Personal

Föreståndare: Solveig Sidblad
Telefon: 076-547 09 58
Biträdande butiksföreståndare: Emelie Hedin Villarroel
Medarbetare: Sören Persson
Transport och logistik: Glenn Kruse, Göran Olsson och Mikael Åsbrink
Vaktmästare och kontorsarbete: Ali Mohammadi
Telefon: 08-712 90 12
E
post: secondhand@tyresopingst.se

Frivilliga medarbetare: Därutöver arbetar ca 60 medarbetare ideellt med att sortera, värdera, prismärka, ställa ut, sälja, hämta och lämna varor, sophantering, administration m m. Utan alla dessa, med en mångfald kompetenser, skulle inte verksamheten kunna fungera. Önskas kontakt med någon av dessa - sker det via föreståndaren.

© Masten 2015