Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-04

Fördelning av rotar per län, samtliga truppslag, 1700 - Finland

Översikt - Samtliga truppslag i Finland

Fördelning av rotar per län, alla truppslag, Finland

Innehåll (klicka på önskat avsnitt i den grå listen):

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
De röda siffrorna betecknar högsta värde per truppslag och län. Som vi ser av sammanställningen hade Österbottens län flest knektrotar medan Åbo län hade flest rusthåll (av de uppsatta i Finland). Förutom de ovan nämnda rusthållen fanns ytterligare 155 st som Adelsfanan satte upp. Totalt kavalleri blir då: 3155.

Samanfattning

Översikt, Infanteriet Översikt, Kavalleriet Översikt, Flottan Översikt, samtliga truppslag Översikt, yngre indelningsverket Grafisk översikt över regementenas historia Översikt, infanteri/kavalleri, Finland Översikt, samtliga truppslag, Finland
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-04

Fördelning av rotar per län,

samtliga truppslag, 1700 -

Finland

Översikt - Samtliga truppslag i Finland

Fördelning av rotar per län,

alla truppslag, Finland

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852
De röda siffrorna betecknar högsta värde per truppslag och län. Som vi ser av sammanställningen hade Österbottens län flest knektrotar medan Åbo län hade flest rusthåll (av de uppsatta i Finland). Förutom de ovan nämnda rusthållen fanns ytterligare 155 st som Adelsfanan satte upp. Totalt kavalleri blir då: 3155.

Samanfattning

Översikt, Infanteriet Översikt, Kavalleriet Översikt, Flottan Översikt, samtliga truppslag Översikt, yngre indelningsverket Grafisk översikt över regementenas historia Översikt, infanteri/kavalleri, Finland Översikt, samtliga truppslag, Finland