Öppenvård

Vi bedriver öppenvård i form av arbetsträning och social träning anpassad efter individens behov. Vi har gemensamma morgonsamlingar och möjlighet att delta i undervisning och motivation för ett drogfritt liv. Det ges även tillgång till enskilda samtal för utveckling och stöd. Den kristna människosynen ligger som grund för vår verksamhet. 

© Masten 2015