Makis Data

Välkommen till Makis Data!

Sedan 20 år utvecklar Makis Data många olika typer av datorprogram. Pedagogisk programvara för funktionshindrade har varit en viktig del. För den typen av programutveckling krävs lite extra - standardlösningar går ofta inte att använda. En utformning som gör programmet lätt att förstå och hantera är då absolut nödvändig.

Andra kompetensområden är TrueType teckensnitt och logotyper, specialanpassade ordbehandlingsprogram, handledningar för datorprogram, webbpublicering, digitala böcker i DAISY-format. Exempel finns under Exempel på uppdrag.

Makis Data startar ett arbete utifrån en programidé. Med olika programmeringsverktyg utvecklas sedan programmet. Kan Makis Data kan vara intressant för att förverkliga dina idéer? Om programmet också kan anpassas för personer med funktionshinder ökar möjligheterna att realisera det. Välkommen med en förfrågan!