KARINS SLÄKTSAGA - VÄSTERGÖTLAND

 

   Jag är tacksam för synpunkter på materialet och tar gärna emot korrigeringar och tillägg:   falk@falkboet.st   / Karin

 

   I Solhem bor barnbarnet PETRONELLA med pappa ANDERS och mamma GUNILLA.

 

      Välkommen till "Petronellas affär": http://www.tolkabro.se

 

                                                     Petronellas anor

   För att återvända hit från någon av personerna nedan: klicka på numret inom parentesen!  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   (P1:1-2) Farfar och farmor  MARTIN och MAJ-BRITT                     

   (till nästa)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

   (P2:1-2) Farfars föräldrar JOHAN WILHELM och ELLEN VIKTORIA

   (till nästa) (till föregående)

 

 

============================================================================================

  

    (P2:3-4) Farmors föräldrar BERTIL och TYRA

    (till nästa) (till föregående)

                                                                                                       

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

   (P3:1-2) Farfars fars föräldrar JOHAN och ANNA LOVISA                                          

   (till nästa) (till föregående)

                                                                                                                       

============================================================================================ 

 

   (P3:3-4) Farfars mors föräldrar CASPER  och EMILIA SOPHIA

   (till nästa) (till föregående)

 

============================================================================================ 

 

   (P3:5-6) Farmors fars föräldrar JOHAN AUGUST  och HEDDA CHARLOTTA

   (till nästa) (till föregående)

 

============================================================================================ 

 

 

   (P3:7-8) Farmors mors föräldrar OSKAR  ADOLF  och AMANDA  JOSEFINA

   (till nästa) (till föregående)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

   (P4:1-2) Farfars farfars föräldrar JOHANNES och ANNIKA

   (till nästa) (till föregående)  

                                                                                                                

============================================================================================ 

 

   (P4:3-4)  Farfars farmors föräldrar JOHAN och JOHANNA                                    

   (till nästa) (till föregående)

                                                                                                                       

============================================================================================ 

  

   (P4:5-6) Farfars morfars föräldrar ANDERS GUSTAF  och MARIA

   (till nästa) (till föregående) 

 

============================================================================================ 

 

   (P4:7-8) Farfars mormors föräldrar JOHN  och MARIA CAJSA

   (till nästa) (till föregående) 

 

============================================================================================ 

 

   (P4:9-10) Farmors farfars föräldrar ANDERS  och CHATARINA

   (till nästa) (till föregående)

 

============================================================================================  

 

   (P4:11-12) Farmors farmors föräldrar JOHAN  och CAJSA

   (till nästa) (till föregående)

 

===========================================================================================

 

    (P4:13-14) Farmors morfars föräldrar SVEN AUGUST  och ANNA LOVISA

    (till nästa) (till föregående)

 

===========================================================================================

 

   (P4:15-16) Farmors mormors föräldrar AUGUST  och INGA CAJSA

  (till föregående)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

   till sidans början