Särskilda villkor


För punkter som ej täcks av de särskilda resevillkoren gäller allmänna resevillkor.

Anmälan och betalning
Anmälningsavgiften är 3-4 000 kr /person för resor upp till 20 000 kr.
Resan bokas och bekräftas genom att erlägga anmälningsavgiften. Slutlikvid ska vara Birgittiana tillhanda senast 30 dagar innan avresan.
Vid bokning senare än 30 dagar innan avresan betalas resans hela belopp till Birgittiana.

Avbeställning och ändring
Anmälan är bindande och ej återbetalningsbar från den stunden då anmälningsavgiften är erlagd.
Vid avbeställning, dock senast två månader innan avresan, om researrangören finner det befogat kan han bevilja att resenären erlägger 50 % av resans totala pris i avbokningskostnad. Om resan inte har blivit betald upp till detta belopp måste en fyllnadsinbetalning göras inom 20 dagar.

Minimiantal vid inställande av resa
Om arrangören har rimlig anledning att anta att antalet senast tre månader före avresan är mindre än 15, har arrangören rätt att ställa in resan. Då återbetalas anmälningsavgiften till samtliga anmälda deltagare.

Pris/flygprisgaranti
Prisgaranti tillämpas ej av Birgittiana. Valutan kan ändras vilket kan påverka priserna. Flygpriser/skatter kan ändras. Om flygandelen betalas in vid bokningen, garanteras det då gällande flygpriset. Om flygbiljetterna är utskrivna kan inga ändringar göras. Vid eventuell avbokning är flygbiljetten ej återbetalningsbar oavsett tidpunkt.

Resenärens kontroll av färdhandlingarna
Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

Resenärens namn
Det är oerhört viktigt att resenärens namn överensstämmer med passet och är korrekt stavat. De flesta flygbolag tillåter inte namnändringar eller ändring av stavning. De som tillåter det tar ut en ersättning för att genomföra ändringen. Det är resenärens ansvar att i samband med bokning uppge korrekt stavning.

Tidtabell
Såvida inget annat angivits är flygtiderna preliminära vid bokningstillfället. Flygtiderna meddelas i samband med att bekräftelsen skickas ut. Om inget annat meddelas är det de tider som gäller. Birgittana kan ej ansvara för eventuella tidtabellsförändringar eller förseningar. Även under resans gång kan avgångstider ändras. Ta därför alltid för vana att kontrollera med flygbolaget eller Birgittianas representant. Vi ansvarar ej för missat flyg p.g.a. ändrade tidtabeller.

Bagage
På de flesta internationella flygresor gäller 20-23 kg frivikt. För det mesta anges frivikten på biljetten. Endast en resväska och ett handbagage bör medtas. Birgittana ansvarar inte för bagaget under resan. Inte heller för stöldbegärlig egendom såsom kontanter, smycken, kameror, mobiltelefoner och datorer.

Reklamationer
Eventuella brister ska framföras på plats, till färdledning, hotell, agent eller liknande. Krav på ersättning ska framställas under resans gång till Birgittianas representant.

Inkvartering
På rundresa kan ofta del i dubbelrum ordnas. Men i de fall rumspartner ej kan erbjudas måste enkelrumstillägg betalas.

Delvis utnyttjande av arrangörens prestationer
Om resenären uteblir från angivna transporter, luncher eller underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan gottgörelse inte påräknas.

Pass och visum
Kontrollera att du har giltigt pass. Passet ska i vissa fall vara giltigt sex månader efter hemkomst och får inte vara skadat.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd
I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Kontrollera med din hemförsäkring att det inkluderar avbeställning- och reseskydd. Ta alltid med Europeiska sjukförsäkringskortet.  Kan beställas genom www.forsakringskassan.se

Förbehåll om ändringar
Birgittiana förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i broschyrer. Birgittiana förbehåller sig också rätt att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för resan. Vid ändring gäller bestämmelser i de allmänna resevillkoren. Om utlovad guide p.g.a. starka skäl inte inte kan medverka ersätts denne med sakkunnig ersättare.
Birgittiana förbehåller sig rätten att neka bokning av resa utan att behöva ange skäl.

City taxes
I våra europeiska storstäder betalas ofta en city tax direkt i receptionen på hotellet. Beloppet varierar runt 2-5 euro per dygn och betalas av resenären till hotellet.

Vid köp av paketresa gäller resegarantilagen.

Teknisk Arrangör: Birgittiana,  Tel: 070-2765295,  e-post: info@birgittiana.se
Gällande from 01 januari 2016
Birgittiana – 070-2765295