Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterTändhatten, patronens tändstift
.

Jag har under en längre tid närt en känsla av att man borde kanske skriva en artikel om tändhatten, men vid en närmare
eftertanke slog det mig alltid att detta kan ju inte vara något att skriva om! Den där lilla runda koppen som man stoppar in
i bak på patronen. Vid en kontroll på nätet besannades min tanke, det fanns egentligen inte så mycket skrivit om denna
viktiga komponent.

Med denna artikel så lyfter jag förhoppningsvis upp denna lilla ack så viktiga tingest upp till ytan.

Den vanligaste tändhatten som vi pistolskyttar använder är utan tvekan Boxertändhatten, en tändhatt som är mycket frekvent
använd av civila skyttar över hela världen. Till skillnad mot Berdantändhatten som framförallt används av den militära marknaden,
med anledning av dess något säkrare metod att antända krutet.
Jag kommer i denna artikel enbart beskriva tändhattar av typen "small pistol" avsedda för laddning av pistol och revolver ammunition.
Men skillnaden mellan "small pistol" och "large pistol tändhattar är egentligen bara storleken på själva tändhatten.
Magnumtändhatten har en till viss del annan karakteristik, mer om denna tändhatt senare.
Tänk på att alltid använda skyddsglasögon då du hanterar tändhattar!!!!


Bild 1

Berdantändhatten har fått sitt namn efter den amerikanske översten Hiram W Berdan från New York. Patentet för berdantändhatten
beviljades år 1866 den 20 mars.
Berdantändhatten är en tändhattstyp utan inbyggt städ, för hylsor utan centralt eldhål. En sådan tändhatt kan inte stötas ut mekaniskt,
utan kräver vid omladdning särskilt utdragande verktyg. Berdantändhatten har två hål från tändhattsläget in till patronens "krutkammare" se
bild 1. Berdantändhatten kräver att hylsan har ett inbyggt städ.
Anledningen till att använda två hål i stället för ett där eldsflamman från tändhatten skulle antända krutet i patronen. Var helt enkelt att det
ansågs säkrare med två hål för eldsflamman i stället för ett som finns på boxertändhatten.
Bild 2

Fördelen är att just dessa två eller tre hål ska ge en jämnare antändning av krutet och ökar också genom att det finns flera hål, säkerheten
vid antändning av krutet.
Berdantändhatten är framför allt en militär tändhatt och skapar stora problem för oss handladdare som oftast kasserar dessa hylsor.
Detta kasserande sker på grund av svårigheten att stöta ut den förbrukade tändhatten.
Lite lustigt är det att den "amerikanska" tändhatten var den som användes mycket frekvent i Europa, medan's den engelska tändhatten
fann sitt användningsområde framför allt i USA.
Numera har detta utjämnats och i civila patroner är boxertändhatten den mest frekventa.


Men låt oss raskt marschera ifrån den militära Berdantändhatten till den civila Boxertändhatten.

Bild 3

Boxertändhatten är döpt efter den brittiska armeöversten Edward Munier Boxer, översten tjänstgjorde och var chef vid Royal
Labratories in Woolwich där denna tändhatt patenterades år 1869 den 29 juni.
Denna tändhatt används framförallt i det civila skyttet och med fördel av alla handladdare.

Bild 4

Då slagstiftet slår till tändhatten sker följande; Den tunna koppen bucklas inåt, och trycker fram städet mot den explosiva
blandningen.
Blandningen slås/komprimeras nu mot ett städ och en explosion sker. Städet är och antalet eldhål är det som skiljer dom två
tändhattstyperna från varandra.
En Berdan-hatt har inget städ i sig, utan städet sitter i tändhatts läget i hylsan.
I en Boxer-hatt så är städet en del av tändhatten.
Eftersom en Berdan-hatt har ett städ i centrum av tändhattsläget i hylsan, så kan ju inte eldhålet vara där, utan hålen oftast
två är lokaliserade lite vid sidan om städet.
Denna konstruktion gör det lite extra krångligt att få ur dessa Berdan-hattar.
Det finns dock speciella verktyg för att plocka ut berdantändhattar som fungerar ungefär som en kapsylöppnare.
Men man kan också få ur Berdan-hatten på hydraulik väg, genom att helt enkelt trycka ut dom med ett övertryck.
Mycket lämpligare för en handladdare är Boxer-hatten. Städet är ju inbyggt i tändhatten och eldhålet i hylsan kan därför placeras
i mitten.
För att avlägsna den förbrukade boxer tändhatten erfordras bara ett utstötarstift i lämplig diameter.

Tänk på att alltid använda skyddsglasögon då du hanterar tändhattar!!!!

Tändhattens uppbyggnad rent kemiskt.

Tändsatsen bestod till en början av kvicksilverfulminat och kaliumklorat. Men båda dess ämnen har mycket stora nackdelar.
Kvicksilverfulminatet förenar sig gärna med mässingen i hylsan och bidrar till att göra denna spröd. Kaliukloratet bildar vid sin förbränning
klorgas som senare omsätts till saltsyra och kombinationen saltsyra och metallen i vapen gör att pipan börjar att rosta.
Dessa båda ämnen ersattes så småningom med en blyförening blystypnat eller blytricinat, men båda dessa ämnen omvandlas mer eller
mindre till flyktigt bly som frigöres när skottet avlossas. I flera stater i USA är det därför inte tillåtet att skjuta inomhus med vanliga
tändhattar, därför kommer i dag på en starkt fram marsch en tändhatt som kallas "Non toxid" en mer eller mindre giftfri tändhatt.

Det sker en ganska omfattande forskning ute i världen på att få fram en helt blyfri tändhatt som inte bara eliminera ämnet bly i tändhatten
utan också att alla ingående ingredienser är giftfria. Just dessa Non toxid tändhattarna kan ses som en utvecklingsfas på väg mot en
helt giftfri tändhatt.
Redan i dag finns det blyfria och i viss mån helt giftfria tändhattar på marknaden, dessa har en tändsats uppbyggda på Diazodinitrofenol
och tetrazen. Som oxidatorer används oftast zinkperoxid,  mangandioxid, kalciumkarbonat eller strontiumnitrat.
Själva drivbränslet utgöres ofta av ämnen så som nitrocellulosa, kulkrut, och pentyl, dessa ämnen blandas då upp med någon form av
metallpulver.

Bild 5 Avskjuten tändhatt i förstoring obs städet.


Myter, halvsanningar och sanningar om tändhatten.

Låt mig få förklara och kanske i del fall dementera olika påstående om tändhatten, en del av dessa magiska egenskaper vi
tillskriver den, kan vi kanske avfärda direkt och en del kan bekräftas andra påståenden får leva vidare som den myt dom är:

Tändhattar kan lösas ut av statisk elektricitet, tex ett åsknedslag. Svar ja/nej med viss sannolikhet är detta påstående som
dyker upp med jämna mellanrum kanske fel. Men varje år händer det över världen ett fåtal olyckor med tändhattar som skulle kunna
tillskrivas statisk elektricitet, så svaret är, vi vet inte säkert.
En tändhatt ska ju normal bringas att explodera genom att ett städ pressas mot en tändsats, risken att elektricitet skulle tända
tändhatten är inte helt försumbar. Men därom tvistar de lärda!
FÖRVARA ALLTID TÄNDHATTARNA I ORIGINALFÖRPACKNING.

Kan man stöta ut tändhattar som ej är avskjutna i en laddpress?  Svaret är ja,med stor tvekan. Men detta ska naturligtvis ske
med en stor, eller mycket stor försiktighet.
En tändhatt detoneras genom att tändsatsen slås mot ett städ, när man pressar ut tändhatten trycker man städet
mot tändsatsen och gör man detta moment sakta och mycket försiktigt så ska inte tändhatten explodera.
Men iakttag stor försiktighet.

Man kan inte ta i tändhatten med fingrarna, detta är helt rätt av flera anledningar, låt mig börja med att klart deklarera att en
tändhatt är ganska ohälsosam, det är absolut inget bra att stoppa fingrar i munnen efter att ha hanterat tändhattar.
Tändhatten är också känslig för det fett som vi människor alltid har på våra fingrar,

Förpackningar med tändhattar ska förvaras separerade från varandra, svaret är utan tvekan ja, detta att förvara tändhattarna
i förpackning en bit från varandra, förhindrar en kedjereaktion vid en explosion.
Tänk på att 1000 tändhattar har ungefär samma sprängkraft som en dynamitgubbe!

Kan tändhattar explodera genom att eld tillföres, svaret är obetingat ja, tändhatten är eldfarlig dock inte mycket eldfarlig. En stor risk
vid all hantering av tändhattar är det "damm" som förekommer i samband med hanteringen detta är oftast mycket instabilt.
Därför är det av stort värde att hålla rent utrustning som hanterar tändhattar.
Tänk på att alltid använda skyddsglasögon då du hanterar tändhattar!!!!

Måste man rengöra tändhattsläget i patronen före ny tändhatt sätts på plats? Svaret är nej, det är naturligtvis inget
fel att rengöra tändhattsläget före man sätter en ny tändhatt på plats, men det är inget krav.
Jag laddar per år ca 12000 hylsor i kaliber .32 och rengör aldrig tändhattsläget före återladdning, däremot tvättar jag mina hylsor mycket
noga men då sitter ju den gamla tändhatten kvar.Bild 6 Olika sätt att marknadsföra och att säkert? Förvara tändhattar.
Både dessa förpackningar är original förpackningar .FÖRVARA ALLTID TÄNDHATTARNA I ORIGINALFÖRPACKNING, även om den ser
ut som den högra förpackningen från S&B som lämnar mycket i övrigt att önska!

Risker vid hanteringen av tändhattar.

Under laddningsprocessen är utan tvekan just tändhatten den komponent som utgör störst risk vid hantering. Ett modernt krut är ganska harmlöst i sin karaktär, kulor och hylsor utgör inga som helst egentliga risker vid en normal hantering!
Kvar som ett riskmoment är då tändhatten.
En 1000 förpackning av tändhattar har ungefär samma sprängkraft som en dynamit-gubbe!
Den ska därför behandlas med stor respekt.
Det är ingen tillfällighet att de mest seriösa tändhattstillverkarna levererar tändhattarna individuellt förpackade, till skillnad mot
en del tändhattar som kommer liggande tillsammans i en liten plast ask.
FÖRVARA ALLTID TÄNDHATTARNA I ORIGINALFÖRPACKNING.


Bild 7 visar två kaliber.32 hylsor, både med en felaktig tändhatts bild.
Hylsan till vänster har en för hård slagfjäder, är på väg att slå igenom tändhatten och ett offside anslag. Hylsa till höger
har ett onödigt svagt anslag ligger också offside.

Vad beror klicken på?

Det finns minst två men egentligen kanske tre eller flera förklaringar till att varför just en eller flera tändhattar klickar.

Den kanske vanligaste anledningen till en klick är att tändhatten INTE sitter tillräckligt djup i patronens tändhattsläge, när sedan hanen
slår mot tändhatten, förbrukas det mesta av hanens anslagskraft på att trycka in tändhatten så att den "svarar slag" i patronens
tändhattsläge och en klick är ett faktum.
Normalt ska en tändhatt monteras så att den placeras ca 0,2 - 0,5 mm under patronens bakplan, ligger tändhatten i samma plan
som patronen är klicken ett faktum. Olika tillverkare har olika djup på tändhattsläget men generellt gäller att tändhatten alltid ligger under patronens bakplan. I en avskjuten patron däremot ligger som regel tändhatt och patronens bakplan i samma nivå.

En annan vanlig anledning är att man har inhandlat tändhattar för ett mycket billigt pris med helt enkelt bristande kvalitet, de allra
billigaste tändhattarna utgöres ofta av utsorterade och dåligt kvalitetskontrollerade tändhattar med varierande egenskaper.
Som vanligt gäller devisen att man "får vad man betalar för". Se bild 6, den säger allt om just detta!

En annan kanske inte så vanlig men ibland förekommande felkälla är att det finns en skada i pipans patronläge.

  Bild 8 Även S&B har numera lärt sig hur en förpackning ska se ut.

Tändhatten en spegel som ger en bild av både din laddning och ditt vapen.

Det finns inte mycket mera än själva målet som kan ge så mycket information efter skottet som just tändhatten.
Tyvärr kastar en del skyttar hylsan efter användning, en del tar hem den igen för återladdning, men allt för få, tittar på tändhatten
i hylsans botten. Tändhatts bilden är som en spegel av skjutförloppet och kan ge oss mycket värdefull information av vad som har
hänt under detta mycket snabba skjut förlopp, när skottet avlossas.

En hylsa som utsatts för överladdning är ganska lätt att skilja ut, dels är slagmärket på tändhatten oftast obefintligt och tändhatten
ser ut som den vore integrerad med patronen, denna varning kan vara den absolut sista varningen man får!!


Men betänk också när det gäller tändhatten som budbärare av skjutförloppet, att olika hårda tändhattar ger olika bilder av skjutförloppet.
Därför är det i denna repetiva sport som skyttet ändå är, oftast bäst att köra samma system också med laddkomponenterna.
Får man fram en bra fungerande tändhatt så finns det som regel inget att vinna på att ständigt byta till andra tillverkares produkter.
Jag tror på devisen " skomakare bli vid din läst".

Men låt mig först beskriva vad som händer när hanen träffar tändhatten:
Tändhatten detonerar och tänder upp krutladdningen.
Genom det höga tryck som uppstår, trycks patronen fast i pipans patronläge.
Tändhatten slungas bakåt mot slutstyckets stötbotten eller i en revolver mot stötbotten.
Kulan lämnar pipan och trycket på patronen minskar.
Patronen slungas bakåt och trycker tillbaka tändhatten, inte ända in, men så mycket att den hamnar i samma plan som hylsans botten.

Pistol, tändhatten kan direkt berätta om ett defekt slagstift, den kan också berätta om att det finns defekter i slutstyckets stötbotten.
Den speglar på ett mycket elegant sätt en överladdning, den berättar om skicket på vår slagfjäder.
Intrycket i tändhattens kopp, ger ett direkt avtryck av slagstiftet, här kan vi direkt se felaktigheter, såsom skadat slagstift, dåligt
centrerat slagstift. Ett för hårt tryck på slagstiftet kan vi notera innan slagstiftet slår hål på tändhatten. Vi kan också se skador i
slutstyckets stötbotten. Vi kan se att vi skjuter med övertryck genom att slagmärket är nästan helt borta på tändhatten efter att skottet
har avlossas osv.
Revolver, här ger oss tändhatten ändå mera information, här kan vi om vi låter patronerna sitta kvar i trumman efter skjutning, se
felaktigheter i indexering av trumman och ungefär samma information som en pistol ger. se pistol.


Bild 9
Tändhatt 1 ser vid en första anblick normal ut, men har ett onödigt kraftigt tillslag och med anslaget från hanen lite ur centrum.
Tändhatt 2 ganska lik tändhatt 1 med med en lite mindre kraftig tillslag.
Tändhatt 3 mycket kraftigt tillslag och defekt slagstift.
Tändhatt 4 normalt tillslag men mycket offside, i en revolver indikation på felaktig indexering/timing av trumma.
Tändhatt 5 svag tillslag men har tydligen detonerat
Tändhatt 6 för svagt tillslag detta tillslag kommer att ge klickade patroner.
Tändhatt 7 mycket för kraftigt tillslag, på gränsen att slagstiftet går igenom tändhatten
Tändhatt 8 ganska normalt tillslag men för mycket offside, i en revolver är det dags att kolla trummans indexering/timing.


Magnumtändhattar.

Skillnaden mellan en normal tändhatt och en magnumtändhatt är att magnumtändhatten innehåller betydligt mera tändsats och har
oftast
en något tjockare plåt som utgör själva behållaren (koppen).
Den större tändsatsen i magnumtändhatten kan öka den verkliga laddvikten av krut med 0,3 - 1,0 grain, detta är något man måste
kalkylera in i laddningen om man byter från en vanlig tändhatt till en magnumtändhatt!!
Den största avvikelsen 1,0 grains addering av krutvikt förekommer vid gevärspatroner.
Tänk på att alltid använda skyddsglasögon då du hanterar tändhattar!!!!

Bild 10 CCI är en hyfsat bra tändhatt, något hårdare än Federal.


Olika tillverkares egenskaper.

Det finns många tillverkare av tändhattar på marknaden, det finns billiga tändhattar och dyra tändhattar, det finns hårda tändhattar
och det finns mjuka tändhattar och ett spektrum där i mellan
.Vad ska man då välja vilka är bäst? Det är ganska svårt att svara på
denna fråga, av den enkla anledningen att man måste veta för att svara vilka krav man ställer på tändhatten. Min personliga favorit
är Federal 100, av följande skäl. Den har en bra och säker förpackning, den är bland de mjukaste på marknaden, viktigt för mig som revolverskytt i DA läge.
Det skulle ta allt för lång tid att ens försöka att specificera upp alla olika tillverkares egenskaper av tändhattar, men återigen tänk
på mantrat "Man får alltid vad man betalar för".
FÖRVARA ALLTID TÄNDHATTARNA I ORIGINALFÖRPACKNING.

Förvaring av tändhattar ur kvalitet synpunkt.

Tändhattar omges av olika lagrings bestämmelser, dessa ska vi inte syssla med här, i stället ska en redogörelse ges för vad som är
bra förvaring ur funktion synpunkt. Tändhattar är känsliga för en hög luftfuktighet men betydligt mindre känsliga för en hög temperatur.
En bra förvaring tryggar en bra funktion i årtionden framåt.
Förvara tändhattarna i en lokal med låg luftfuktighet och alltid i ORIGINALFÖRPACKNING, normal rumstemperatur är att föredra.
Det är en hasard med livet som insats att glömma kvar tändhattar i laddnings utrustningar och sedan efter lång tids förvaring,i laddutrustningen, börja ladda igen.
Det är av stor vikt att med korta mellanrum rengöra sorteringsplattor och annat material som kommer i kontakt med tändhattar, för
att få bort det högexplosiva damm som tändhattarna avger under förvaring.
Det är ingen tillfällighet att tändhattsmagasinet som tex Dillon använder i sina pressar, där omges tändhattsmagasinet av att ett rör
i aluminium och ett yttre stålrör.
Detta för att erhålla full säkerhet.
Rengör detta innerrör frekvent genom att trycka igenom tex en tops doppat i sprit.
Blanda aldrig ihop olika tändhattar, förvara dom inom det regelverk som gäller alltid i original förpackningar.
I Sverige gäller när detta skrives en maxvolym av 2000 tändhattar per hushåll!
Tänk på att alltid använda skyddsglasögon då du hanterar tändhattar!!!!

Epilog.

Äntligen nu är drömmen om artikel om tändhattar färdig. Att en sådan liten rackare kan kräva så många ord för att beskriva!
I framtiden kommer vi att möta en helt annan tändhatt med en helt annan kemi, det forskas just nu runt ute i Världen för att
kunna möta nya miljökrav. För till skillnad från kulan som hamnar i en skjutvall och på inget sätt utgör en miljöfara, så är
tändhatten en mycket större fara för oss skyttar. Detta pga att tändsatsen innehåller bly som i mycket finfördelat skick,
både i partikelform och i gasform blandas upp med den luft vi andas.
Därför är det med en förhoppning att så snart som möjligt de nya tändhattarna möter oss i vapen handlarens disk.Arne Nohlberg 2006 10 06
rev 2012 09