Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterSverige i långt upp i vapentoppen.

I Sverige finns två miljoner registrerade vapen, fördelat på jaktvapen och enhandsvapen för tävlingsskytte. Antalet jaktvapen är
nästan en miljon kulgevär 720 000 hagelgevär och 120 000 kombigevär, till detta ska då läggas ca 140 000 handeldvapen för
tävlingskytte.

Med denna summa vapen så seglar Sverige upp till att vara det femte vapentätaste landet i Världen i förhållande till folkmängd.
USA kommer först tätt följda av Yemen, sedan Finland och Kanada.


Vad som dock inte redovisas och förmodligen inte kan redovisas är antalet illegala vapen i Sverige och man kan då med gott fog
anta att de flesta illegala vapen i landet är av typ handeldvapen, men naturligtvis förekommer automatvapen av många olika slag
samtliga dessa vapen är då illegala.

Vi vet också med stor sannolikhet att de flesta importerade vapen kommer från gamla Jugoslavien eller nere på Balkan.
Under kriget var ju en ganska stor industri för vapentillverkning igång och när sedan krigsslutet kom så förväntade sig omvärlden
att denna industri skulle trappa ner sin tillverkning av vapen, så har dock inte skett.


Polisens agerande i Västra Götaland har den senaste tiden ställt detta med legala vapen på sin spets, genom att agera helt utanför
de lagrum som gäller i vapenlagen. Polisen i Sverige och då speciellt i Västra Götaland verkar anse att också det stora antalet legala
vapen i Sverige kräver att både tillstånd till användaren och föreskrifter för förvarning ska vara hårda.


Samme polisman beklagar att polisens mera restriktiva hållning stöter på ett stort motstånd hos andra myndigheter och att det ganska
ofta händer att domstolen provar polisens numera hårda bedömning om vem som ska ha vapenlicens.
Senast var det regeringen som gav polisen bakläxa på sina stränga krav om vapenförvaringen hos skytteföreningar och
vapenhandlare.

Man kan väl med gott fog anta att tolkar man lagen i detta fall vapenlagen som faen tolkar Bibel, då blir det problem på alla kanter.

Samme polisman redogör för att nu har polisen fått i uppdrag att se över reglerna.

Beatrice Ask sakkunniga Tanja Rasmuson redogör för att orsaken till uppdraget är ett stort antal överklagande från skytteföreningar
som inte är nöjda med polisens stränga bedömningar.

* Skälen till den allt strängare bedömningen av vapenlicenser och vapenförvaring är förstås att förekomsten av vapen alltid medför risker att
vapnen stjäls och övergår till att bliva illegala vapen.
* Antalet stulna vapen ligger runt 2000 vapen per år till stor del utgöres denna siffra av jaktvapen.
* Antalet beslagtagna vapen är ca 1400 per år.
* Antalet stulna enhandsvapen per år är mycket få, men antalet beslagna vapen är merparten enhandsvapen.

När man då läser och tar del av denna redogörelse så förvånas man ju av följande:

Det är ju så att antalet illegala handeldvapen ökar mycket kraftigt dag för dag i Sverige, ja det finns dom bedömare som på fullt
allvar tror att antalet illegala handeldvapen är större än antalet legala handeldvapen!

Hur agerar då våra myndigheter?
Precis som vanligt genom omriktade betende så skickar dom återigen ut sin klor mot den legala marknaden av vapen och vapenägare.
Borde inte polisens insats göras där den kan förväntas göra störst verkan?

Istället för att med alla medel åtminstoende försöka att begränsa illegala vapen, (så för vilken gång i ordningen vet jag inte) så kastar
sig denna myndighet på den skötsamma sektorn av legala skötsamma vapenägare.
Vapenägare som i alla år har hörsammat myndighetens krav på vapenskåp mm.

Samma myndighet verkar nästan totalt strunta i den illegala sektorn av vapeninnehavare som förmodligen inte ens har ett vapenskåp!!!

 

Arne Nohlberg detta nådens år 2012 05 14