Bouppteckning

Gramps-ID E0531
Datum 1748-07-07
Plats Myren (fändricks boställe)
Person(er)

Berättelse

Barnens Förmyndare äro: Per Nilsson i resbyn, Nils Hiendricksson i Kingebohl, Jonas Arvidsson i Ryr.
Flickebarnet togs omhand utav Jonas Arvidsson i Ryr, Gossebarnet Carl togs omhand utav Skomakaren Olle Vennerdahl i Östanå i Holms socken, det späda barnet Sara togs omhand utav hustrun MaritPersdotter i Sandtaget.

Förättningen skedde i närvaro av Ädla Anton Dondo, jämnväl tillstälde sig Måns Svensson i Hult.

Således vara uti vederbörandes närvaro förättad och avhandlas som förskrivetstår betygar numed våra namn, i Ånimskogs Stomme den 21 Juni
1749.

Tillförordnad delningsman: Per Hansson i Backen.
Nämndeman: Johan Andersson i Skoggården.
Förmyndarna av arvingarna: Nils Hiendricksson i Kingebohl, Per Nilsson i Resbyn, Jonas Arfvidsson i Ryr.