Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-12

Knuttimring i Sverige (3)

Fotogalleri - Knuttimring

Fotogalleri på olika svenska knuttimmerhus

Nedan finns ett antal fotografier på knuttimrade hus. Bilderna kan förstoras genom att klicka på dem. De kan förstoras ytterligare genom att klicka på pilarna i nedre högra hörnet [Expand to actual size] Om man klickar en gång till stängs pop-up bilden.
Foto Hans Högman Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008
Mangårdsbyggnaden, 1700-tal, Kvekgården, Enköping.
Uthus från 1700-talet, Kvekgården, Enköping.
Knutskallar på ett uthus från 1700-talet. Kvekgården, Enköping.
Knutskallar, 1700-tal. Kaplansgården, Enköping.
Huvudbyggnaden, Kaplansgården, Enköping, 1700-tal.
Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman
Byggnad på Kaplansgården, Enköping, 1700-tal.
Foto Hans Högman 2008.
Kringbyggda hus, Kaplansgården, Enköping. 1700-tal.
Foto Hans Högman 2008.
Tvåvånings panelat knuttimmerhus. Regementsbyggnaden Malmköping.
Rådhuset, Mariefred.
Foto Hans Högman 2008.
Knuttimrat hus i Mariefred.
Foto Hans Högman
Åbladsstugan, Trosa. Skärborgarstuga från 1700-talet.
Hans Högman 2008.
Bastu, Norra berget, Sundsvall.
Foto Hans Högman 2008.
Härbre, Skansen.
Foto Hans Högman 2008.
Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall.
Foto Hans Högman 2008.
Stall, Norra berget, Sundsvall
Foto Hans Högman 2008.
Uthus, Callanderskagården, Mariefred.
Delsbogården, Skansen. 1850-tal.
Foto Hans Högman Foto Hans Högman 2008.
Till vänster, dubbelbod från 1320-talet. Till höger, loftbod, 1500-tal. Båda på Moragården, Skansen.
Foto Hans Högman 2008.
Undantagsstuga, Moragården, Skansen.Slutet av 1700- talet.
Foto Hans Högman 2008.
Seglora träkyrka, Skansen.1700-tal.
Foto Hans Högman 2008.
Oktorpsgården, Skansen. Skiftesverkhus. 1750-tal.
Foto Hans Högman 2008.
Skånelänga, Skansen.
Foto Hans Högman. Foto Hans Högman 2008.
Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Foto Hans Högman 2008.
Loftbod, Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Foto Hans Högman 2008.
Storhässja, Sundsvall.
Foto Hans Högman 2008.
Vattensåg, 1700-tal. Norra Berget, Sundsvall.
Foto Hans Högman 2008.
Interiör, Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Foto Hans Högman 2008.
Interiör, dekorerade, handmålade väggar. Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Foto Hans Högman
Interiör, Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Foto Hans Högman 2008.
Delsbogården, Skansen. 1850-tal. Delsbostinta.
Foto Hans Högman 2008.
Interiör, Delsbogården, Skansen. 1850-tal
Foto Hans Högman 2016.
Soldattorp, Bjärsätters rote, nr 143, Björkviks socken, Södermanland.
Fotograf, samtliga bilder: Hans Högman. Referenslitteratur Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx Knuttimring xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-12

Knuttimring i Sverige (3)

Fotogalleri - Knuttimring

Fotogalleri på olika svenska knuttimmerhus

Nedan finns ett antal fotografier på knuttimrade hus. Bilderna kan förstoras genom att klicka på dem. De kan förstoras ytterligare genom att klicka på pilarna i nedre högra hörnet [Expand to actual size] Om man klickar en gång till stängs pop-up bilden.
Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman 2008.
Mangårdsbyggnaden, 1700-tal, Kvekgården, Enköping.
Uthus från 1700-talet, Kvekgården, Enköping.
Knutskallar på ett uthus från 1700-talet. Kvekgården, Enköping.
Foto Hans Högman 2008
Knutskallar, 1700-tal. Kaplansgården, Enköping.
Huvudbyggnaden, Kaplansgården, Enköping, 1700-tal.
Foto Hans Högman 2008. Foto Hans Högman
Byggnad på Kaplansgården, Enköping, 1700-tal.
Foto Hans Högman 2008.
Kringbyggda hus, Kaplansgården, Enköping. 1700-tal.
Foto Hans Högman Foto Hans Högman 2008.
Tvåvånings panelat knuttimmerhus. Regementsbyggnaden Malmköping.
Rådhuset, Mariefred.
Foto Hans Högman 2008.
Knuttimrat hus i Mariefred.
Foto Hans Högman
Åbladsstugan, Trosa. Skärborgarstuga från 1700-talet.
Hans Högman 2008.
Uthus, Callanderskagården, Mariefred.
Foto Hans Högman 2008.
Härbre, Skansen.
Foto Hans Högman 2008.
Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall.
Foto Hans Högman 2008.
Stall, Norra berget, Sundsvall
Bastu, Norra berget, Sundsvall.
Foto Hans Högman 2008.
Delsbogården, Skansen. 1850-tal.
Foto Hans Högman Foto Hans Högman 2008.
Till vänster, dubbelbod från 1320- talet. Till höger, loftbod, 1500-tal. Båda på Moragården, Skansen.
Foto Hans Högman 2008.
Undantagsstuga, Moragården, Skansen.Slutet av 1700-talet.
Foto Hans Högman 2008.
Seglora träkyrka, Skansen.1700-tal.
Foto Hans Högman 2008.
Oktorpsgården, Skansen. Skiftesverkhus. 1750- tal.
Foto Hans Högman 2008.
Oktorpsgården, Skansen. Skiftesverkhus. 1750- tal.
Foto Hans Högman 2008.
Skånelänga, Skansen.
Foto Hans Högman.
Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Foto Hans Högman 2008.
Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Foto Hans Högman 2008.
Loftbod, Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Foto Hans Högman 2008.
Storhässja, Sundsvall.
Foto Hans Högman 2008.
Vattensåg, 1700-tal. Norra Berget, Sundsvall.
Foto Hans Högman 2008.
Interiör, Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Foto Hans Högman 2008.
Interiör, dekorerade, handmålade väggar. Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Foto Hans Högman
Interiör, Torpsgården, Norra Berget, Sundsvall. Tidigt 1800-tal.
Foto Hans Högman 2008.
Delsbogården, Skansen. 1850-tal. Delsbostinta.
Foto Hans Högman 2008.
Interiör, Delsbogården, Skansen. 1850-tal
Foto Hans Högman 2016.
Soldattorp, Bjärsätters rote, nr 143, Björkviks socken, Södermanland.
Fotograf, samtliga bilder: Hans Högman. Referenslitteratur Överst på sidan