Resultat

Effekterna av verksamheten kan beskrivas på många olika sätt. Nedan har vi lagt ut ett antal bilder på bland annat de responser vi fått från en del av verksamheten. Om man klickar på respektive bild förstoras den och blir mer läslig! Se även försäljningsstatistik och texter under rapporter!

Nu finns det även en jubileumsbok utgiven, skriven av Tor Carlid. Den beskriver enkelt och lättläst verksamhetens utveckling under 20 år från dess ringa start 1991.  Boken finns att köpa i vår butik.


© Masten 2015