Snöplogning Foto Kerstin EricssonLastbilsförare Foto Henrik HanssonUddevallabron Foto: Lennart ForsbergFörare med alkolås Foto: Kerstin Ericsson Landsvägskorsning Foto:Arcitec, Fredrik Ahl

Länkar

Arbetsmiljöverket ger riktlinjer.
Hela människan socialt arbete på kristen grund
IOGT-NTO nykterhetsorganisation, pådrivare och aktör i drogförebyggande arbete.
LRF organiserar företag i gröna näringar och glesbygd.
Motorförarnas Helnykterhetsförbund jobbar professionellt med trafiknykterhetsarbete.
MHF-Ungdom bedriver bl a trafiknykterhetsarbete på festivaler
MHF Region Öst jobbar bl a professionellt med skolinformation.
NBV studieförbund som folkbildar i livsstilsfrågor.
NTF gör professionellta konsultuppdrag och projekt på trafiksäkerhetsområdet.
Sveriges Blåbandsförbund nykterhetsrörelsen på kristen grund, specialitet "Ingen alkohol före 18" och sociala företag som Blåeld.
Trafikverket har bl a lagtexten.
Väg och transportforskningsinstitutet har statistik.
Värmlands Trafikcenter kvalificerad utbildare i trafiksäker, miljöriktig och ekonomisk körning.