Masten LP-center

Masten LP-center är en lokal LP-verksamhet i samarbete med LP-verksamhetens Ideella Riksförening, som arbetar med missbruksvård på kristen grund. Masten LP-center är ett alternativ till missbruksvården i vårt samhälle med en tydlig kristen profil. Vi samarbetar med LP:s behandlingshem men även med kommunens missbruksenhet och andra samarbetspartners. 

Masten LP-center består av olika delar och kan bistå människor i olika skeden i livet. Men det viktigaste målet är att ge människor möjlighet till befrielse från drogmissbruk och upprättelse i samhället till en hel människa; till ande, själ och kroppMer information finns nedan under olika rubriker - se även beskrivning i vår broschyr!

© Masten 2015