domesticusdevelop
Våra Träd 
      Våra Träd

iTunes

Trädigenkänning

 
 • Våra Träd omfattar 30 träd och buskträd som växer i Sverige.
  Så många fler träd som växer vilda i landet finns inte men det kan ändå vara svårt nog att skilja t.ex. en alm från
  en lind, en al från en ask eller kanske en kastanj från en hästkastanj. Lättast är att identifiera trädet med hjälp av löven.

 • Här finns chansen att ha en snabbt tillgänglig off-line info i fickan för att stilla sin nyfikenhet eller imponera
  på sina vänner med sin kunskap.

 • Varje träd är representerat genom en bild på löv, frukter och kottar i förekommande fall.

 • Under bilden finns text med trädfakta.
  Familj, utbredning, storlek, stamutseende, löv, lövsprickningstid, blommor, frukter, pollinering, trä samt användning.

 • Genom ett klick på skärmen tar man fram miniatyrbilder, med trädets namn, som man använder för att välja träd.
  Inget internet behövs, allt finns klart i applikationen.

 • Bilderna är zoomningsbara genom ett dubbelklick och genom att använda fingrarna. • Version 2.1


  More at:   website

  Contact:   domesticusdevelop  Hit Counter by Digits