Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

Svenska krig, 1521 - 1814

Grafisk presentation av de svenska krigen mellan 1521 och 1814

Nedan följer en grafisk presentation av de svenska krigen mellan 1521 - 1814.

Svenska krig 1521- 1700

 
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Svenska krig 1700 - 1814

Använd din Browsers "tillbaka"-knapp för att återvända till den sida som du kom ifrån.

Svenska krig per land

Krig med Danmark

Sverige har utkämpat 12 krig med Danmark. Danmark är därmed det land vi flest gånger har varit i krig med. I 8 av dessa har Danmark varit angriparen. I 10 av krigen avgår dock Sverige med segern.

Krig med Ryssland

Sverige har varit i krig med Ryssland 8 gånger. I fyra av dessa har Sverige varit angriparen. Tre av krigen har vunnits av Ryssland .

Krig med Polen

Sverige har varit i krig med Polen 6 gånger. I tre av dessa har Sverige varit angriparen. Två av krigen har vunnits av Polen .

Krig med anknytning till 30-åriga kriget, dvs mot tyska stater

Krig med anknytning till Napoleonkrigen

Övriga krig

Totalt har Sverige varit inblandad i 31 krig under perioden 1521 - 1814. Sverige har vunnit 18 av dessa krig, förlorat 9 och 4 har slutat oavgjorda.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-26

Svenska krig, 1521 -

1814

Grafisk presentation av de

svenska krigen mellan 1521 och

1814

Nedan följer en grafisk presentation av de svenska krigen mellan 1521 - 1814.

Svenska krig 1521- 1700

 

Svenska krig 1700 - 1814

Använd din Browsers "tillbaka"-knapp för att återvända till den sida som du kom ifrån.

Svenska krig per land

Krig med Danmark

Sverige har utkämpat 12 krig med Danmark. Danmark är därmed det land vi flest gånger har varit i krig med. I 8 av dessa har Danmark varit angriparen. I 10 av krigen avgår dock Sverige med segern.

Krig med Ryssland

Sverige har varit i krig med Ryssland 8 gånger. I fyra av dessa har Sverige varit angriparen. Tre av krigen har vunnits av Ryssland .

Krig med Polen

Sverige har varit i krig med Polen 6 gånger. I tre av dessa har Sverige varit angriparen. Två av krigen har vunnits av Polen .

Krig med anknytning till 30-åriga kriget, dvs

mot tyska stater

Krig med anknytning till Napoleonkrigen

Övriga krig

Totalt har Sverige varit inblandad i 31 krig under perioden 1521 - 1814. Sverige har vunnit 18 av dessa krig, förlorat 9 och 4 har slutat oavgjorda.