Hantverksstugan

En gren av vår arbetsträning består i hantverksstugan, där man kan få pröva på att sticka, virke, sy eller väva  Här får du råd och hjälp av kunnig personal. En möjlighet att i en trygg miljö få skapa och forma och samtidigt få tid för sig själv.

hantverksstuga

Broschyr på svenska kan hämtas här.

Broschyr på engelska kan hämtas här.

Broschyr på persiska kan hämtas här.

© Masten 2015