Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

 

Dillon Blue Press

Dillon Square Deal B. (något extra utrustad)

verktygsats för en kaliber

De olika stegen i laddprosessen, som utföres med hjälp av ett drag i ett handtag är kännetecknande för just en
progressiv press. Till skillnad mot andra laddutrustningar där varje moment eller steg måste göras var för sig.
Med en betydligt längre tid för laddförloppet. Tillverkaren anger en laddhastighet ca 400 till 500 patroner i timmen som
möjlig laddhastighet, dessa tal har jag aldrig kommit upp till.

Del av laddpressen laddar just nu .32 wadcutter

Steg 1 Den gamla tändhatten stöts ut (OBS gäller endast tändhattar av boxertyp, med ett hål i mitten på hylsan) och ytter måtten
på hylsan kalibreras ner ( Krymps). Hylsor med berdan tändhattar ( två hål i tändhattsläget, kan INTE köras i denna laddutrustning)

Steg 2 I detta steg, sätts den nya tändhatten på plats och sedan fylls krutet på och vid användning av blykulor kan en trattliknande
öppning på hylsan åstadkommas. Denna vridning av hylsmynningen medger att blykulan kan sättas i hylsan utan att delar av
blyet stannar kvar på utsidan av hylsan.
När kulan pressas i hylsan.
Naturligtvis är det möjligt att ställa in krutmängden helt steglöst från ca 1,5 grain och uppåt.
På ett gram går det 15,4 grain, så storheten grain är ett rätt litet mått.

Steg 3 Nu sätts kulan i hylsan, olika djup går att ställa in helt steglöst.

Steg 4 I detta steg finns en möjlighet att krympa, hylsan mot kulan. Detta innebär att själva hylshalsen nyper åt hårdare mot kulan
också detta steg helt steglös inställning.

Laddning ALLTID (med skyddsglasögon)

Inställningen steg för steg

När allt är på plats kan vi börja att ställa in pressen, lämpligt är att börja utan krut och utan tändhatt.
Placera en hylsa på station 1 så kör vi igång:

Station 1 kräver inga in justeringar alls, här finns utstötare och kallibreraren. Hylsor upp till 9 mm köres utan smörjmedel.
Om utstötare stiftet skulle gå sönder är det lätt att byta ut, ett nytt stift finns med i varje verktygsats.
I min kaliber .32 sats är hållaren för utstötare stift fel i diameter, jag har fått svarva ner denna hållare ca 8 tiondels mm.
Jag har varit i kontakt med Dillon USA och fått som svar att det finns både runda och sexkantiga hållare, den sexkantiga
ska tydligen vara den rätta.
Jag har fått den runda hållaren!
Utstötare stiftet har aldrig gått av under mina 6500 laddningar, trots att ganska många berdan hylsor har av misstag
kommit i pressen.
Pressen har skapat ett nytt hål i berdan hylsan, mycket bra kvalitet.

Station 2 är en mycket mer intressant station. Här kommer tändhatten på plats, det finns flera justeringar för tändhatten.
Just tändhattsinsättningen är kanske den största källan till problem, här gäller en noggrann justering, vid problem.
Tändhattinsättningen var i min press bra justerat vid leverans av utrustningen.
En annan viktig åtgärd är att hålla rent. Krut är hårt nästan som glas och ställer till med problem så fort det kommer löst
i utrustningen.
Nästa inställning är mängden av krut, jag har en vanlig magnetdämpad våg, typ Hornady, som fungerar mycket bra!
Det finns inställning möjligheter från 1,6 grain och uppåt, ja just det 1,6 grain?
När jag började ladda .32 wadcutter med en laddmängd på 1,2 grain, så fungerade detta inte, den gick helt enkelt inte
att justera ner!
Nåväl detta var ganska enkelt att åtgärda, se bild senare i artikel. Nu kommer jag ner till ca 1 grain.
Var noga vid inställningen av krutmängden, väg krutet 5 - 6 gånger innan du kör vidare, kontrollera sedan var
50 - 100 hylsa.

Nästa justering är upptrattningen av hylshalsen för att kunna använda blykulor, utan att få blyet på utsidan av hylsan.
Det är lätt att justera ner "Powder funnel", så att den trattar till mynningen. Detta har fungerat på alla de kaliber jag laddar
9 mm, .38 men inte på . 32. Här räcker inte "Powder funnel" till att justera ner till rätt mått, jag har kontaktat Dillon i USA och
fått svaret att det tydligen finns två olika " Powder funnel". jag har tydligen fått fel!
Men just kör jag med en Powder funnel för 9 mm och det fungerar fint, även vid laddning av .32 patroner.
Men tratta ut hylsans mynning så lite som möjligt, bara så att kulan kommer på plats inte mera, detta med trattning sliter
hårt på hylsans hals och ökar risken för att hylsan i framtiden spricker.

( Rätt funnel för vanlig 32 kaliber är en S funnel, ska vara 69 mm lång) den funnel som orginal är med i 32 kaliber satsen är
avsedd för 32 long och 32 magnum och är bara 65 mm lång.

( I de sista levererade . 32 satserna till Sportec, för kaliber .32 från USA har det nu följt med två olika powder funnel
, det hjälpte tydligen
att gå på Dillon i USA med både brev och foto.
Först ville dom inte medge problemet men jag gav mig inte och till sist var dom tvungna att medge, att det inte fungerar med
fel powder funnel, bra lösning)


Bild powder funnel för .32 HR mag, det finns en längre Powder funnel för .32 long

Tänk på att inställningen av "Powder funnel" är mycket viktig, även om du kör mantlade kulor och inte trattar till mynningen,
måste Powder Funnel ställas in rätt den har två funktioner. Dels att leverera krut i hylsan och dels att dra tillbaka sliden med
krutmåttet.
Var noga med att denna krutslid verkligen går i sina båda ytter lägen och inte stannar en bit på vägen.

Detta fel ger ofelbart felaktiga eller avsaknade krut mängder, det gäller verkligen att se upp här. Det andra läget på krutsliden styrs
av * " fail safe rod", den är fjäderbelastad och ska justeras så att den medföljande fjädern är nästan helt i hoptryck när spaken
är i toppläge.
Viktigt att justera in denna rätt vid kaliber byte och framför allt kontrollera att verkligen sliden för krutmåttet går hela
vägen fram och tillbaka.
läs mera om krutsliden
Försök att hålla krutmängden mer eller mindre konstant i krut behållaren, detta ger en ökad precision på krutmåttet.
Märk gärna ut min och maxnivå på glaset i krut behållaren.

Station 3 kulisättningen ska egentligen inte orsaka några problem, det finns till en del kaliber mothåll för både ogivala och
wadcutter kulor.
Tänk på att inte sätta kulorna för djupt!
Försök få kulorna så rakt som möjligt i hylsan.
Detta är också en viktig kontroll station, genom att ta bort den lilla mäsingslåsningen, för hylsan, kan patronen tas ut ur
laddprosessen och tex krutmängden kan vägas upp gång på gång. Var noga att du kommer rätt i fas, om du bryter upp
laddcykel.
Dubbel kolla så att du INTE får dubbel laddning krut, eller ingen krut alls både dessa misstag är lika allvarliga fel.

Station 4 krympning av halsen på hylsan ska inte ställa till något problem alls, här justeras den upptrattade hylshalsen och
här nyper vi åt
tex 9 mm hylsan för att inte rekylen i magasinet ska slå in kulan i hylsan.
I vissa kaliber som tex . 38 finns det egentligen inte så stor anledning att krympa.
Krymp med förstånd du ser resultatet fint i ett förstorningsglas.

Laddning ALLTID (med skyddsglasögon)


Ladda tändhattar i tändhattsmagasinet är steg 1 i laddprosessen.
Dillon har en tändhatt's vändare i metall, som verkligen kan rekommenderas ( se bild)
Dillons tändhattsmagasinet rymmer ca 100 tändhattar, plocka INTE i dessa tändhattar med händerna.
En stor källa till fel i tändhattsmatning kan förmodligen vara att tändhatten kantrar, när det trycks in i påfyllaren till
tändhattsmagasinet. Har provat med att trycka in dom i upplockaren/ påfyllaren i rak vinkel, mot tändhattsvändaren, det har
fungerat bättre då.

Fyll på pressen med tändhattar, kanske första gången med bara ett fåtal tändhattar. Kör en tomsväng och kontrollera att
verkligen tändhatten
kommer upp i station 2. Kontrollera att den kommer på rätt håll. Kontrollera att varning systemet för avsaknad av tändhattar,
eller rättare sagt varning för låg nivå tändhattar fungerar, ska börja larma när ca 3 tändhattar återstår i magasinet

Fyll på Krut i behållaren, ta bort den gula låsningen för hylsan i hylshållare-plattan på station 2 och justera in krutmängden
och "powder funnel"
väg krutet 5 - 6 gånger.

Ta bort låsningen för hylsan på station 3 anbringa en hylsa utan krut och tändhatt eller använd referens hylsan i kaliber
satsen, för att ställa in rätt kuldjup.

Kör samma hylsa till nästa station och kontrollera krympen, vid behov justera.

Nu när allt är inställt. Det tar ca 10 minuter att byta kaliber i pressen.
Börjar vi med en hylsa i station 1 och fyller på med en ny i samma station, nästa drag en ny hylsa i station ett och en kula i station 3 sedan
rullar allt på.
Kanske kan man köra 200 till 250 färdiga patroner i timmen.

Laddning ALLTID (med skyddsglasögon)

Min Dillon + Lite Tips

Min press har när detta skrives 2004 07 14 gått ca 15000 laddningar, följande har hänt under denna tid:


Hylsavledaren

Jag fick ofta mina färdiga patroner på golvet i stället för i lådan, det finns en lite böjd pianotråd som ska få hylsan att ramla ner i lådan.
Trots många försök att kröka till denna hylsavledaren så fungerade det dåligt.
Lösningen var att löda på en ca 2 mm hög hylsa av mässing där avledaretråden sitter fast, så att den kommer upp lite.
Jag böjde även till hylsavledaren se bild sedan har denna del fungerat perfekt!

         
Den modifierade utstötaren                                   

Något mer krökt och pålött en hylsa ca 2mm hög

HylsavledarenTändhattar

Hur noga än tändhatts isättaren justeras så kommer ibland, tändhattar fel eller saknas helt i hylsan.
Detta får till följd att krutet rinner ner i hålet för den saknade tändhatten och delar av pressen går
tungt och kärvar.
Krut är hårt som sten!
Här finns bara en lösning plocka bort hylshållare plattan och gör rent.
OBS att det finns en chans att redan när tändhattsmagsinet fylls på med tändhattar, att någon tändhatt lägger sig på tvären!
Var noga när du laddar i tändhattar i påfyllaren för tändhattsmagasinet.

Frammatning av hylshållareplattan. Slutade att fungera efter ca 6000 laddningar, rengöring och injustering
var allt som behövdes.

Den blå plasthållaren för tändhattar behöver bytas ut i bland. En förslitningsdetalj!

Tändhattsmagasinet's, tändhatts hållare gav upp efter ca 6000 laddningar lätt att återställa med att
byta ett plast- munstycke.
Missa inte att göra rent tändhattsmagasinet med jämna mellanrum!
Jag använder tops indränkt i sprit, med indexpinnen för tändhattsmagasinet som stötstång.
Jag har upptäck att denna hylsa är något för lång, ligger gärna och släpar i sliden för tändhattar.
Vill gärna på grund av detta, deformeras och orsakar då att matningen tändhattar uteblir.
Jag har kapat av min hylsa ( den blå tandhattshållaren) med ett rakblad, ca 1 mm tog jag bort.
Därefter har denna matning fungerat med många tusen tändhattar.Krutsliden


Krutsliden gick inte att ställa ner under 1,6 grain, lätt att modifiera, i den inre fyrkantiga justerbara delen
fasade jag av de två fyrkantiga hörnen som går mot den kilformade delen av krutsliden. Så att det gick att stänga mera.
Kom ner till strax under 1 grain efter denna enkla modifiering, har test mätt efter 100 laddade och efter 250
laddade hylsor, alla ligger lika stabilt i mått.

Kruts måtts slid före modifiering.

Läs mera om krutslidsmodifiering med steglös inställning av mått.Returfjäder fail safe rod

Returfjäder för fail safe rod, såg ganska enkel ut, jag ersatte bussningen med en gummigenomföring
med ett 5 mm invändigt aluminiumrör och avslutade med en riktig Svensk vingmutter

Efter modifiering
Justering av kuldjup


Är ganska tråkig i orginalutförande, svårt att komma åt med en ringnyckel eller öppen nyckel,
jag tröttnade på detta förfarande efter ett tag och tillverkade.
Ett eget verktyg se bild.
Med detta enkla "verktyg" fungerar kuldjups justeringen perfekt.

  OBS kulan på insexnyckel                         


Tillverkad av en 7 mm silverstål, 300mm lång. OBS bilden ovanför visar bara en av ändarna.
I en ända borrad med 3,2 mm ( passar avkapad insexnyckel med kula ) I andra ändan samma
7 mm silverstål låst med en M4 insexskruv.
Lås med loctite gärna 270.

Hela juster verktygetKuldjup justeraren har försetts med en M4 insexskruv.

Borra 3,5 mm och gänga M4. Lås med loctite.

Material 7 mm sillverstål
Insexnyckel för M4 skruv
x antal M4 insexskruv
Loctite
3,2 och 3,5 mm borr
M4 gängtapp

Den bulten som håller hylshållareplattan vill gärna lossa under ladd processen, kontrollera att den är åtdragen med jämna mellanrum
En lös bult kan ge dåligt insatta tändhattar och i förlängningen onödiga klick.


  Modifiering av låsningen för hylsorna OBS modifierad bild

OBS De svarta stiften som sticker ut på låsningen för hylsorna, är ej orginal. Det är 1,5 mm mjuk tråd, som jag har borrat ett hål
för i respektive låsningen och sedan satt fast dom med en lödning. Fungerar perfekt.


Tillbehör

Dillon spare parts kit ca 144:- + moms, kan verkligen rekommenderas


Finns som option kulhållare, har inte använt denna så jag har ingen erfarenhet.


Ett bänkmontage finns också att tillgå, min press sitter direkt i bänken på en höjd av ca 1 meter från marken

Verktygsats med verktygshållare, ger ett mycket snabbt byte av verktyg, bra för den som ofta byter kaliber.


Epilog

Min laddpress har helt motsvarat våra förväntningar vi är två i familjen ( far och son) som skjuter ganska mycket pistol/ revolver.
Vi använder mycket ammunition varje år, med handladdning så får vi ett färdigt pris något högre än . 22 ammunition oavsett
kaliber som vi laddar.
Vi har också förmånen att kunna ändra våra laddningar, ta ut maximal presicion och använda /testa olika kulor.
Det är lika spännande varje gång, vi kommer ut med en ny laddning för att provskjuta.
Vi köper kulor/krut och tändhattar i ganska stora kvantiteter för att få ner priset.

Läs mera om betydelsen av en stadig bänk att fästa laddpressen i.

Läs mera om krutslidsmodifiering med steglös inställning av krutmått.

Läs mera om laddning med Dilon pressen

Läs mera om WC kulor

Läs mera om ballistik

Läs mera om förvaring av krut och tändhattar

Läs mera om tändhattar

Läs mera om drömmen om den perfekta laddningen

Läs mera om hylsrengöring

Arne Nohlberg Copyright 2003 06 03 uppdat 2004 06 , 2004 07, 2004 10 2005 07 17 uppdat 2006 10 30 rev 2012 10