1/32 RANKING SVERIGE 1989-2004
PL. NAMN POÄNG/ÅR
    1989 1990     1991* 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTALT
1 Jan Ekman 65 68 106 98 89 66 115 58 65 44   52 100 135 78 85 1224 p
2 Stefan Törnfeldt 76 58 118 95 69 54 101 51 57 45 46 44 76 71 48 45 1054 p
3 Lars Pettersson   2 65 49 52 50 86 26 10 24 28 23 62 76 55 41 649 p
4 Kenneth Signal   5 91 73 72 54 109 49 36           65 66 620 p
5 Anders Gustafson 29 3 27   18   32 69 72 56 44 46 52 38 61 36 583 p
6 Bertil Ljungdahl       53 56 42 66 33 24 26 28 32 41 40 30 22 493 p
7 Mikael Landrud                   36   26 78 79 111 128 458 p
8 Jan Andersson 7 17 20 38 33 27 43 22 27 10 17 12 19 16 2 4 314 p
9 Lars Blomqvist 32 38 52 59   53                     234 p
10 Lasse Törn         7             14 59 93 59   232 p
11 Kent Lundström             9 6 24 13 24 27 25 38 26 34 226 p
12 Ulf Törn                           78 71   149 p
13 Mikael Lindgren                         38 77 7   122 p
14 Lars Harrysson                       7 20 44 50 25 146 p
15 Lars Åberg               33 22 7 40         42 144 p
16 Anders Myrberg 29   20 24 16                       89 p
17 Jari Palola         24 12 16 23 5               80 p
18 Peter Bäckström 16 32         24                   72 p
19 Hans Almvide 28   29 13                         70 p
20 Mats Andersson                             31 37 68 p
  Benny Jademyr                         27 24 15 2 68 p
22 Mikael Gustafsson                             8 56 64 p
23 Ulrika Hermansson 9 20 28                           57 p
24 Raul Rågwall       5       20   26             51 p
25 Lars Samuelsson 17         13                   10 40 p
26 Tomas Schüler                             5 32 37 p
27 Torbjörn Wågman                             12 23 35 p
  Bernt Norrman       4 31                       35 p
29 Rolf Lundberg 24                               24 p
30 Mats Hummel   21                             21 p
31 Göran Fälthammar                           19     19 p
32 Eric Signal                               18 18 p
  Christian Ekwall       18                         18 p
34 Tomas Nilsson                               17 17 p
35 L-G Börjesson       10 6                       16 p
36 Marcus Hammenstad 13                               13 p
  Dennis Holmberg 3 10                             13 p
38 Thomas Dahlqvist       12                         12 p
39 Stefan Andersson     11                           11 p
40 Anita Signal       10                         10 p
41 Per Persson   9                              9 p
  Andreas Myrberg 3       6                        9 p
43 Bjarne Liljendahl   1                         7   8 p
44 Christian Lundström                   3   4         7 p
45 Wictor Wideheim                               6 6 p
  Jimmy Nilsson                               6 6 p
  Rune Syvén 6                                6 p
  Kaj Johansson   6                              6 p
49 Bengt Andersson 5                                5 p
  Henrik Ekwall 5                                5 p
51 Robert Karlsson                             4   4 p
52 Evelina Axelsson                               3 3 p
  Jonny Johansson                               3 3 p
  Glenn Hjärt   3                              3 p
54 Björn Rydin                               2 2 p
  Tomas Wallin                         2       2 p
  Bengt G:son Nilson 2                                2 p
  Jörgen Nilsson 2                                2 p
58 Jakob Fälthammar                           1     1 p
  Björn Oscarsson                         1       1 p
 
Poängberäkning enligt I.M.C.A. system 5.
Poängtabell: 20, 16, 13, 12, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Rankingen gäller Svenska förare på tävlingar i Sverige.
Vid tävlingar med utlänska förare går nästkommande poäng till nästkommande svensk förare
* För 1/32 Grand-Prix i Mölndal 1991 är enbart finalisterna medräknade då en komplett 
  resultatlista ej fanns att tillgå.