Larsson Malmström, Petter

Namn vid födseln Larsson Malmström, Petter
Gramps-ID I0168
Kön man
Ålder vid död omkring 54 år, 2 månader, 18 dagar

Händelser

Händelse Datum Plats Notiser Källor
Födelse [E0508] beräknat c:a 1694  
 
Död [E0509] 1748-03-19 Myren (fändricks boställe)
 
Begravning [E0510] 1748-03-27  
 

Familjer

Gift Maka Berg, Eva [I0169]
   
Händelse Datum Plats Notiser Källor
Giftermål [E0511] uppskattat c:a 1726  
 
Bouppteckning [E0531] 1748-07-07 Myren (fändricks boställe)
Händelsenotis

Barnens Förmyndare äro: Per Nilsson i resbyn, Nils Hiendricksson i Kingebohl, Jonas Arvidsson i Ryr.
Flickebarnet togs omhand utav Jonas Arvidsson i Ryr, Gossebarnet Carl togs omhand utav Skomakaren Olle Vennerdahl i Östanå i Holms socken, det späda barnet Sara togs omhand utav hustrun MaritPersdotter i Sandtaget.

Förättningen skedde i närvaro av Ädla Anton Dondo, jämnväl tillstälde sig Måns Svensson i Hult.

Således vara uti vederbörandes närvaro förättad och avhandlas som förskrivetstår betygar numed våra namn, i Ånimskogs Stomme den 21 Juni
1749.

Tillförordnad delningsman: Per Hansson i Backen.
Nämndeman: Johan Andersson i Skoggården.
Förmyndarna av arvingarna: Nils Hiendricksson i Kingebohl, Per Nilsson i Resbyn, Jonas Arfvidsson i Ryr.

 
  Barn
 1. Pettersdotter Malmström, Greta [I0170]
 2. Pettersdotter Malmström, Lotta [I0171]
 3. Pettersson Malmström, Johan Lorentz [I0172]
 4. Pettersdotter Malmström, Ingrid [I0173]
 5. Pettersson Malmström, Carl Gustav [I0174]
 6. Pettersdotter Malström, Sara [I0175]

Familjekarta

Familjekarta

Antavla

  1. Larsson Malmström, Petter
   1. Berg, Eva
    1. Pettersdotter Malmström, Greta
    2. Pettersdotter Malmström, Lotta
    3. Pettersson Malmström, Johan Lorentz
    4. Pettersdotter Malmström, Ingrid
    5. Pettersson Malmström, Carl Gustav
    6. Pettersdotter Malström, Sara