Personal

Föreståndare: Sören Persson
Medarbetare: Glenn Kruse
Tel: 08-447 72 20
E-post: lp@tyresopingst.se 
Bankgiro: 471-1727 
Frivilligarbetare: Därutöver arbetar ett antal medarbetare ideellt. Önskas kontakt med någon av dessa - sker det via föreståndaren.

© Masten 2015