Tranquillity Garden Yoga

Karen Harding

Jag är 200 timmars Yoga Alliance registrerad yogalärare och utbildad att undervisa i Hatha-, Vinyasa- och Restorative yoga både för nybörjare och mer avancerade elever med Ashtanga yoga som grund.

Min stora passion är att hjälpa andra genom yoga, bygga upp styrka och rörlighet samtidigt som de slappnar av och att skapa mer mentalt fokus genom meditation. Med fokus på kundens behov och nöje vägleds passet både verbalt och fysiskt.


I am a 200h Yoga Alliance RYT and teach classes in Hatha-, Vinyasa-, Ashtanga- and Restorative yoga for both new and more advanced students.

My biggest passion is to help others through yoga to build up strength and agility while being completely relaxed and to create mental focus through meditation.To ensure the customer's ultimate experience, the class is instructed both verbally and physically.

Klassbeskrivning

Vinyasa slow flow:

Vinyasa passet byggs på långa lekfulla sekvenser med ett långsamare tempo som skapar styrka, balans och flexibilitet medan du slappnar av.

Passet passar bra för både nybörjare såsom mer avancerade elever.

The Vinyasa classes are constructed of long playful sequences with a slower tempo that builds strength, balance and flexibility while you relax.

The classes are suitable for both new and more advanced students.Hatha yoga:

I Hatha yoga kommer vi att landa i våra kroppar och spendera tid med vår själva. Ställningar (asanas) hållas för en längre tid och sinnet faller till ro under passet.
Passet är bra för att lugna sinnet från stress och ångest.

In Hatha yoga we will spend time with being in the here and now by focusing on our bodies. while we spend time in the positions (asanas)our minds will come to rest creating a sense of wellbeing.

This yoga form is ideal to relieve stress and anxiety.Ashtanga yoga:

Ashtanga är ett väldigt dynamiskt pass med mycket fokus på andning och flöde, bra för att skapa en känsla av välmående, bygga upp styrka i kroppen och för att skapa balans och flexibilitet.
I grund ledd klass kommer vi att fokusera på att landa rätt i positioner samt att använda rätt andningstekniker (pranayama) för att flytta oss fram. Passet avslutas med en längre avslappning (Savasana).

Ashtanga yoga is a very dynamic yoga form with a lot of focus on breathing and flow, creating a sense of wellbeing, building core body strength and for creating balance and flexibility.
In the basic class we will focus on finding the right alignment in the positions along with using the right breathing techniques (Pranayama).Classes will conclude with a longer Savasana.Restorative yoga:

Ett pass för återhämtning. Vi vilar en längre tid i varje ställning (asana) och fokuserar på att bara vara.
Där kommer att finnas mycket stöd för kroppen under hela passet och är väldig mjukt. Passar bra för elever med skador, smärta eller utmattning. Fantastiskt sätt att förebygga stress och ångest.

A class that aids with recovery and relaxation. We come to rest in the positions (asanas) and focus on being in the moment and completely relaxed.
The body is completely supported throughout the practise and is adjusted for each individual. This yoga form is well suited for students with existing damage, pain or fatique and great for preventing stress and anxiety.