Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter


Trimning av tryckmekanism och regelverket.

Detta med trimning av tryckmekanism är en för evigt levande frågeställning om hur det ska göras? Vilka effekter det kan ge?
Slutligen vilken fördel den enskilde skytten kan påräkna efter att trimning har utförts?
Denna artikel är avsedd att ge råd men även en del pekpinnar kommer att förekomma, för avsikten är naturligtvis att på inget sätt
fuska, utan att utföra denna trimning helt enligt regelverket.
Om vi nu väljer att utföra denna trimning, helt enligt gällande regelsystem.

S&W hane

Är det då en stor skillnad mellan ett trimmat tryck och ett standardtryck?
Vilka verkliga förbättringar kan vi förväntas oss och står dessa förbättringar i relation till vad det kostar?
Vilka vapen behöver trimmas?
Vilka vapen är oftast bra som dom är?
Kan jag göra detta själv?
Hur ska jag göra?
Vad kostar det att lämna in ett vapen för trimning av mekanism?
Varför levereras inte vapnen med färdigtrimmade mekanismer?

Förmodligen finns det lika många frågor till att ställa sig innan vi börjar att fundera på att trimma vårt vapen, det är min intention att
försöka att besvara så många av dessa frågor som möjligt i denna artikel.

Jag vill gärna inleda denna artikel med att direkt citera ur Skjuthandboken (SHB), regelsamling: B 2.1.1

Allmänna bestämmelser ( vapen )

Vapen och Ammunition skall vara i sådant tekniskt tillstånd att skjutning kan ske utan risk för skytten eller någon i
dess närhet.
Vapnen får därför inte ändras från sitt ursprungliga modellenliga utförande vad avser konstruktionsdetaljer som
påverkar hållfasthet, säkerhet och avsedd funktion.

Montering av mikrometerriktmedel får inte ske så att vapnets hållfasthet påverkas.

slut citat.

Här saknas uppgifter om vem som är ansvarig för att vapnet ifråga lever upp till dessa regler!
Vad kommer att hända vid en eventuell olyckshändelse, där det i efterhand kan konstateras att inte vapnet lever upp till de bestämmelse
som gäller, vem kommer att ställas till ansvar?
Är det vapenägaren?
Är det brukaren?
Eller är det vapenkontrollanten?

Finns det då vapen som inte platsar in under regel B.2.1.1 ute på våra tävlingar, tveklöst så är svaret JA på denna fråga.


Trimning av vapen B 2.1.2:

Viss trimning av vapen får ske. Denna får dock endast omfatta putsning av glidytor, ingreppsytor, fjäderlägen etcetc för
att minska onormal friktion och får inte medföra att ingreppsytans storlek, form eller vinkel ändras - ändringar som
skulle minska säkerheten hos vapnet.
Delar som påverkar vapnets säkerhet får inte heller ändras eller demonteras. Här nämnd trimning bör utföras av
vapenteknisk utbildad personal. efter trimning ska vapnet alltid provskjutas för kontroll av bland annat den
halvautomatiska funktionen.

Slut citat.

Detta är en mycket generell beskrivning av vad som får och inte får göras, med just mekanismen i vapnet, kanske skulle denna
regel vinna på att uppdateras, med tex. vilka olika sikten som anses vara tillåtna och mycket mera anvisningar i kompendium för
utbildning av vapenkontrollanter, hur man upptäcker avvikelser från dessa regler? Detta saknas helt i dag!

I övrigt tycker jag att det inte är svårt att tolka denna regel B 2.1.2, den är ganska heltäckande i sig själv.
När det gäller helt nya vapen på marknaden( det kan inte vara så många per år) så borde den tekniska kommiten, scanna av
marknaden och skyndsamt införa godkända vapen i SHB.
Detta ger då en frågeställning, hur ska denna uppdatering kunna ske i SHB som utkommer uppdaterad en gång vart annat år?
Kanske skulle SHB vara ett dokument i PDF format med flytande uppdatering på internet?

Rebounder S&W

Trimning av revolvermekanism.

Om just revolvermekanismen har jag skrivit flera artiklar därför hänvisar jag till dom, men jag vill ändå ge några generella tips om
just denna trimning. Den vanligaste revolvern på marknaden är utan tvekan Smith & Wesson revolver, ett relativt bra vapen men med
oftast mycket dåliga glidytor och hyfsade upphaksytor.
På ett sådan vapen finns mycket att göra för att förbättra framförallt DA trycket, för ordinarie SA tryck är relativt bra i originalutförande.

DA trycket S&W revolver

Stommet är mycket grovt fräst och skapar en onödig friktion liksom många av revolverns glidytor.

Men låt mig ännu en gång påtala vikten av ett jämt tryck är mycket viktigare än ett mycket lätt tryck, naturligtvis är en kombination av
dessa båda att föredra. Men ibland tvingas vi att välja och då ska man absolut välja ett tryck utan ojämnheter och med ett mer eller
mindre konstant motstånd från avtryckaren under hela DA rörelsen. Läs mera om testbänken.

Det kan kanske vara bra att veta att just defekter i trummans rotation orsakar oftast den största trögheten i avtrycksrörelsen,
detta beroende på att handen som matar fram trumman jobbar mycket nära centrum på extractorn och minsta friktion ger en kraftigt
ökad friktion i avtrycksrörelsen.Naturligvis borde de axlar som lagrar avtryckare och hane varit kullagrade, liksom trumman som också tyvärr är glidlagrad.
Läs mera om S&W mekanismen.
Vi bygger om en .22 kalibrig S&W revolver till ett tävlingsvapen.

Manurhin MR 32 Match

En annan revolver som brukas allt mera på tävlingar är den franska Manurhin MR 32 Match, här är de bearbetade ytorna i
betydligt högre klass än hos S&W, men en ny revolver kräver antingen 5 - 6000 skott eller en smekning med ett riktigt fint bryne
för att helt komma till sin rätt.
Att utföra denna operation redan vid tillverkningen skulle generera allt för höga kostnader.
Manurhin var under en kort period behäftad med tillverkningsproblem men detta ska vara helt borta i dag, just denna revolver är
förmodligen det närmaste man kan komma ett färdigt tävlingsvapen i dag. Läs mera om Manurhin.

Morini CM .22 RF

Trimning av mekanism för finkalibriga tävlingspistoler.

Dessa vapen är att betrakta som färdiga tävlingspistoler, av den enkla anledningen att det är tillverkade för att användas som just
tävlingspistoler. Normal behövs inga åtgärder utan dessa vapen är att betrakta som helt färdiga tävlingsvapen.
Visst kan det behövas justerar på kolvar och kanske också korn och sikte men mekanismer är som regel färdiga, med ett enda undantag.
De flesta kvalitetsvapen går nu att konvertera till både "Light utförande" och med bättre anpassad rekylmekanism. Feinwerkbau och
Morini har båda dessa faciliteter.

Sig 226 en ganska enkel pistol, men en lika enkel avtrycksmekanism.


Trimning av mekanism för tjänstevapen.

Här återfinner vi den verkliga djungel av olika vapen och olika åtgärder som krävs för att få till ett fullgott tävlingsvapen. Men låt mig
börja med att påtala att de allra flesta vapen i denna klass på inget sätt är tillverkade för att passa in på våra krav när det gäller
tex. tävlingsvapen för fältskytte. det är helt andra normer som har styrt tillverkningen av dessa vapen än de krav som vi hoppas kunna
ställa på vårt vapen.
Men det finns som regel inga regler utan undantag. Neuhausen pistoler är ju ett levande bevis på att denna devis håller än i dag,
fortfarande är denna mekanism helt "outstanding" och jag vågar påstå att ingen tillverkare har kommit i närheten av vad som är
signifikativt för ett Neuhausentryck!
Den tyska tillverkaren SIG har på de senaste åren tagit fram mycket fin kvalitetsvapen i en serie av vapen anpassade för olika
skytteändamål och dessa vapen är kanske att anse som mer eller mindre färdiga tävlingsvapen i tjänstepistolklassen.
Nej jag har inte glömt Pardini PC, också detta ett riktigt bra mer eller mindre helt färdigt vapen i denna klass.

Att beskriva konverteringar eller trimningar av tjänstevapen har jag alltid varit mycket försiktigt med, av den anledningen att risken att
misslyckas med trimningen är ganska stor och resultatet kan vara förödande med tex automateld som följd.
Men om vi frångår de ovan uppräknade pistolerna så finns det många olika vapen i denna klass som skulle kunna på ett helt annat sätt
passa till sin ägare än vad som ett vapen i originalskick gör.
För dessa vapen är absolut INTE tillverkade med de specifikationerna som vi bör kunna ställa på vårt vapen.
Den Tjekiska pistolen CZ, har på programmet ett flertal vapen till riktigt låga priser och det finns ett antal tillbehör så som mjukare
fjädrar osv, men tyvärr kan detta inte brygga över dåliga ytor i tillverkningen.

Tryckmekanism princip, Pardini PC

Sammandrag.

Först av allt vill direkt avråda den som inte med gott samvete anser sig ha sådana kunskaper som krävs för att trimma ett tryck.
Risken är stor att i ren okunskap förvandla ett någorlunda säkert vapnet till ett livsfarligt sådant!
Bättre är att ta kontakt med en vapentekniker som utför denna trimning, enligt alla konstens regler.
Kostnaden för denna modifiering varierar, men bör börja omkring 1000 - 1900 kronor, lite beroende på var den utföres i Sverige.

Man kan då ställa sig frågan är det värt denna utgift? Svaret är absolut, ja på denna fråga.
En väl inpassad tryckmekanism är överlägsen att skjuta med och ger ägaren en stor tillfredställelse, den ger inte ägaren en
bra ursäkt för de där missade skotten i fältbanan.
Under många år har trimning av vapen varit en realitet i Sverige, en del vapen mer eller mindre framgångsrikt modifierade.
Det är min förhoppning att detta ska få fortsätta också i framtiden och att de som trimmar utför detta på ett fackmannamässigt
sätt, så att en hög säkerhet kan bibehållas.

Men för att uppnå dessa mål så anser jag att vapenkontrollantutbildningen måste uppdateras snarast, i denna utbildning
saknas de mest elementära kunskaperna om ett vapens tryckmekanism och hur ska då denna vapenkontrollant kunna upptäcka
felaktigheter av säkerhetskarraktär, när han inte ens vet hur en tryckmekanism fungerar?Arne Nohlberg 2008 04 09 rev 2012 10