📝 Uppsatser

PĂ„ denna sida finns mina C- och D-uppsatser i nordiska sprĂ„k i sin helhet. En B-uppsats, ”Orden kona och kvena – En undersökning av ordens slĂ€ktskap och utveckling” (4 p.) skrev jag vid Stockholms universitet vĂ„rterminen 2000. Den kan ses som en liten förstudie till C-uppsatsen.

Sammanfattning av C-uppsatsen (Uppsala universitet, vt. 2004):

De germanska sekvenserna
/we/ & /wa/ → /o/ i nĂ„gra
vanliga ord i de germanska sprÄken
— En sporadisk ljudförĂ€ndring —

I uppsatsen framhĂ„lls betydelsen av fonetisk variation som en förutsĂ€ttning för ljudförĂ€ndringar, och vikten av att sĂ€tta sprĂ„kbrukaren – som talare och lyssnare – i förgrunden. Historiska ljudförĂ€ndringar bör studeras fonetiskt, varvid artikulatoriska, akustiska och perceptuella aspekter beaktas. Denna metod tillĂ€mpas pĂ„ de samgermanska sekvenserna /we/ och /wa/ och deras sporadiska utveckling till /o/ i nĂ„gra vanliga ord. En stor del av uppsatsen Ă€gnas Ă„t ordstudier, dĂ€r det argumenteras för att *kwenƍ-, *kweman‑, *swefan-, *swarinaz, *kweĂŸan- och *twalif- genom den ovan nĂ€mnda ljudutvecklingen har givit bl.a. fornislĂ€ndskt kona, koma, sofa, sorinn och tolf och medelhögtyskt koden.
I uppsatsen framhĂ„lls betydelsen av fonetisk variation som en förutsĂ€ttning för ljudförĂ€ndringar, och vikten av att sĂ€tta sprĂ„kbrukaren – som talare och lyssnare – i förgrunden. Historiska ljudförĂ€ndringar bör studeras fonetiskt, varvid artikulatoriska, akustiska och perceptuella aspekter beaktas. Denna metod tillĂ€mpas pĂ„ de samgermanska sekvenserna /we/ och /wa/ och deras sporadiska utveckling till /o/ i nĂ„gra vanliga ord. En stor del av uppsatsen Ă€gnas Ă„t ordstudier, dĂ€r det argumenteras för att *kwenƍ-, *kweman‑, *swefan-, *swarinaz, *kweĂŸan- och *twalif- genom den ovan nĂ€mnda ljudutvecklingen har givit bl.a. fornislĂ€ndskt kona, koma, sofa, sorinn och tolf och medelhögtyskt koden.

LĂ€s hela C-uppsatsen (pdf)

Sammanfattning av D-uppsatsen (Uppsala universitet, ht. 2004):

— IslĂ€ndsk fonetik —
Ett förslag till en beskrivning av
islÀndskt uttal baserat pÄ auditiv
analys av inspelat islÀndskt tal

I uppsatsen ges ett förslag till hur islÀndskt uttal kan Äterges pÄ ett sÀtt som ligger verkligheten nÀrmre Àn de normaliserade framstÀllningar som författaren har tagit del av. Detta görs genom en auditiv analys av inspelat islÀndskt tal, som ljud för ljud och process för process jÀmförs med ett urval framstÀllningar i litteratur frÄn 1905 till 2002. I resultatet ges exempel pÄ en tillÀmpning av det förslag som undersökningen har lett fram till. Att det normaliserade uttal som litteraturen ger har pÄverkats av vad som anses fonologiskt distinktivt eller redundant, tycks vara fallet.

LĂ€s hela D-uppsatsen (pdf)