Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Modifiering av tryckmekanismen Steyr LP 50 med 5 skotts kapacitet


Av en ren händelse kom jag i kontakt med denna luftpistol och måste tillstå att jag blev imponerad av dess fem skotts kapacitet
.
Pistolen såg riktigt bra även mera i detalj, men så skulle jag då skjuta de första skotten och blev mycket överraskad över det minst
sagt dåliga trycket.
Aha, tänker du som läser denna artikel någon har varit där och skruvat på tryckmekanismen, men så var inte fallet pistolen var
i stort sett helt ny!
En närmare djupdykning i manualen påvisade de få inställningar som går att göra på tryckmekanismen.

Där fanns avtryckarestopp och där fanns justering av förtryckets längd och förtryckets vikt, inget mera.

En luftpistol i denna prisklass, tycker jag man kan kräva ett fullständigt justerbart tryck och då menar jag att allt ska gå att justera in.

Nästa problem som direkt uppstod var att inte mitt avtryckarefinger räckte ända fram till avtryckaren i 90 graders vinkel mot denna.
Detta är naturligtvis en miss av tillverkaren och borde lätt ha kunnat justeras till, under konstruktions processen, men så har inte skett.

Naturligtvis så skred jag till verket och började fundera på om en modifiering var möjlig av både avtryckare och tryckmekanism.

Pistolen i övrigt såg mycket bra ut med en bra funktion på magasinsmatning och en fin finich på ingående detaljer.

 

 Bilder tryckjustering saxat direkt ur manualen

Bild 1 Justering av avtryckarestoppbild 2 Justering av förtryckets vikt


  Bild 3 Justering av förtryckets längd

Detta är vad som finns i manualen om tryckjustering, förutom en bild på att man kan flytta avtryckareskon fram och tillbaka och
även vrida denna runt sin axel
.

Tryckmekanismen i verklighet

Bild 4

Bild 4 visar original avtryckaren på LP 50.
Här på bilden finns de justeringar som återfinns i manualen, men OBS att justering av upphak nämns inte alls i manualen.
Kanske anser dom på Steyr att inte vi skyttar klarar denna justering?
Från fabriken är ett stort och långt upphak injusterat, detta ger ett långt släp runt tryckpunkten och är inte alls bra.

Trots att denna mekanism mycket påminner om LP10 mekanismen, finns inte på Steyr's flaggskepp LP 50 den fullständigt justerbara
tryckmekanismen.
Man har förenklat och helt missat sluttrycksjusteringen och dolt för oss brukare justeringen av upphaket!
Anledningen till detta är att man har rationaliserat bort justeringen av sluttrycket och ersatt denna justering av en fast
fjäder, med en fjäder som tyvärr är alldeles för hård.
Trots att det i mekanismen finns gängor där sluttrycksfjädern får sitt mothåll/ ansats!
Försöker man då justera in upphaket spänner man upp denna fjäder för sluttrycket ytterligare och får som resultat ett avtryck
med ett ca 0,5 kilo tungt sluttryck men helt utan förtryck.

Detta agerande har gett ägaren en pistol med en fast fjäder som är för hård i sluttrycket, detta förfarande tar helt bort möjligheten
att kunna justera förtrycket inom rimliga gränser!
Den fasta sluttrycksfjädern är så hård att ett förtryckt på max 100 gram går att ställa in.

Denna mekanism är som de flesta på marknaden så konstruerad att förtrycket adderas med sluttrycket och ger det totala sluttrycket.
Tyvärr är denna konstruktion så beskaffad att när man minskar upphaket ökar man i samma grad även sluttrycket, detta blir ett
moment 22.
Vad vi måste göra är att minska sluttrycket och kunna öka förtrycket och få till en ballans i tryckmekanismen.
Den modifierade pistolen har efter detta ingrepp ett totaltryck på 515 gram, ett förtryck på 300 gram och ett sluttryck adderat till
förtrycket på 215 gram.
Vad vi också vinner är möjligheten till att justera in ett mycket bra upphak och få till en helt acceptabel tryckpunkt, detta saknades
på pistolen från början.
Efter denna modifiering känns trycket mycket bra.
Modifieringen och injustering av tryck
Bild 5

Demontera tryckmekanismen från stommet på pistolen, den sitter fast med två skruvar. Lokalisera arm för upphak (sear) denna
sitter fast med ett 2 mm stålstift.
Demontera detta stift med en drivdorn 1,8 mm och använd ett bra mothåll, gärna en träskiva med ett hål för stiftet i. Se bild 5 och 6.
Bild 6

Klipp av fjädern 1 varv inte mera, återmontera sear med den nya kortare fjädern, nu är tryckmekanismen klar att montera i vapnet igen.
Följ de anvisningar som tillverkaren ger, man får "kroka in" mekanismen på plats men detta är inte svårt.

Justera enligt följande mall:

Spänn upp mekanismen OBS att alla justering ska ske med uppspänd mekanism.

1 Justera skruv för upphak tills upphaket släpper, dra sedan tillbaka denna skruv ca 1/4 till 1/2 halv varv.
2 Justera in förtryckets längd
3 Justera in förtryckets vikt med en liten mejsel
4 Justera in avtryckarestopp.

Allt är klart, nu kan du när du vill i framtiden ändra på upphaket och också tryckpunkten du kan justera in ett riktigt förtryck.

Avtryckareskon

Tyvärr saknades möjligheten att justera avtryckaren tillräckligt lång bak, jag plockade bort avtryckareskon och ersatte denna med en egentillverkad liten avtryckare. Tillverkad i i 1 mm stålplåt och något böjd för att säkert komma åt förtrycks justeringen.
Dennya avtrykareskon sattes fast med dubbelhäftande tejp, det kanske låter lite billigt med tejp, men det sitter som berget och kan lätt demonteras vid behov.

Den nytillverkade avtryckareskon.   Bild 7 och 8.

Den svarta beläggningen är halktejp som fungerar fint för en banskyttepistol och på den andra bilden syns den dubbelhäftande tejpen
med uttaget för justerskruven för förtryckets vikt.

Bild 9 med den nya avtryckareskon

Epilog

Denna  artikel ska absolut inte uppfattas som en review av Steyr LP 50 utan är i stället en djupdykning ner i tryckmekanismen.
Pistolen i övrigt är av mycket bra kvalitet och skjuter jämna och fina träffbilder, men modifieringen av trycket lyfte denna pistol
en hel del.
Samtidigt kan man kanske undra vad Steyr har tänk på när dom skickar ut flaggskeppet med detta i original undermåliga tryck.
Om dom har tänkt överhuvudtaget!
Men med hjälp av en drivdorn en avbitaretång så går det att få till ett helt acceptabelt godkänt bra tryck.
Som vanligt gäller om du har några frågor skicka ett mail, ring inte.

Arne Nohlberg 2006 12 08 rev 2012 10