< Startsida                        Locka Fjärilar Till Trädgården
 


Om du önskar dig fjärilar i din trädgård, plantera då nektarrika växter i ett soligt och vindskyddat läge.
Nedan finns förslag till sådana växter och till fjärillarvens värdväxter.
En grund vattensamling i närheten av växterna uppskattas även av fjärilar heta sommardagar.
 

           Växter i fjärilsrestaurangen

alpaster, anisisop, astrar storblommiga, borstnejlika, buddlejor buskkaprifol, fjädernejlika, fackelblomster, glansrudbeckia,
grekisk lövkoja, höstaster, höstflox, kanadensisk gullris, 
nepetor, kaprifol, kärleksört av olika slag, lavendel, mossflox,
pipört fleråriga, praktröllika, hamp-, rosenflockel, rosenstav, 
röd rudbeckia, strandglim, strålöga, svärdkrissla, syren,
såpnejlika, temynta
 

Påfågelöga

Videfuks

Vårblommor
   
aubretia, fagertav, fruktträd, gullviva,
luktviol, praktstenört,
pärlhyacint, sälg,
tibast, vide,
vårkrage
 

 

 


Almsnabbvinge

Amiral

Apollofjäril NT
Aspfjäril
Aurorafjäril
Brun blåvinge
Busksnabbvinge

Citronfjäril
Eksnabbvinge

Eldsnabbvinge
Frejas pärlemorfjäril
Friggas pärlemorfjäril

Gräsfjärilar 
Grönsnabbvinge

Dagfjärillarvens värdväxter
alm, föredrar skogsalm
brännässla
kärleksört, vit fetknopp
asp
ängsbräsma, lök-, rocken-, lundtrav, penningört
blodnäva, skogsnäva
slån
brakved, getapel
ekskott
slån, hägg
tranbär, hjortron, rosling
hjortron
olika gräs
blåbär, lingon, odon, tranbär

 Ängsblommor
   
backtimjan, blåeld, blåklint, blåklocka, gulmåra, gullviva,
klöver, krokus
kärringtand,        prästkrage, renfana,  röllika, strandtrift,  tjärblomster, åkervädd,
ängsvädd

 


Guldvingar
Gullvivefjäril
Hagtornsfjäril
Hedblåvinge

Kartfjäril
Klöverblåvinge
Krattsnabbvinge

Körsbärsfuks
Ljungblåvinge
Makaonfjäril
Midsommarblåvinge
Mindre blåvinge
Mnemosynefjäril

Myrpärlemorfjäril


bergsyra, ängssyra
gullviva
rönn, slån, hagtorn, oxbär
ljung, odon, ölandssolvända, harris, havtorn
brännässla
ärtväxter som kärringtand, skogsklöver, backvial
små ekbuskar
skogsalm, sälg, gråvide, asp, sötkörsbär, päron
ljung, odon, solvändor, kärringtand, backtimjan
strandkvanne, strätta, kärrsilja, bockrot
solvändor, blodnäva, skogsnäva
getväppling
olika nunneörter
tranbär, rosling

Tistlar och väddväxter

blå bolltistel, brudtistel,
kardvädd, kärrtistel,
rysk martorn,
silvertistel, vägtistel,
åkertistel
   


 

 


Nässelfjäril

Puktörneblåvinge  
Påfågelöga
Pärlemorfjärilar, övr.
Rapsfjäri
Rödfläckig blåvinge 
Rödgul höfjäril
Silverblåvinge
Skogsnätfjäril
Sotnätfjäril

Smultronvisslare
Smygare
Sorgmantel
Svartfläckig blåvinge
 


brännässla
kärringtand, röd-, vitklöver, blålusern, puktörne
brännässla
violarter
löktrav, rockentrav, strandfräne, väg-, åkersenap
sparvnäva, mjuknäva, skatnäva, ljus solvända
blålusern, kärringtand, klöver
ärtväxter, bl.a. gulvial, kråkvicker, blålusern
kovallarter, te-, axveronika, svartkämpar
vänderot
smultron, låga fingerörter
olika gräs
björk, sälg, asp, vide
först backtimjan, senare på hedrödmyrans larver
 


Kryddväxter


gurkört, isop,
kungsmynta,
pepparmynta, salvia, temynta, timjan


 

 

Svavelgul höfjäril
Sälgskimmerfjäril
Tistelfjäril
Tosteblåvinge
Veronikanätfjäril

Videfuks

Vinbärsfuks
Violett blåvinge
Violett guldvinge

Väddnätfjäril

Väpplingblåvinge

Älggräspärlemorfjäril

Ängsblåvinge
Ängsnätfjäril

 

odon 
vide- och sälgbuskar
olika arter av tistlar, gråbo, malvor
brakved, odon, blåbär, ljung, getapel, benved
teveronika
olika videarter, främst sälg och gråvide, alm
sälg, alm, humle, nässlor, vinbär, hassel, björk
rosling, tranbär, lingon, odon
ormrot
ängsvädd
getväppling
älggräs, brudbröd
olika ärtväxter, främst på rödklöver, getväppling
axveronika, svartkämpar
 

Ettåriga blommor

ageratum, blomstertobak,
blå snokört, grekisk lövkoja, heliotrop, jätteeternell,
jätteverbena, rosenskära, tagetes

 

 


Bredbrämad bastard-
svärmare
Fjällbastardsvärmare
Klubbsprötad bastard.
Mindre bastardsvärm.
Sexfläckig bastard.
Smalsprötad bastard.
Ängsmetallvinge
Humledagsvärmare
Större dagsvärmare
Svävdagsvärmare
 

Dagsvärmarelarvens värdväxter
olika klöverarter, främst rödklöver, men även
vialarter, kärringtand
ljungväxter, ärtväxter
bockrot
ärtväxter t.ex. kärringtand, gulvial, kråkvicker
kärringtand, undantagsvis andra ärtväxter
kråkvicker, gulvial, skogsvicker
bergsyra, ängssyra
kaprifol, skogstry
måror
vädd
 

Nattfjärilarnas favoriter

doftschersmin, kaprifol, nattljus, nattviol,
syren, såpnejlika,
vädd, vänderot

 


 

 


 

       


 
                                     Mina fjärilsbilder, nu på 55 arter

Tjockhuvuden
Visslare - smultronvisslare
Smygare
- mindre tåtelsmygare, silversmygare, ängssmygare

Riddarfjärilar
Apollofjärilar - mnemosynefjäril

Vitfjärilar

Skörvingar - skogsvitvinge
Äkta vitvingar - aurorafjäril, kålfjäril, rapsfjäril, rovfjäril
Höfjärilar - citronfjäril, svavelgul höfjäril

Juvelvingar
Blåvingar
- hedblåvinge, ljungblåvinge, midsommarblåvinge, puktörneblåvinge, silverblåvinge,
ängsblåvinge, tosteblåvinge
Guldvingar - mindre guldvinge, violettkantad guldvinge, vitfläckig guldvinge
Snabbvingar - almsnabbvinge, grönsnabbvinge, eksnabbvinge, eldsnabbvinge

Praktfjärilar
Pärlemorfjärilar
- brunfläckig pärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, skogspärlemorfjäril
storfläckig pärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril
Vinterpraktfjärilar - amiral, kartfjäril, körsbärsfuks, nässelfjäril, påfågelöga, sorgmantel, tistelfjäril,
 vinbärsfuks, videfuks    
                   
Praktfjärilar
Nätfjärilar
- skogsnätfjäril
Kronseglare - aspfjäril
Gräsfjärilar - kamgräsfjäril, kvickgräsfjäril, luktgräsfjäril, pärlgräsfjäril, sandgräsfjäril, slåttergräsfjäril,
svingelgräsfjäril

                                                  
Dagflygande nattfjärilar
 
ängsmetallvinge, bredbrämad bastardsvärmare,  mindre bastardsvärmar, sexfläckig bastardsvärmare

humlelik dagsvärmare


 


     


                                  Lite mer om fjärilar

Fjärilar (Lepidoptera) ordning inom klassen insekter med över 150000 arter över hela världen; drygt 2700 i Sverige.

De indelas i ca 30 överfamiljer, bl.a. dagfjärilar, svärmare, nattflyn, mätare, spinnare, vecklare, malfjärilar, träfjärilar, bastardfjärilar, mottfjärilar, glasvingefjärilar, käkfjärilar och rotfjärilar.

De är nattdjur med undantag av dagfjärilar (121 st.) samt en del svärmare, glasvingefjärilar och bastardfjärilar.

Deras utveckling är fullständig, vilket innebär att de genomgår både ett larvstadium och ett puppstadium innan de får sitt vuxna utseende.

Fjärilar övervintrar antingen som ägg, larver, puppor eller fullbildade fjärilar. En del är vandringsfjärilar som t.ex. tistelfjärilen som flyger från Nordafrika och amiralen som varje sommar kommer hit från Sydeuropa.

Fullvuxna fjärilars livslängd varierar från några dygn till nästan 1 år.


 

Teckningar av Mats Lind.
Hämtat ur boken "Småkryp" av Åke Sandhall, Albert Bonniers förlag.
Klicka på dem för större format.


 

 
 
 

                                                      Länkar till andra sidor om fjärilar
                       

En första guide till Dagfjärilar   

Fjärilar i odlingslandskapet - Här kan du läsa om 25 arter. Tips vad du kan göra för att skapa gynnsamma förhållande för fjärilar.
                                
Svensk Dagfjärilsövervakning - Från och med 2010 övervakas förändringar i de svenska dagfjärilarnas antal

Vi som gillar fjärilar - En offentlig grupp på facebook

Artportalen - Observationer av Sveriges fjärilar och med ett stort bildarkiv
                                    
Provinskatalog för fjärilar - Kolla vilka fjärilar som finns i ditt landskap.

Dagfjärilar - Första volymen ur "Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna"

Fältnyckeln Dagfjärilar - Omarbetat urval ur Nationalnyckeln
                                  

Dagfjärilar i sydöstra Sverige, en guide till Blekinge, Småland och Öland - Per-Olof Wickman, m.fl.
                         

Lepidoptera - Svenska dag- och nattfjärilar.
En mycket bra sida med många bilder av Magnus Unger

Naturhistoriska riksmuseet - Här kan du läsa om fjärilar
                                          
Wikipedia Fjärilar - En bra sida om fjärilar

Bastardsvärmare i Sverige - Artdatabanken

Sista chans för hotade fjärilar - Sveriges Natur


Birder av Ingemar Larsson - Många bilder på dagfjärilar och nattfjärilar på denna sida med naturbilder

Pelican Fototjänst & Naturreportage - Tryck på  insekter i bildmenyn, där finns många fjärilsbilder                                
                                

Sveriges Entomologiska förening  
   
_________________________________________________________________

 
 < Startsida                                                                 Sidan sammanställd av Anne Sandberg 2006                                              Uppdaterad 23 september 2019