Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-30

Expeditionskåren i Sverige och Danmark 1848

Inledning

Den 11 maj 1848 undertecknade Sverige och Danmark ett avtal där Sverige skulle ge militärt stöd till danskarna om själva Danmark hotades. Efter ett riksdagsbeslut 1848 mobiliserades cirka 16.000 soldater som samlades i Skåne. De svenska styrkorna hade till uppgift att ingripa om det egentliga Danmark blev hotat men inte i själva konflikten i Schleswig-Holstein. Närmare 6.000 man ur den svenska styrkan fördes över till den danska ön Fyn. I den svenska expeditionskåren ingick förband från både Sverige och Norge. Siffrorna inom klamrarna anger antal soldater per förband.

Styrkor på Fyn under befäl av General Löwenhjelm, i Wedellsborg

I Faaborg 1 bataljon Svea livgarde [605] 1 bataljon Andra livgardet [605] Mellan Udby och Assens 2 bataljoner Västgöta regemente [915] 2 bataljoner Skaraborgs regemente [1.119] 2 bataljoner Elfsborgs regemente [1.059] 2 batajoner Västgöta-Dals regemente [1.094] Vid Assens 1 skvadron Kronprisens husarer [Totalt: 232] I Assens 1 åkande batteri Göta artilleriregemente (12-pundigt) [175] Vid Wedellsborg 1 skvadron Kronprisens husarer [se ovan] Total styrka på Fyn: 5.804.

I Skåne under befäl av Cedenström, i Landskrona

I Helsingborg 2 bataljoner Första livgrenadjärregementet [1115] 2 bataljoner Andra livgrenadjärregementet [942] I Landskrona 2 bataljoner Jönköpings regemente [1.007] 1 ridande batteri Wendes artilleriregemente (12-pundigt) [Totalt: 532] 2 ridande batterier Wendes artilleriregemente (6-pundigt) [se ovan] 2 åkande batterier Norska artilleriregemente (6-pundigt) [301] I Malmö (under HKH Kronprisen) 1 bataljon Smålands grenadjärer [475] 2 bataljoner Kronobergs regemente [1.087] 2 bataljoner Kalmar regemente [1.084] 2 kompanier Västerbottens fältjägare [274] 2 skvadroner Kronprinsens husarer [225] 1 corps Norska jägare [600] 1 corps Fredriksstads musketerare [667] 1 corps Laurvigska jägare [582] 1 corps Akershus musketerare [667] 1 corps Österdalska musketerare [667] Total styrka i Skåne: 10.225.   Totalt, expeditionskåren : 16.029

Reserven

På Ljungbyhed 4 skvadroner Skånska husaregementet [464] På rusthållen 4 skvadroner Skånska husarregementet [448] 8 skvadroner Skånska dragonregementet [912] På rotarna 1 bataljon Norra Skånska infanteriregementet [598] 1 bataljon Södra Skånska infanteriregementet [601] Total i reserven i Skåne: 3.023. Totalt uppbådad styrka i kåren: 19.052

Ockupationskåren i norra Schleswig 8 okt 1849

Den 17 juli 1849 godkände dock den danska regeringen en vapenvila och den 2 juli 1850 slöts i Berlin fredsavtalet mellan Danmark och Preussen. Under fredsförhandlingarna skulle preussiska trupper besätta Holstein och svenska trupper under ledning av general Malmborg skulle säkra Schleswig. Siffrorna inom klamrarna anger antal soldater per förband.

I Flensburg

Högste befälhavare med stab [6] Fältförvaltning och fältläkar corps [7] Wendes artilleriregemente [151] Skånska husarregementet [126] Aggershus ridande jägar-corps [59] Första livgrenadjärregementet [701] Värmlands regemente [707] Norska värvade jägar-corpsen [289] Rörliga parken [25] Total styrka i Flensburg: 2.071

I Apenrade

Norska artilleriregementet [80] Kronprinsens husarregemente [98] Norra skånska infanteriregementet [519] Total styrka i Apenrade: 697

I Lügum kloster

Kronprinsens husarregemente [18] Norra skånska infanteriregementet [156]   Total styrka i Lügum kloster: 174

I Haderslev (Hadersleben)

Skånska husarregementet [122] Norska Nummedalska musketer-corpsen [722] Total styrka i Haderslev: 844

I Sönderborg

Den stående parken [7]

Totalt

Totalt uppbådad styrka i kåren: 3.793

Dansk-tyska kriget 1848 - 1850

Innehåll denna sida:

Källreferenser

1. "Dansk-tyska kriget 1848-1850: Brev och andra handlingar", Krigsarkivet, Stockholm
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-30

Expeditionskåren i Sverige och

Danmark 1848

Inledning

Den 11 maj 1848 undertecknade Sverige och Danmark ett avtal där Sverige skulle ge militärt stöd till danskarna om själva Danmark hotades. Efter ett riksdagsbeslut 1848 mobiliserades cirka 16.000 soldater som samlades i Skåne. De svenska styrkorna hade till uppgift att ingripa om det egentliga Danmark blev hotat men inte i själva konflikten i Schleswig-Holstein. Närmare 6.000 man  ur den svenska styrkan fördes över till den danska ön Fyn. I den svenska expeditionskåren ingick förband från både Sverige och Norge. Siffrorna inom klamrarna anger antal soldater per förband.

Styrkor på Fyn under befäl av General

Löwenhjelm, i Wedellsborg

I Faaborg 1 bataljon Svea livgarde [605] 1 bataljon Andra livgardet [605] Mellan Udby och Assens 2 bataljoner Västgöta regemente [915] 2 bataljoner Skaraborgs regemente [1.119] 2 bataljoner Elfsborgs regemente [1.059] 2 batajoner Västgöta-Dals regemente [1.094] Vid Assens 1 skvadron Kronprisens husarer [Totalt: 232] I Assens 1 åkande batteri Göta artilleriregemente (12- pundigt) [175] Vid Wedellsborg 1 skvadron Kronprisens husarer [se ovan] Total styrka på Fyn: 5.804.

I Skåne under befäl av Cedenström, i

Landskrona

I Helsingborg 2 bataljoner Första livgrenadjärregementet [1115] 2 bataljoner Andra livgrenadjärregementet [942] I Landskrona 2 bataljoner Jönköpings regemente [1.007] 1 ridande batteri Wendes artilleriregemente (12-pundigt) [Totalt: 532] 2 ridande batterier Wendes artilleriregemente (6-pundigt) [se ovan] 2 åkande batterier Norska artilleriregemente (6-pundigt) [301] I Malmö (under HKH Kronprisen) 1 bataljon Smålands grenadjärer [475] 2 bataljoner Kronobergs regemente [1.087] 2 bataljoner Kalmar regemente [1.084] 2 kompanier Västerbottens fältjägare [274] 2 skvadroner Kronprinsens husarer [225] 1 corps Norska jägare [600] 1 corps Fredriksstads musketerare [667] 1 corps Laurvigska jägare [582] 1 corps Akershus musketerare [667] 1 corps Österdalska musketerare [667] Total styrka i Skåne: 10.225.   Totalt, expeditionskåren : 16.029

Reserven

På Ljungbyhed 4 skvadroner Skånska husaregementet [464] På rusthållen 4 skvadroner Skånska husarregementet [448] 8 skvadroner Skånska dragonregementet [912] På rotarna 1 bataljon Norra Skånska infanteriregementet [598] 1 bataljon Södra Skånska infanteriregementet [601] Total i reserven i Skåne: 3.023. Totalt uppbådad styrka i kåren: 19.052

Ockupationskåren i norra

Schleswig 8 okt 1849

Den 17 juli 1849 godkände dock den danska regeringen en vapenvila och den 2 juli 1850 slöts i Berlin fredsavtalet mellan Danmark och Preussen. Under fredsförhandlingarna skulle preussiska trupper besätta Holstein och svenska trupper under ledning av general Malmborg skulle säkra Schleswig. Siffrorna inom klamrarna anger antal soldater per förband.

I Flensburg

Högste befälhavare med stab [6] Fältförvaltning och fältläkar corps [7] Wendes artilleriregemente [151] Skånska husarregementet [126] Aggershus ridande jägar-corps [59] Första livgrenadjärregementet [701] Värmlands regemente [707] Norska värvade jägar-corpsen [289] Rörliga parken [25] Total styrka i Flensburg: 2.071

I Apenrade

Norska artilleriregementet [80] Kronprinsens husarregemente [98] Norra skånska infanteriregementet [519] Total styrka i Apenrade: 697

I Lügum kloster

Kronprinsens husarregemente [18] Norra skånska infanteriregementet [156]   Total styrka i Lügum kloster: 174

I Haderslev (Hadersleben)

Skånska husarregementet [122] Norska Nummedalska musketer-corpsen [722] Total styrka i Haderslev: 844

I Sönderborg

Den stående parken [7]

Totalt

Totalt uppbådad styrka i kåren: 3.793

Dansk-tyska kriget 1848 - 1850

Källreferenser

1. "Dansk-tyska kriget 1848-1850: Brev och andra handlingar", Krigsarkivet, Stockholm