< Startsida                                                                         Trollsländor - Odonata
    ____________________________________________________________________________________________________________


   Blå jungfrusländor
 


Trollsländor har en ofullständig förvandling, ägg, larv och imago.
Tiden som larv tillbringas i vattnet och under den utvecklingen gör larven
5-14 hudömsningar. När det är dags för det sista stadiet till den
fullbildade trollsländan lämnar larven vattnet och tar sig upp på land där den väljer en plats där förvandlingen kan ske.
 
Både larven och den fullbildade trollsländan är rovdjur.
Trollsländor har en utmärkt syn med ett stort synfält. De är skickliga
flygare, egentliga trollsländorna är mycket manöverskickliga.
Av Sveriges trollsländor är det endast vinterflicksländan som övervintrar
som vuxen, de andra gör det som ägg eller larv.
I Sverige har 64 arter påträffats varav tre tillfälliga besökare.

 

     


                     Mina bilder på trollsländor, nu på 40 arter
 
Flicksländor och jungfrusländor - Zygoptera

Siffrorna inom parentesen är - bofasta - tillfälliga besökare - kan dyka upp i framtiden

Jungfrusländor (2) blå jungfruslända, blåbandad jungfruslända
   
Glansflicksländor (4-2-1) mindre smaragdflickslända, kraftig smaragdflickslända
pudrad smaragdflickslända, vinterflickslända
                                         
Dammflicksländor (13-0-1)
ljus lyrflickslända, månflickslända, mörk lyrflickslända
röd flickslända, sjöflickslända, spjutflickslända, större kustflickslända,
större rödögonflickslända

Flodflicksländor (1) flodflickslända 

Egentliga trollsländor - Anisoptera

Mosaiksländor (13-1-1) blå kejsartrollslända, blågrön mosaikslända, brun mosaikslända
höstmosaikslända, starrmosaikslända, tidig mosaikslända

Flodtrollsländor (3-0-2)
sandflodtrollslända, stenflodtrollslända

Kungstrollsländor
(1) kungstrollslända
  
Skimmertrollsländor
(7) guldtrollslända,
gulfläckad glanstrollslända, metalltrollslända

Segeltrollsländor = libellulider, sjötrollsländor, kärrtrollsländor, ängstrollsländor 

Libellulider
(3) bred trollslända, fyrfläckad trollslända, spetsfläckad trollslända

Sjötrollsländor
(2-0-1)  mindre sjötrollslända
, större sjötrollslända

Kärrtrollsländor
(5)
citronfläckad kärrtrollslända, myrtrollslända, nordisk kärrtrollslända

Ängstrollsländor
(7-0-1) blodröd ängstrollslända
, gulfläckad ängstrollslända,
större ängstrollslända, svart ängstrollslända, tegelröd ängstrollslända
                                           
 

 

Större kustflickslända

 

Blå jungfruslända, hona

Mindre smaragdflickslända, hona

Röd flickslända, hane

Sjöflickslända, hane

Tidig mosaikslända, hane

Nordisk kärrtrollslända, hane

Mindre sjötrollslända, hane

Större sjötrollslända, hane

Blodröd ängstrollslända, hane

Större ängstrollslända, hona

 


                                           Länkar till sidor om Trollsländor

Trollsländeföreningen

Epitheca - Trollsländebloggen - Här finns mycket information att få av Magnus Billqvist och Ola Elleström

Trollsländeguiden på Facebook

Trollsländor - Offentlig grupp på Facebook

Nordens trollsländor - Ny bok av Magnus Billqvidt med 2000 fältfoton

Trollsländor i Sverige, en fälthandbok - Erland Dannelid, Göran Sahlén och Göran Liljeberg

Skånes trollsländor, en förstrollande faktabok - En sammanställning av inventeringen som gjordes 2009-2014

Östergötlands trollsländor, Tommy Karlsson
- Ett unikt inventeringsarbete och en unik sammanställning i bokform

Atlasprojektet Trollsländor i Närke

Årsrapport för Projekt Trollsländor i Närke

Hjälp till att övervaka trollsländor

Artportalen - Rapporter och ett stort bildarkiv

Provinskatalog för trollsländor

Om trollsländor på Wikipedia - Mycket och bra information

Birder, Ingemar Nilsson -  Här finns bilder på trollsländor
 
Sveriges Entomologiska förening

Föreningen SydOstEntomologerna
______________________________________________


     < Startsida                                                            Sidan sammanställd av Anne Sandberg 2014                           Uppdaterad 21 oktober 2019