Close

Minnesmärket över

Örkeneds bränning

Bakgrund

I april 1678 brändes Örkeneds socken av svensk militär. De hade order att döda allt manfolk i vapenför ålder och därefter plundra och bränna gårdarna. Ordern var undertecknad av Karl XI som han kallade "Snapphanars änteliga utrotande..." Invånarna blev förvarnade och det planerade folkmordet misslyckades, men följderna av militärernas insatser var förödande. Befolkningen flydde till skogs där de tvingades att gömma sig i åratal innan de vågade återvända. Från att ha varit en folkrik socken med mer än 700 invånare sjönk antalet Örkenedsbor till ca 360, en halvering. En redan svårt utsatt befolkning drabbades fruktansvärt hårt av detta kungliga dekret som byggde på ett löst antagande om att ''rovet" från Loshultskuppen skulle förvaras i socknen.

Inte en enda daler hittades vid plundringen och under de 340 år som förflutit har inga fynd gjorts i Örkeneds socken. Svensk historia har ingen motsvarighet till detta grova övergrepp, dikterat av en svensk kung och genomfört av svenska trupper. Händelsen gav på sin tid eko över Europa och väckte stark kritik, något som sannolikt räddade flera socknar utmed smålandsgränsen och därmed tusentals liv. Svenska historieskrivare har undvikit att skildra förloppet och dådet har sakta sjunkit undan och glömts bort.

Mot bakgrund av detta anser många Örkenedsbor att denna dramatiska händelse måste levandegöras för kommande generationer. Med tanke på hur historien upprepar sig (Polen, Balkan, Syrien) är det viktigt att denna händelse inte blir bortglömd. Lönsboda Samhällsförening har därför skapat ett minnesmärke i centrala Lönsboda som ständigt påminner om det skedda, 7-8 generationer tillbaka.

Minnesmärket har utformats av en obearbetad stenskiva, tagen direkt ur berget i socknen. På den finns 62 fiberljus, symboler för det antal gårdar som plundrades och brändes. Mellan två till fyra gårdar lämnades kvar och de symboliseras av två hus i svart granit, fastsatta bland fiberljusen på stenskivans ovansida. Minnesmärket invigdes i april 2018, på 340-årsdagen.

Om minnesmärket i media

Historiepodden

25 maj 2014

Dom kallar oss Snapphanar

Om Lönsboda och 500-lappen.

11 maj 2015

Sveriges Radio

Norra Skåne

30 november 2016

Hatade sedeln ska betala minnesmärket

Lönsboda samhällsförening

November 2017

Sixten Svensson samtalar med David Szemenkar om skånska kriget, Loshultskuppen och Örkeneds bränning

Sveriges Radio

19 april 2018

Karl XI brände ner alla gårdar utom två - nu invigs minnesmärke

Invigningen

Invigning i Lönsboda den 21 april 2018.

Hitta hit

Händelseförlopp

I löjtnant Nils Skyttes dagbok står följande att läsa om operationen:

Fördelte vi oss på tre partier. Överstelöjtnanten gick till Broby, capitain Bratt till Ousby och cap. Cruus stod stilla i Broby.

Stodo vi stilla.

Ryckte vi upp på alla 3 orter tillika att efter order uppbrenna hela Örken socken, hvilka order också lyda att ihjälslå allt mankön emellan 15 och 60 år, och uppbrende jag med mina utcommenderade efter min specification näml. Kärraboda, Röfvatorp, Smålatorp, Månstorp, 2 möllor och ett hus, därtill en gammal bonde caputerades och lågo vi om natten i Lönsboda.

Åter efter specification uppbrende jag med mitt parti Grefveboda, Södra och Norra Hajhult, Trölsatorp, Tjufön, Rumpebo, Kjettebo, Ullshult, Torshult, Hanshult och blev på 2 gårdar när hele Örken avbrend och lågo vi om natten i Lönsboda.

Till Östraby i Oppmanna och 26 april till Kvarteren i Wiby.

Kontakt