Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång NyheterVad håller du med ? ?

 

Utvecklingen beträffande vapenteknik har under de senaste 20 åren mer eller mindre stått stilla, med ett par få undantag, ett av
dessa undantag är att vi har fått tillgång till justerbara grepp eller rättare sagt pistolkolv.
För många skyttar har dessa fullt justerbara kolvar gett pistolskyttet en ny dimesion, för första gången har man kunnat anpassa
vapnet efter skytten och inte tvärtom!

 

För att då snabbt återvända till ämnet pistolkolvar som denna artikel ska handla om och då avser jag inte anpassning av kolven
mot handen, utan denna gång går vi vidare ett steg in på ett för pistolskytte mycket outforskat område.
Nämligen gränsytan eller interface mellan pistolstomme och kolv, på en fullt justerbar pistolkolv.

Vag jag avser med en fullt justerbar kolv är följande redogörelse: En kolv som är fastlåst till pistolstomme med en (1) enda skruv
eller mutter, en kolv som är justerbar i alla riktningar.
Där kolvens fastsättning mot stomme är helt beroende på hur hårt man drar åt detta enda skruvförband.
Denna skruv måste på grund av träkolvens material dragas åt med ett måttligt tryck annars kan skador/sprickor på kolven uppstå.

Jag vet också att pistoler från tex Benelli och Morini osv har med hög frekvens drabbats av spruckna kolvar och kolvar som sitter
mer eller mindre löst fast på stommen.
En av de större handlarna av begagnade vapen i Sverige påstod att 9 av 10 justerbara Benellikolvar var trasiga (läs spruckna)
vid inbyte i begagnat skick.

 

I ingressen påstod jag att utvecklingen beträffande teknik mer eller mindre stått still, men detta påstående gäller defenetivt inte
kolvar för finkalibriga pistoler.
Just på detta område har en verkligt genomgripande utveckling skett, tillverkare såsom Benelli, Morini osv. har förstått värdet av
att kunna anpassa greppet (kolven) till skytten. Försäljningsargument såsom kolv justerbar i alla riktningar har och är ett bra och
säljande försäljningsargument.
Naturligtvis har option marknaden med storheter som Nill och Rink också fullt justerbara kolvar på programmet.
Detta är en utveckling som verkligen har gynnat oss skyttar, men det finns ett MEN (gränsytan mellan kolv och pistol) som
denna artikel ska handla om.

     Bild 1

 

Gränsytan mellan kolv och pistolstomme.

 

Kolven som nästan alltid tillverkas av trä, är oftast i relativt lätt bearbetbart material. ganska sprött trä. För att kunna få till
ett bra stöd för den justerbara stommen med justerskruvar, se bild 1. Anbringas oftast en plåtvinkel av stål för att utgöra en
buffert yta, en plattform mellan träkolven och justerskruvar. Bild 2

Bild 2 Före bäddning

Problemet är att trä är ett ganska rörligt material och känsligt för variationer i fukt och värme, pistolens stomme däremot är ett
stabilt material helt utan dessa variationer. 
Att då kunna anpassa dessa båda material mot varandra, stål eller aluminium i stomme mot kolven i trä är mycket svårt och kräver
en speciell teknik för att lyckas.

Jag har utfört ganska omfattande tester med att dels använda min pistol Morini med original fastsättning av kolv och dels med
den modifierade bäddade fastsättningen.
Utan modifiering av kolven var det mera en regel än undantag att kolven var mer eller mindre lös i fastsättningen mot stommet.
Med en modifierad kolv och en låsbricka har detta med en mer eller mindre lös kolv, helt försvunnit!
Men just detta problem är på inget sätt relaterat till endast Morini utan drabbar alla tillverkare med fullt justerbara kolvar.
Se min definition på fullt justerbara kolvar.


Genom att trä är ett material i ständig rörelse kommer gränsytan mellan stomme och kolv att variera, en pistol är liksom ett
gevär mycket känslig för att denna gränsyta förändras genom tex ett förändrat kontakttryck mellan stomme och kolv.

 

    3                 4

             6


  


Följande måltavlor är representativa för vad som händer om man förändrar (minskar) kontakttrycket mellan stomme och kolv.

Måltavla 3, 4, 5 och 6 är alla skjutna med samma pistol och samma skytt vid samma tillfälle med en kolv med litet kontakttryck mellan
stomme och kolv, men OBS ingen kolv som vid en okulär besiktning, eller belastning kan uppfattas som lös, eller ej fastdragen!
OBS också att träffbilden i samtliga fall på tavla 3, 4 och 5 ligger högt uppe till höger.

Måltavla 6 visar resultatet av exakt samma pistol samma skytt men nu med en bäddad och ganska hårt åtdragen kolv.

Denna test upprepades många gånger med likartat resultat.

Bild 7


Bäddad kolv

Det finns egentligen två olika sätt att lösa denna problematik: Ett är den enklaste metoden den kräver att med en insexnyckel dra åt
den skruv som låser kolven mot stomme FÖRE varje skyttetillfälle, en ganska hyfsad med dock ej helt tillförlitlig metod och tyvärr
lätt att glömma av att utföra!

Metod två kräver att vi BÄDDAR för kolven, så att dels en stor kontaktyta skapas mellan stomme och kolv och att ett högre och
säkrare kontakt-tryck kan skapas mellan kolv och stomme.

Alla som någon gång sysslat med gevär skytte, känner väl till metoden att bädda in gevärs-mekanismen mot kolven, för att på
detta sätt ganska ordentligt minska ner träffbildens storlek, jag förmodar men är inte helt säker efter många tester med pistol att
exakt samma förhållande borde gälla för alla våra vapen med fullt justerbar kolv.

OBS att de äldre pistolerna med kolven fastsatt mot stomme med oftast 4 stycken skruvar omfattas normalt inte av detta problem.
Men även för en kolv fastsatt med många skruvar ger naturligtvis en lös kolv även om den är fastsatt med 4 - 5 skruvar samma
negativa resultat.

 

Bäddningen av kolven Bild 7

Jag har använt Plastic Padding Elastic som bäddmateriel i min kolv förmodligen finns det många flera olika material som gör detta jobb
minst lika bra eller kanske bättre.
Viktigt är att vi får en stadig och STOR kontaktyta mellan kolv och pistolstomme och minst lika viktigt är att använda släppmedel
i pistolens stomme, så att vi inte för evigt förenar de två!
Som släppmedel kan rekommenderas de professionella som finns på marknaden men även flera lager av bilvax fungerar bra, viktigt är att
alla möjliga ytor i tryckmekansimen verkligen är belagda med släppmedel och hålrum är tätade med tex tunn tejp.
Oftast finns det i vårt pistolstomme ett par eller flera justerskruvar för kolvens lutning som komplicerar det hela lite.

Börja med att justera in din kolv så att du är säker på att just så här vill du ha den, naturligtvis kommer kolven även i framtiden
att kunna justeras men med bibehållen precision så måste en del av bäddningen göras om.
Låt stålinlägget i kolven vara kvar.
Med justerskruvarna på plats, applicera släppmedel och täta alla håligheter med tejp, gör rent kolven invändig med tex T-sprit.
Applicera bäddmassa i kolven, använd måttligt med massa, sätt stommet på plats i kolven och dra åt låsskruven för kolven.

Vänta att bäddning's massan torkar till, ta ut stommet ur kolven och ta bort de gamla justerskruvarna från stommet.
Fyll upp hålen efter skruvarna i kolven med ny bäddning's massa och på med stommet i kolven igen, dra åt låsskruven, vänta.
Nu är bäddningen klar och släppmedel och eventuell tejp kan tas bort.

Bild 8

Förstärkt låsning

I orginalskick finns ingen låsbricka mellan låsning och kolv, detta med att lägga mellan en låsbricka säkerställer också denna funktion,
på ett bra och enkelt sätt.
Välj mellan en vanlig låsbricka eller som till höger i bild 8 en tagglåsbricka,Sammanfattning

När detta skrives har jag med min pistol skjutet med denna bäddning ca 1000 skott både i träning och i tävling.

Kanske är det för tidigt att gå ut med denna artikel just nu?
Kanske vore det bättre att vänta ett år eller så, men jag tycker ändå att skillnaden i precision före och efter bäddningen är
så stor, att jag vill ge andra skyttar samma möjlighet till en förbättrad funktion.
Även om denna bäddmetod inte är utvärderad under en längre tidsperiod.

Min egna erfarenhet med två Morini CM 22 i familjen, var att kolven gärna vill lossna, vi har därför under flera år haft som rutin
att alltid inför en tävling känna på låsskruven för kolven. Detta slipper vi nu.
Jag vill också klart deklarera att detta problem INTE på något sätt är unikt för just Morini, samtliga tillverkare av pistoler med
fullt justerbar kolv, drabbas av detta problem, mer eller mindre.
En annan sidoeffekt av bäddningen av stommet i kolven kommer att vara en högst väsentligt förstärkt kolv.

År 2012 så har denna pistol matat igenom mängder av skott och bäddningen har varit till belåtenhet, borta är en kolv som
lossar.


Arne Nohlberg 2006 06 20    rev 2012 09

Hör gärna av dig via mail och berätta om dina erfarenheter om spruckna kolvar om lyckade bäddningar osv.