Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-04

Fördelning av rotar per län, Flottan, 1854

Översikt - Flottan

Indelta båtsmanskompanier:

Fördelning av rotar per län, Flottan

Innehåll (klicka på önskat avsnitt i den grå listen):

Källreferenser

1. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”, 2: bandet av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Samtliga dessa båtskompanier tillhörde Karlskrona örlogsstation. Samtliga båtsmanshåll var dock inte indelta (båtsmansrusthåll) i dessa kompanier. Vissa var roterade (rothåll). I Blekinge fanns 27 roterade båtsmän och i Södra Möre 15 st. Detta gör att det totalt fanns 801 indelta båtsmanshåll i Södra Möre och 1500 i Blekinge, totalt 2301.

Roterade båtsmanskompanier - Del 1:

Roterade båtsmanskompanier - Del 2:

Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-04

Fördelning av rotar per län,

Flottan, 1854

Översikt - Flottan

Indelta båtsmanskompanier:

Fördelning av rotar per län,

Flottan

Källreferenser

1. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”, 2: bandet av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988.
Samtliga dessa båtskompanier tillhörde Karlskrona örlogsstation. Samtliga båtsmanshåll var dock inte indelta (båtsmansrusthåll) i dessa kompanier. Vissa var roterade (rothåll). I Blekinge fanns 27 roterade båtsmän och i Södra Möre 15 st. Detta gör att det totalt fanns 801 indelta båtsmanshåll i Södra Möre och 1500 i Blekinge, totalt 2301.

Roterade båtsmanskompanier - Del 1:

Roterade båtsmanskompanier - Del 2: