Svensk fonetik

I juli 2015 började jag att skriva en svensk fonetik, i vilken jag ljud för ljud beskriver svenskt uttal. Några uppdateringar gjordes 2017, men arbetet kom ej till någon användning, fastän den är skriven som ett läromedel, med sikte på folk med annat modersmål. I januari 2020 fick jag en fråga av en vän med annat modersmål, om jag kunde föreslå någon beskrivning av svenskt uttal. Min tanke gick då till mitt eget arbete, som här nedanför föreligger som PDF-dokument. Därmed har fonetiken äntligen kommit till användning. 🙂️ Samtidigt fick jag anledning att återvända till denna lilla skrift, och uppdatera den här och där.

Svensk fonetik (pdf)