Mentaltest Timrå 2008-04-19
Domare: Sune Halvarsson och Gunnel Crona
   
Samarbete förare 5 Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp
Samarbete testledare 2 Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från testledaren
Gripa/ta tag 5 meter 4 Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning
Gripa/ta tag 40 meter 4 Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning
Gripa/hålla 5 meter 4 Tuggar/byter tag vid något tillfälle
Gripa/Hålla 40 meter 3 Tuggar/byter tag upprepade gånger
Gripa/slita/dra 5 meter 4 Drar emot tills testledaren släpper
Gripa/slita/dra 40 meter 3 Växlar mellan att hålla och dra emot
Förföljande 5 Startar med hög fart-målinriktad
Förföljande/gripa 4 Griper direkt, släpper
Uthållighet 5 Jobbar i 90 sekunder hämtas av förare
Social självsäkerhet 5 Socialt säker i alla situationer
Social nyfikenhet 5 Normalt nyfiken när anledning finns
Socialt samspel 5 Inbjuder och spelar med på lek och lekinviter
Handlingsförmåga 4 Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer
Anpassningsförmåga 4 Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer
Koncentration 4 Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
Avreaktion 4 Avreagerar med någon tidsförskjutning i enstaka situationer
Minnesbilder 3 Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
Rädsla 3 Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver
Aggresivitet 5 Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
Nyfikenhet 4 Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning
Skott 4 Kontroll vid flera skott
Summa 496 poäng