Välkommen till Arnes Pistolskyttesida Portalen för aktiva skyttar 

Artiklar Om denna hemsida Börja skjuta På gång Nyheter

Tändhatten en säkerhetsrisk ? ? ? ? ?

Jag får till och från frågor om just säkerheten runtomkring tändhatten, oftast är dessa frågor förknippade med just själva farligheten
att använda tändhatten vid handladdning.
Men också vid hantering av fabriksladdad ammo och vid handladdning av ammo.
En del skyttar kanske redan här slutar att läsa, på grund av att dom aldrig handladdar någon ammunition och därför inte ser sig som
drabbade skyttar. Men häng på ett tag detta gäller också fabriksladdad ammo.

Låt mig först slå fast att just själva hanteringen av tändhatten är det absolut mest riskfyllda momentet i själva handladdningen!
Tändhattens olika material är i högsta grad mycket ostabila och lättantändliga.

Men hur är det då för den som aldrig handladdar och alltid köper sin fabriksladdade ammunition?
Även detta förfarande har sina risker, tändhattar finns i flera olika kvaliteter och en del är av ganska dålig kvalitet, allt för att
hålla nere priserna på den färdiga patronen.
Med den riktigt billiga ammunitionen så ökar riskerna för så kallade efterbrännare. Mer om detta senare.

Låt oss först se funktionen och krydda dessa uppgifter med lite råd och dåd.

Boxertändhattens konstruktion.bild 1

Boxertändhatten är konstruerad av den brittiska armeöversten Edward Munier Boxer, översten tjänstgjorde och var chef vid Royal
Labratories in Woolwich där denna tändhatt patenterades år 1869 den 29 juni.
Denna tändhatt används framförallt i det civila skyttet och med fördel av alla handladdare.
Finns i flera olika storlekar och i flera olika mjukheter och naturligtvis i många varierande kvalitet.
Tänk på att en magnum tändhatt på ett mycket väsentligt sätt ökar laddningens storlek.

Bild 2

Då slagstiftet slår till tändhatten sker följande; Den tunna koppen bucklas inåt, och trycker fram städet mot den explosiva
blandningen.
Blandningen slås/komprimeras nu mot ett städ och en explosion sker.
I en Boxer-tändhatt så är städet en del av tändhatten.
Mycket lämpligare för en handladdare är Boxer-hatten.
Städet är ju inbyggt i tändhatten och eldhålet i hylsan kan därför placeras i mitten.
För att avlägsna den förbrukade boxer tändhatten erfordras bara ett utstötarstift i lämplig diameter.
MEN Tänk på att alltid använda skyddsglasögon då du hanterar tändhattar!!!!

Tändhattens uppbyggnad rent kemiskt.

Tändsatsen bestod till en början av kvicksilverfulminat och kaliumklorat.

Men båda dess ämnen har mycket stora nackdelar.
Kvicksilverfulminatet förenar sig gärna med mässingen i hylsan och bidrar till att göra denna spröd.

Kaliukloratet bildar vid sin förbränning klorgas som senare omsätts till saltsyra och kombinationen saltsyra och
metallen i vapen gör att pipan börjar att rosta.
Dessa båda ämnen ersattes så småningom med en blyförening blystypnat eller blytricinat, men båda dessa
ämnen omvandlas mer eller mindre till flyktigt bly som frigöres när skottet avlossas.
I flera stater i USA är det därför inte tillåtet att skjuta inomhus med vanliga tändhattar, därför kommer i dag på en starkt
fram marsch en tändhatt som kallas "Non toxid" en mer eller mindre giftfri tändhatt.

Det sker en ganska omfattande forskning ute i världen på att få fram en helt blyfri tändhatt som inte bara eliminera ämnet
bly i tändhatten utan också att alla ingående ingredienser är giftfria. Just dessa Non toxid tändhattarna kan ses som en
utvecklingsfas på väg mot en helt giftfri tändhatt.
Redan i dag finns det blyfria och i viss mån helt giftfria tändhattar på marknaden, dessa har en tändsats uppbyggda
på Diazodinitrofenol och tetrazen. Som oxidatorer används oftast zinkperoxid,  mangandioxid, kalciumkarbonat eller
strontiumnitrat.
Själva drivbränslet utgöres ofta av ämnen så som nitrocellulosa, kulkrut, och pentyl, dessa ämnen blandas då upp
med någon form av metallpulver.

Bild 3 Avskjuten tändhatt i förstoring obs städet.


Myter, halvsanningar och sanningar om tändhatten.

Låt mig få förklara och kanske i del fall dementera olika påstående om tändhatten, en del av dessa magiska egenskaper vi
tillskriver tändhatten, kan vi kanske avfärda direkt och en del kan bekräftas andra påståenden får leva vidare som den myt dom är:

Tändhattar kan lösas ut av statisk elektricitet, tex ett åsknedslag. Svar ja/nej med viss sannolikhet är detta påstående som
dyker upp med jämna mellanrum kanske fel. Men varje år händer det över världen ett fåtal olyckor med tändhattar som skulle kunna
tillskrivas statisk elektricitet, så svaret är, vi vet inte säkert.
En tändhatt ska ju normal bringas att explodera genom att ett städ pressas mot en tändsats, risken att elektricitet skulle tända
tändhatten är inte helt försumbar. Men därom tvistar de lärda!
FÖRVARA ALLTID TÄNDHATTARNA I ORIGINALFÖRPACKNING.

Kan man stöta ut tändhattar som ej är avskjutna i en laddpress?  Svaret är ja,med stor tvekan. Men detta ska naturligtvis ske
med en stor, eller mycket stor försiktighet.
En tändhatt detoneras genom att tändsatsen slås mot ett städ, när man pressar ut tändhatten trycker man städet
mot tändsatsen och gör man detta moment sakta och mycket försiktigt så ska inte tändhatten explodera.
Men iakttag stor försiktighet.

Man kan inte ta i tändhatten med fingrarna, detta är helt rätt av flera anledningar, låt mig börja med att klart deklarera att en
tändhatt är ganska ohälsosam, det är absolut inget bra att stoppa fingrar i munnen efter att ha hanterat tändhattar.
Tändhatten är också känslig för det fett som vi människor alltid har på våra fingrar,

Förpackningar med tändhattar ska förvaras separerade från varandra, svaret är utan tvekan ja, detta att förvara tändhattarna
i förpackning en bit från varandra, förhindrar en kedjereaktion vid en explosion.
Tänk på att 1000 tändhattar har ungefär samma sprängkraft som en dynamitgubbe!

Kan tändhattar explodera genom att eld tillföres, svaret är obetingat ja, tändhatten är eldfarlig dock inte mycket eldfarlig.
En stor risk vid all hantering av tändhattar är det "damm" som förekommer i samband med hanteringen detta är oftast mycket instabilt.
Därför är det av stort värde att hålla rent utrustning som hanterar tändhattar.
Tänk på att alltid använda skyddsglasögon då du hanterar tändhattar!!!!

Måste man rengöra tändhattsläget i patronen före ny tändhatt sätts på plats? Svaret är nej, det är naturligtvis inget
fel att rengöra tändhattsläget före man sätter en ny tändhatt på plats, men det är inget krav.
Jag laddar per år ca 12000 hylsor i kaliber .32 och rengör aldrig tändhattsläget före återladdning, däremot tvättar jag mina hylsor mycket
noga men då sitter ju den gamla tändhatten kvar.


E
fterbrännare eller till att börja med klickande patron.

Varför får vi efterbrännare/klickande patron och vad är detta?
Först av allt detta är mycket sällsynt men nästan varje år får jag ett mail eller telefonsamtal från minst en drabbad skytt.
Ibland har det gått bra utan personskador ibland har det tyvärr gått betydligt sämre.

Anledningen till den fördröjning som sker ifrån hanen har träffat tändhatten tills att kulan lämnar patronen, kan variera från normalt
någon hundra dels sekund upp till 10 sekunder ja till och med upp till 15 sekunders fördröjning..
Om vi då hanterar vårt vapen rätt och bibehåller riktningen mot skjutvallen och väntar upp till kanske någon minut innan vi gör patron
ut, då kan vi känna oss riktigt helt säkra.

Men om vi gör patron ur genom att svänga ut trumman på vår revolver, redan efter någon sekund, då kan det ske stora
skador på skyttens hand.
Vi vet ju att en normal patron klarar ca 1 kilos övertryck sedan så splittras den i olika segment.

Är då trumman utfälld och det smäller med fördröjning, då är olyckan ett faktum.
Bara för någon dag sedan pratade jag med en skytt som hade agerat helt enligt min beskrivning, med ganska stora personskador
som följd.
Denna skytt hade använt lågprisammo!!!!

Därav kommer mitt råd när det gäller revolver som defenetivt är det farligaste vapnet när det gäller efterbrännare, fäll INTE
ut trumman, avvakata bibehåll riktningen mot skjutvallen,
och gör sedan patron ur.

En pistol kan förvisso också drabbas men här är tiden som går åt från klicken till patronen kommer ut ur vapnet lite längre och
skapar på så sätt bra marginaler.

Om själva orsaken till fördröjningen vet man inte med full säkerhet, men man kan till 99,99 % härleda detta allvarliga problem
till ammunitionen och INTE till själva vapnet.
Man talar om att tändsatsen i patronen skapar en glödbädd i ställer för explosionen, därav en fördröjning?Bild 4 Skillnad i förpackningRisken vid hantering av tändhattar.


De största risken är att det "damm" som tändhatten avger under en längre tid adderas och är tillslut en stor riskfaktor antingen
i laddutrustningen eller i förpackningar. Man kan klart se hur en del tillverkare distribuerar tändhattar i små plåtlådor, detta är
ingen bra metod, denna tillverkare bör vi skippa direkt. Ett par fall med personskador har skett genom användning av en
separat tändhatts insättare där då "dammet" från tändhattarna har antände och skadad handladdaren, ganska svårt.

Med andra ord är det av stor vikt att hålla rent sina grejor och att använda tändhattar av god kvalitet.
Personligen har jag under många år använt Federal 100 small pistol och aldrig haft några som helst problem.
Man kan ju också se på förpackningen där varje tändhatt är separerad, att detta är en seriös tillverkare.

Epilog

Efter många års skytte så invaggas men i en form av säkerhetstänkande som omedvetet eller medvetet inte är beredd på att
någon annat än det förväntade ska hända. Därför kan det vara bra att ganska ofta belysa de få gånger som det inte går bra.
Jag sitter ju här på en unik plats så tillsvida att jag fortfarande får drygt 2000 mail och ganska många telefonsamtal som alla handlar
om skytte, både när det går bra och mindre bra.

Man ska också ha klart för sig att det sker en hel skador och förstadie till skador ute i Sverige men de flesta sker i det tysta. en
del skyttar har svårt att berätta och är rädda för att stämplas som klantiga skyttar. För helt klart är att man efter många års
utövning blir lite avtrubbad och på detta sätt mera exponerade för olycksrisker.
Det kan kanske vara på plats att återigen påtala att den sporten vi utövar är i grunden en ganska farlig sport, värd att möta
med all respekt!

Det finns en direkt koppling mellan pris och kvalitet när det gäller ammunition, det kan vara frestande med billig ammunition,
Men om olyckan är framme så kan det vara en dyrköpt erfarenhet!
Mitt råd till dig som handladdar välj en hög kvalitets tändhatt eller primer som den kallas på engelska.
Jag har många års erfarenhet av Federal 100 small pistol, kan verkligen rekommendera denna tändhatt.
Köp inte den där kanonbilliga färdigladdade ammunitionen, den kan stå dig riktigt dyrt i framtiden!

Arne Nohlberg 2012 10 02