Något om Joakim Walldén

Jag tycker inte mycket om att tala om mig själv, men här följer några valda uppgifter.
 • Namn: Joakim Eric Valdemar Walldén
 • Född: 24 februari (skottdagen) 1976 i Boo (nedkomstort Nacka sjukhus)
 • Första bostad: Kocktorpsvägen 4 i Björknäs, Boo (1976–1979)
 • Nuvarande bostad: Apollovägen 30 i Eknäs, Boo (sedan 1979)
 • Förskola: Ankdammens förskola 1981–1983
 • Grundskola: Björknässkolan 1983–1992 (klass 1–9A)
 • Skärgårdsskeppare (Förarintyg för fritidsbåt) 1991-01-24
 • Gymnasium: Nacka gymnasium, samhällsvetenskaplig linje med tillvalet Bild, estetisk specialisering, 1992–1995 (klass S1–3B)
 • Militärtjänst: Sjukvårdare vid P10 i Strängnäs 9 oktober 1995 – 22 maj 1996
 • Datortek: 26 juli – 17 oktober 1996, Turbinvägen 8, Järla
 • Första anställning: IT-inventerare vid Nacka kommun 22 oktober – 20 november 1996
 • Komvux: NTI-skolan: Desktop Publishing vt 1997, Multimediaproducent ht 1997
 • Högskolestudier: Inleddes med grundkurs i Nordiska språk med historisk inriktning (kvällskurs på halvfart) vid Stockholms universitet höstterminen 1998
 • Sommarkurs: Islands språk och litteratur vid Háskóli Íslands 4–30 juni 2000
 • C-uppsats (kandidatuppsats): De germanska sekvenserna /we/ & /wa/ → /o/ i några vanliga ord i de germanska språken — En sporadisk ljudförändring vid Uppsala universitet vårterminen 2004
 • D-uppsats (magisteruppsats): Isländsk fonetik — Ett förslag till en beskrivning av isländskt uttal baserat på auditiv analys av inspelat isländskt tal vid Uppsala universitet höstterminen 2004
 • Högskoleexamen: Filosofie kandidat i Nordiska språk med historisk inriktning vid Uppsala universitet 2005-09-22

Hem