domesticusdevelop
SignalLearning 
      MorseLearning

iTunes

SignalLearning.

 
 • Learn morse semafor letters.
 • Practice and test the knowledge.
 • Counts correct answers in procent and
  saves result until next use.
 • All off-line. • Semafortecken och test.

 • Lär dig semafortecknen i alfabetet.
 • Öva och testa sedan kunskaperna i kunskapstesten.
 • Räknar procent rätta svar och sparar bästa resultatet
  tills nästa gång då man kan se om det går att slå sitt rekord.
 • Allt finns off-line.

 • Version 1.0

  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits