Aktuella böcker av Luca Cesarini

 
NYHET!
Fatima, 100 år av pilgrimsfärder, Artos 2017, 213 sid. ISBN 978-91-7580-840-6 År 1917, vid sex olika tillfällen, uppenbarade sig jungfru Maria för tre herdebarn i Fátima i Portugal och förmedlade en rad profetior som senare gick i uppfyllelse. Idag har Fátima utvecklats till en av världens största och viktigaste vallfartsorter med miljoner pilgrimer som årligen besöker platserna där det hände. Författaren tar oss därför med på en spännande resa i både tid och rum, där vi får vara med om de dramatiska händelserna som år 1917 skakade om en hel nation, men också till dagens Fátima där han leder oss på en guidad rundvandring genom muséer, kyrkor och platser kopplade till uppenbarelserna.  Pris i bokhandeln: 304:- Vårt pris 200:-

Med Birgitta i Det heliga landet, Birgittiana 2014, 180 sid. ISBN 978-91-637-2320-9. Är en reseskildring som beskriver den dramatiska och innehasrika pilgrimsfärden som heliga Birgitta genomforde fran Rom till Jerusalem under aren 1371–72.
Boken lyckas på ett lattsamt och underhållande sätt lyfa fram olika aspekter av denna resa: vad som drev Birgitta att genomfora den, vilka moten som agde rum under resans gång, det politiska och inomkyrkliga klimatet, mötet med islam samt pilgrimernas villkor under 1300-talets oroliga tid. Främst vill boken lyfa fram tidlösheten i den allmänna kristna tron och de spår som denna resa har lämnat åt eftervärlden.  Pris i bokhandeln: 349:- Vårt pris 249:-

Panicale, a trip to Umbria in the heart of Italy, Birgittiana, 2013. 184 pages. ISBN 978-91-633-72319-3. This is a different guidebook in which the author describes a little town from the Middle Ages in Umbria, between Rome and Florence. In Panicale you'll find all that has contributed to make Italy what it is: history, the Church, art, food, genuine traditions and even the Lamborghini cars. If you have been to Panicale you know also the rest of Italy! Price in the bokshops: 35 US$. Our price 30 US$

Till Panicale, en resa till Umbrien i hjärtat av Italien, Birgittiana, 2009. 184 sid. ISBN 978-91-633-5348-2. Är en guidebok som ger en ingående och uppdaterad beskrivning på den forntida orten Panicale belägen i Umbrien, Italiens så kallade gröna hjärtan. Boken leder oss på en rundvandring genom byns gränder, byggnader och torg. Vi får möta påvar på genomfart, ortens helgon, hedniska gudar och dagens invånare, som är måna om att föra ortens tvåtusenåriga arv vidare i såväl religiösa som profana fester och andra sekelgamla traditioner. Pris i bokhandeln: 249:- Vårt pris 200:-

Evangeliet enligt Birgitta, Artos 2008, 116 sid. ISBN 978-91-7580-399-9. Boken har kommit till genom att från den heliga Birgittas uppenbarelser lyfta ut och lägga i kronologisk ordning parallellställen till de fyra evangelierna. Den kan  läsas som ett värdefullt komplement till evangelierna, där man låter ett av kyrkans största helgon lyfta fram evangeliets glada budskap 1300 år efter Jesu verksamhet på jorden och vidare in i vår tid. Därmed aktualiseras ännu mer tidlösheten i evangeliets budskap förmedlat genom den heliga Birgitta. Pris i bokhandeln: 149:- Vårt pris 120:-


Den heliga Birgittas Rom, Norma/Birgittiana 1999-2003, 218 sid. ISBN 91-7217-067-0. Är i första hand en guidebok om nutidens Rom som även kartlägger de cirka 30 platserna med birgittinsk anknytning. Kyrkor, tavlor, statyer, händelser, uppenbarelser ses utifrån ett birgittinskt perspektiv där författaren på ett sakkunnigt och personligt sett presenterar sitt Rom för läsaren. Boken innehåller också en värdefull bilaga med aktuella tips för att klara sig i Rom på egen hand. Pris i bokhandeln: 280:- Vårt pris 150:-