Vår historia

  • 2001 startade Tyresö Pingstkyrka LP-kontakten i Tyresö - missbruksvård på kristen grund för hela människan för hela livet - ÖppetHus-verksamhet, fältarbete, uppsökande verksamhet samt kontaktmöten. Vi arbetar med motivation, eftervårdsarbete samt ordnar arbetsträning och öppenvård. 
  • 2004 övertog församlingen LP-Konfektyr som bedrev arbetsträning och gav sysselsättning åt människor som hade fått eller var på väg in i ett nytt liv. Denna verksamhet avslutades våren 2008 och den maskinella utrustningen överfördes till LP Baggängen i Karlskoga.
  • Vår sociala verksamhet har utvecklats och växt. För att kunna utnyttja lokaler och personal på ett mera effektivt sätt har vi integrerat LP- och Second hand-verksamheterna i nya och mera ändamålsenliga lokaler under våren 2010. De offentliga försäljningslokalerna för Second Hand invigdes den 10 april 2010.
  • Läs även rapporter under Masten LP Center!
© Masten 2015