lång tid, Detta beroende på de olika utvärderingar som finns
om just greppets betydelse för en bra träff procent.

Jag hoppas att det av denna artikel tydligt framgår att det finns inga genvägar till ett framgångsrikt skytte.
Det finns flera vägar för att för att nå detta mål om det nu är just detta mål du söker att nå.
Det är min förhoppning att du har fått vissa tips kanske några nya ideer.

Läs mera om grunden till ett bra pistolskytte

Men glöm inte vad du än gör. Att skjuta måste vara förknippat med glädje. Du måste kunna se fram mot
dina skjutpass.


Lycka till med din utveckling!

Jag är som vanligt tacksam för just dina synpunkter, konstruktiv kritik mottages tacksamt!


Copyright Arne Nohlberg 2004 02 rev 2012 10