Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

 

Torrträning med pistol och revolver.


Att skjuta utan ammunition kan för en del låta fullkomligt idiotiskt, men är en av de allra effektivaste träningsmetoderna
för den seriöst satsande skytten.
Tyvärr är denna metod ganska underskattad och av vissa belackare ansedd som tråkig.

Men ingen kan bortse från det faktum att just denna träning är kanske den disciplinen som ger bäst resultat, tillsammans
med rent skytte.
För att ytterligare reta upp belackaren vågar jag dra till med att just torrträning är i vissa avseende effektivare än reguljärt
skytte på bana eller i fält.
Jag vågar också påstå i samma andemening att just torrträningen är ett måste för att kunna utveckla ett intressant och
framgångsrikt skytte.

Målsättningen med denna artikel är att kunna åskådliggöra tekniken och rutinerna runt omkring denna träningsform och
kanske avdramatisera just tråkigheten.

 

Nödvändig utrustning:

* Din ordinarie pistol eller revolver + din normala skytteutrustning ( glasögon skor osv.)
* Eventuell klickpatron kan vara viktig på 22 kaliberpistoler
* Ett någorlunda tyst rum, där du kan vara ostörd med ett bra ljus, gärna minst 3 meter långt
* Ett riktmärke, kanske en tavelspegel
* Femton till 30 minuters tid att disponera, två till fem gånger i veckan

Förklaringar

Utrustningen ska bestå av samma utrustning som du normalt skjuter med, samma pistol/revolver, glasögon.
Ordinarie (skytteskor) om du använder sådana.
Viktigt är att all din utrustning är samma utrustning som den du använder på den ordinarie skjutträningen.
Det är absolut inget fel att ta på sig hörselskydden!
Tänk på att det är en repetiv sport vi sysslar med.
Kort sagt all utrustning ska användas som vanligt, med ett undantag, ammunition, inga skott ska avlossas.
Därför är det av STOR VIKT att du FÖRE träningen startar upp med att kontrollera att din pistol/revolver och
magasin är helt tomma på ammunition.

Klickpatroner bör och ska användas för just .22 pistoler med kantantänd ammunition.
De flesta centerantända pistoler fungerar fint att torrklicka med utan klickpatron.
Det finns också pistoler med en inbyggd torrträningsmekanism.

Ett någorlunda tyst rum är viktigt, där du kan få vara ostörd och verkligen få koncentrera dig på skyttet.
Du behöver ha ett relativt bra ljus, framför allt på målet och skapligt ljus på din pistols riktmedel.
Som bra exempel duger ett normalt sovrum, gärna med en längd av 2 till 4 meter.

Riktmärket kan med fördel vara av samma sort som du använder vid tex. banskytte.
Jag vet att många framhåller att träningen bör ske mot ett vitt mål utan egentligt riktmärke.
Men jag anser att du måste själv avgöra vad du vill träna att skjuta mot, huvudsaken är att du känner dig
komfortabel med ditt val av mål.


Vad kan vi uppnå med denna träning?

Det finns inget som stör själva skjutningen mer än själva skottet!
En dålig inriktning och ett lika dåligt avtryck, kanske ett avlossat skott som rycks av, allt detta maskeras bort på
ett utomordentligt bra sätt.
Det är oftast bara fram på tavlan vi kan se att allt eller inget gick som det skulle.
Oftast kan det i efterhand vara svårt att avgöra vad som orsakade det dåliga resultatet på måltavlan!

Jag vågar påstå att det finns ingen annan metod än torrträningen som bättre och billigare kan förstärka en
bra skytteteknik eller avslöja en dålig teknik.


När du ute på banan avlossar ditt skott, maskerar skottet och rekylen allt som händer under den mest viktigaste
fasen av skottets avlossande.
Allt såsom dålig inriktning, avryckta skott, felaktigheter som lätt kan avslöjas och snabbt korrigeras om dom upptäcks i tid.
Många gånger under skyttet på banan kan man konstatera att ett skott INTE sitter där det borde, ibland stämmer
känslan om att skottet borde gå tex. långt ner till höger.

Men ibland får man helt oförklarliga träffar i en annars bra träffbild och trots en egen noggrann analys av skottet
finner man inte felet!
Här kommer torrträningen att ge en direkt indikering på felaktigheter, nu kan vi själva se om riktpunkten ändras
under avfyrningen.
Vi kan lika snabbt upptäcka om vi rycker av skottet!

Vi kan direkt se om skotten rycks av i stället för att kramas av.

Det finns också möjligheten att upptäcka ett felaktigt ställt tryck.
Personligen har jag till och från haft en ful ovana, precis när skottet ska gå av, böja handleden nedåt!
Detta med en frekvens på kanske var tjugonde skott, men med ett mycket nedslående resultat.

Handledens roll eller handledens stabilitet

Vid en noggran analys av felaktigheter i samband med skytte, finns en del sanningar väl dokumenterade i
internationella undersökningar.
Vi ska här titta på en av de viktigaste felen vid just pistolskytte, handledens förmåga till stabilitet.
Handledens muskler styrs INTE av det centrala nervsystemet, utan kontrolleras av det yttre nervsystemet.
Handledens förmåga att låsas i en fast position, en mycket viktig egenskap för ett framgångsrikt skytte, tränas
INTE i det dagliga livet!
Denna förmåga att kunna fixera handleden är den största skillnaden mellan en erfaren skytt och en nybörjare.
I dag kan vi slå fast med hjälp av den senaste datortekniken där vi kan mäta rörelser, under inriktning av pistolen,
att inriktningen inte är
den stora anledningen till dåliga skott.
I ställer är det den sammansatta rörelsen, vid avfyrning som är den största anledningen till ett dåligt skott!
Om man då bryter ut tre olika moment vid denna slutfas i skjutningen, kan vi prioritetsbestämma de olika
momenten i följande ordning med det viktigaste momentet först:

1 kontroll över handleden
2 Avtrycket
2 inriktningen

Tänk dig följande scenario, du får ett vattenglas helt fyllt till brädden med vatten, men glaset är utbytt och i stället
är glaset tillverkad av mjuk plast.
Denna förändring betyder att du måste kunna hålla fast "glaset" utan att tappa det, men du får samtidigt inte trycka
för hårt för då rinner vattnet över!
Exakt så fungerar pistolskytte, med grepp med avfyrning osv.

Testa Själv:
Tänk dig en pistol i handen, forma handen som om den vore greppad runt en pistol, gör din avfyrningsrörelser och iakttag
vad som händer med handledens inriktning.

Exempel på ett fel som är lätt att upptäcka med torrträning!

Torrträningen ger dig en god förstärkning av din skytteteknik, du kommer snabbt att upptäcka annars svårupptäckta fel!
Du kommer inte att störas av smällar, rekyler eller av resultat på tavlan utan kan koncentrera dig helt på tekniken!
Du kan i lugn och ro analysera skott efter skott och förbättra din egen teknik.
Redan efter en kort tid kommer du att märka förbättringar i ditt skytte oavsett om du skjuter bana eller fält eller en
annan disciplin.

Hemmaskjutbanan

Det är av mycket stor vikt att vi försöker skapa en bana hemma som är så lik som möjligt de förhållande som gäller
vid den ordinarie skjutningen.
Jag nämnde förut att utrustningen ska vara den som vi normalt använder vid skytte.

Men nu tillkommer en mycket viktig komponent.

När vi skjuter pistol, aktiveras i armen, axel och handen samma muskelgrupper varje gång.
Det är av mycket stor vikt att samma grupper av muskler också tränas vid torrträningen.

Därför måste också målet (måltavlan) sättas på samma höjd som den sitter på banan, du normalt skjuter på.

Alla de muskelgrupper som vi normalt använder vid skytte, bygger upp minnen, naturligtvis ska vi träna och
ytterligare bygga upp dessa muskelgrupper inom ramen för dessa minnen

Gör så här: Åk ut till din normala skjutbana, ta med en tumstock eller ett måttband på ca 2 meter, ta med
en kompis eller en vän.
Rikta in din pistol mot den riktpunkt du alltid använder, mät avståndet från pistolmynningen ner till golvet,
mät med en noggrannhet på en cm.

Detta mått ska vi använda när vi kommer hem för att sätta vår måltavla på samma höjd, för att samma
inriktning ska bli möjlig och för att samma muskelgrupper ska aktiveras i inriktningsarbetet som användes vid det
ordinarie skyttet.

Det är av stor vikt att allt är så likt som möjligt det ordinarie skyttet!

Tänk också på underlagets beskaffenhet, står du mjukt på skjutbanan, stå mjukt hemma.
Märk gärna ut på golvet var du ska stå, efter en analys finner du kanske ett bra sätt att stå som du sedan kan
prova på skjutbanan.

Vad ska målet bestå av?
Detta är mycket individuellt, en del finner att ett vitt mål är bra utan störande riktmärke, en annan finner att en något
förminskad svart tavelspegel är det allra bästa målet.

Prova dig fram, men var noga med att hålla SAMMA höjd.

Analys av träningen

För att snabbt upptäcka och åtgärda de fel, små eller stora fel som just ditt skytte är behäftat med är det av
stor vikt att vi liksom i vårt ordinarie skytte utvärderar varje skott!

En utvärdering som slutar med en analys och korrigering av det upptäckta felet.

Det är av stort värde att verkligen följa upp skotten och inte bara planlöst ”skjuta” skott efter skott i vår torrträning.
Ju förr du upptäcker felet och snabbt rättar till orsaken till problemet, snabbare kan vi då nå ett bättre resultat.

Tyvärr har den mänskliga hjärnan den beskaffenheten att ett felaktigt beteende lärs in minst lika lätt som ett
riktigt eller rätt beteende.
Anteckna gärna upptäckta fel och korrigeringar, anteckningar som sedan kan visa sig vara riktigt värdefulla i
din fortsatta skytteutveckling.

Hur ska denna träning gå till?
Vad är bra och vad är dåligt?

Det är nästan omöjligt att svara på dessa frågor, alla vi människor är individer med oftast helt olika förutsättningar.
Det finns alltid flera olika vägar att nå samma mål, men vägen till detta mål kan vara helt olika men resultatet kan
ändå vara det samma.
Du kommer ganska snart att märka att denna torrträning kommer att ge resultat, fullt avläsbara på ditt ordinarie
skytte och du kommer att förundras över denna metods förträfflighet.


Snabbskytte på fältmål

Naturligtvis kan denna teknik användas på samma sätt för träning av snabbskytte. Sätt upp flera olika mål i olika storlekar.
Träna rytm och avfyrningsfasen och den snabba inriktningen.
Använd gärna en timer med ljudsignal i din träning.

OBS Glöm aldrig att kontrollera att ditt vapen och magasin är tomt på ammunition. OBS

Hur du än tränar hur du än gör, glöm aldrig att träningen ska vara rolig och något att se fram emot!

Arne Nohlberg 2003 09 06 rev 2012 10

Copyright Arne Nohlberg

Mera att läsa om skytteträning

Vidareutveckla ditt skytte steg 2