Tack för gåva till hjälpprojekt för Massajer i Kenya, Afrika


20170620-4328w559

© Masten 2015