Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

Träningstips skytte

Först av allt gäller vid all träning gäller att vad du än gör, så måste detta vara förknippat med en positiv känsla.
Eller på ren svenska " det måste vara kul att skjuta".
Det fungerar inte att ständigt tvinga sig till träning, oavsett om detta gäller skytte eller en annan sport.
Tänk också på att vi människor är individer, den ställningen som din kompis intar när han eller hon skjuter, behöver
absolut inte passa dig.

Likaså gäller all teknik vid skytte, du måste finna en teknik som passar just dig!
Naturligtvis ska vi ta fasta på de redan gjorda erfarenheter som finns att tillgå, men dessa erfarenheter måsta
anpassas till de fysiska och mentala förutsättningar som just du har.
I de allra flesta kretsarna anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet i Sverige finns det kretstränare, knyt gärna upp
en kontakt med honom eller henne, där finns värdefull information att tillgå.
När det gäller korrigering av fel, så gäller att så snabbt som möjligt korrigera dessa fel, ju längre tid du nöter in dessa
fel, längre tid tar det att korrigera dom.

Att planlöst stå och skjuta skott efter skott och acceptera att " det blev en 6,a" ger faktiskt inte mycket mer än ren
styrketräning för armen.
Först och viktigast av allt är: du måste göra en analys av felaktiga förfarandet!
Vet du att du har legat rättt i tavlan och sikat på en tia då ska inte tavlan visa en sexa!
Steg två är sedan att så snabbt som möjligt rätta till det upptäckta felet eller felen.

Här kommer några förslag på tre mycket enkla men effektiva träningsformer:

Skytte med mänskligt stöd eller träning med kontakt.

Denna träning är bra att utföra för nybörjare, men kan också användas av erfarna skyttar.
Speciellt dom skyttarna som börjar att tappa sitt självförtroende vad skyttet beträffar.
De allra flesta skyttarna kommer redan i början att då och då kunna skjuta en tia, men detta är helt sporadiskt
förekommande och absolut inget tekniskt perfekt skott!
Denna träning ger en möjlighet för skytten att öka sitt självförtroende och för tränaren att lättare kunna analysera
eventuella fel.
Skytte med mänskligt stöd går till så här:
Din tränare eller en erfaren skytt, ställer sig på din vänstra sida, tränarens högra hand fattar i nedre delen
av pistolen med sin tumme och lägger resten av sin hand över skyttens hand.
Skytte med support

Tränarens roll under skjutningen är passiv, och hans stöd är till för att öka stabiliteten under skjutningen.
Tränaren kan nu i detalj följa skyttens förehavande under inriktningen och under skottets avlossande, samtidigt som denna
övning erbjuder skytten ett ökat stöd.
Det är helt naturligt för nybörjaren att skylla det dåliga träff resultatet på en dålig stabilitet " jag skakar så, jag kan inte träffa"
Detta är en sanning med modifikation, för även en nybörjare har en stabilitet som oftast räcker för att träffa inom den svarta
delen av tavlan.
Det är istället sammansättning av inriktning och bibehållandet av inriktningen under själva skottet som ställer till
problem!
Kan vi då minimera ett av dessa problem (genom att öka stabiliteten), ger detta inte brar ett bättre skott, med en rik
möjlighet för tränaren att analysera vad som händer före skottet avlossas.
Vi kan också på detta sätt också övertyga skytten att just denna avsaknad av stabilitet inte är största problemet, vid ett
dåligt skott.

lätt att tillverka   lätt att ställa in

Skytte med stöd

Inom all nybörjarträning med gevär så användes nästa alltid stöd, vid de första skjutpassen.
När det gäller pistol så är det sällan eller aldrig som denna mycket effektiva metod användes.
Förutom när det gäller rent ungdomskytte med luftpistol, då kan man se att denna metod användes flitigt.
Naturligtvis skulle alla skyttar i början av sin träning skjuta med stöd!
Med stödets hjälp så får den nya skytten mycket bättre möjligheter att koncentrera sig på vad som är allra
viktigast inom skyttet, istället för vad som nu sker, lägga all energi på att försöka rikta in pistolen.
Med stöd kan en bra avfyrning, snabbt tränas in, med stöd kan ett bra resultat snabbt erhållas, ett
resultat som sporrar skytten att fortsätta sin träning.
Att kombinera inriktning av pistol, sikte och korn och bibehålla denna inriktning, under det att skottet avlossas är
en mycket svår och komplex sammansatt mönster av rörelser.
När ett bra resultat erhålles kan stödet minskas för att slutligen helt elimineras.
Detta kan i praktiken ske på följande sätt att i början läggs pistolen i ett stöd med en bra support.
Sedan minskas stödet med att supporten flyttas uppåt på underarmen för att sedan helt försvinna.

Den psykologiska fördelen med denna metod kan inte nog poängteras, i stället för att knappt träffa tavlan skjuter
de allra flesta människorna hyfsat bra redan första gången, med stödets hjälp!
Därför att stödet medger att koncentrationen kan läggas på fina avtryck, med en stabil handled i ställer för
en inriktning, som oftast är tillräckligt bra från början!

Naturligtvis ska sedan stödet succesivt minskas för att till slut helt upphöra.

Även för den rutinerade skytten erbjuder stödet en stor fördel, stödet kan användas som ett tränings och
analysinstrument!
1 Lägga an mycket lätt handens under sida mot stödet skjut ett par serier och kontrollera resultatet,
förmodligen kommer du att förvånas över ditt första resultat.
2 Flytta ut pistolen och handen och vila bara underarmen ( mycket lätt) mot stödet.
Resultat ger en direkt hänvisning till var vi kan finna ostabiliteten, med stöd för handen och handleden och
med stöd för bara handen.

Direkt kommer svaret en dålig fixerad handled ( som är en av de större orsakerna till ett dåligt skott.)
Eller en stabil handledsfixering med en dålig allmän inriktning.
Att skjuta med stöd under längre perioder ger en stabilare handled!
Mycket använd träningsmetod av Ryska elitskyttar.
Skjutstödet i alla sin enkelhet ger os oerhört värdefulla kunskaper för att bygga vidare på i vår träning!


En annan bra nvändning för skyttestödet är vid inskjutning av ammunition eller injustering av pistol/revolver
Här ges en möjlighet till skjutning med normal ögonavstånd till korn och sikte.
Men ändå med ett mycket stabilt stöd!
Fungerar mycket bra vid inskjutning av nya handladdningar.

Mått på stödet är :
Längd hopfällt 45 cm fullt utdraget stöd 60 cm, bredd på stöd 95 mm. ( detta är lite beroende på höjden på den
bänken du använder)
bredd fot 20 cm
längd fot 29 cmHandledens roll eller handledens stabilitet

Skytte med stöd ger en stor möjlighet att upptäcka felaktigheter som vi kanske inte annars upptäcker, stödet
ger oss en möjlighet att koncentrera oss på annat är inriktningen. Det ger även en stor möjlighet att
upptäcka annars dolda fel.
När vi inte behöver koncentrera oss på inriktningen kan i stället all koncentration läggas på handledens stablitet
och avtrycket. de två viktigaste komponentera för ett bra skytte.
Vid en noggran analys av felaktigheter i samband med skytte, finns en del sanningar väl dokumenterade i
internationella undersökningar.

Vi ska här titta på en av de viktigaste felen vid just pistolskytte, handledens förmåga till stablitet.
Handledens muskler styrs INTE av det centrala nervsystemet, utan kontrolleras av det yttre nervsystemet.
Handledens förmåga att låsas i en fast position, en mycket viktig egenskap för ett framgångsrikt skytte, tränas
INTEi det dagliga livet!
Denna förmåga att kunna fixera handleden är den största skillnaden mellan en erfaren skytt och en nybörjare.
I dag kan vi slå fast med hjälp av den senaste datortekniken där vi kan mäta rörelser, under inriktnig av pistolen,
att inriktningen inte är den stora anledningen till dåliga skott.
I ställer är det den sammansatta rörelsen, vid avfyrning som är den största anledningen till ett dåligt skott!
Om man då bryter ut tre olika moment vid denna slutfas i skjutningen, kan vi prioritetsbestämma de olika momenten
i följande ordning med det
viktigaste momentet först:
1 kontroll över handleden
2 Avtrycket
2 inriktningen
Tänk dig följande senario, du får ett vattenglas helt fyllt till brädden med vatten, men glaset är utbytt och i stället är
glaset tillverkad av mjuk plast. Denna förändring betyder att du måste kunna hålla fast "glaset" utan att tappa det,
men du får samtidigt inte trycka för hårt för då rinner vattnet
över! Exact så fungerar pistolskytte, med grepp med avfyrning osv.
Testa Själv:
Tänk dig en pistol i handen forma handen som om den vore greppad runt en pistol, gör din avfyrningsrörelser och
iaktag vad som händer med
handledens inriktning.

Skytte med flyttad riktpunkt

De allra flesta skyttarna vet, eller kommer ganska snart att bliva informerade om att inte lägga fokus på måltavlan
utan att lägga all fokus
på korn och sikte.
Trots denna kunskap finns spridd över hela världen, så är detta ett av de allra vanligaste felen som drabbar oss skyttar,
nya som rutinerade skyttar.
Vi glömmer helt enkelt all lägga all fokus på korn och sikte och koncentrerar oss på målet.
Helt omedvetet tar hjärnan över och den för ögat naturliga inriktning på målet, i stället för på korn och sikte.

Detta förfarande resulterar i ett garanterat dålig skott.

Det är ett fel som jag personligen drabbas av till och från, min lösning på detta problem är följande:
Flytta riktpunkten från ditt normala läge till ett annat läge på tavlan, jag riktar i all banskytte boll, när jag får problem
flyttar jag alltid ner min riktpunkt till tavlans underkant.
Där finns ingen svart cirkel som kan dra åt sig ögats intresse.
Efter en kort period kan jag flytta tillbaka min riktpunkt till ordinarie riktpunkt, strax under det svarta fältet på tavlan.


Arne Nohlberg 2003 09 12 rev 2012 10