1a 4 Kontakt/Hälsning Tar kontakt själv/besvarar kontakt
1b 4 KontaktSamarbete Följer villigt/engagerar sig i testledaren
1c 4 Kontakt/Hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende
2a 5 Lek/Leklust Startar snabbt leker mycket aktivt
2b 3 Lek/Gripande Griper tveksamt eller med framtänderna
2c 3 Lek/Gripande/Dragkamp Griper , drar emot men släpper och tar om alt.tuggar
3a 3 Förföljande Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer
3a 4 Förföljande Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet
3b 3 Gripande Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
3b 5 Gripande Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
4 3 Aktivitet Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar 
5a 3 Avstånds lek/Intresse Intresserad, följer figuranten utan avbrott
5b 1 Avstånds lek/Hot-Aggresivitet Visar inga hotbeteenden
5c 3 Avstånds lek/ Nyfikenhet Går fram till den dolda men talande figuranten
5d 4 Avstånds lek/Leklust Griper, Drar emot, men kan släppa och ta om.
5e 3 Avstånds lek/Samarbete Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
6a 3 Överraskning/Rädsla Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
6b 3 Överraskning/Hot-Aggresivitet Visar flera hotbeteenden under längre tid.
6c 3 Överraskning/Nyfikenhet Går fram till overallen när föraren står bredvid.
6d 1 Överraskning/Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver
6e 1 Överraskning/Kvarstående intresse Visar inget intresse
7a 2 Ljudkänslighet/Rädsla Hukar sig och stannar
7b 5 Ljudkänslighet/ Nyfikenhet Går fram till skrammlet utan hjälp.
7c 1 Ljudkänslighet/ Kvarstående rädsla Ingen tempoförändring eller undanmanöver
7d 2 Ljudkänslighet/ Kvarstående intresse Stannar upp luktar/tittar på skramlet vid 1 tillfälle
8a 2 Spöken/ Hot-Aggrisivitet Visar enstaka hotbeteenden
8b 3 Spöken/ Kontroll Kontrollerar och/eller handlar mot spökerna. Långa avbrott.
8c 5 Spöken/ Rädsla Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt flyr.
8d 2 Spöken/ Nyfikenhet Går fram när föraren talar med fig och lockar på hunden.
8e 4 Spöken/ Kontakttagande med fig i spök Tar själv kontakt med figuranten
9a 4 Leklust Startar snabbt, leker aktivt.
9b 3 Gripande Griper tveksamt eller med framtänderna
10 1 Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.