Personal Record

Johan Liljegren

Kammartjänare, bokhållare. Was at most 73 years.

Born:1763 (Smål)
Dead:1836 Ramsta (Uppl)

Partner with Hedvig Andersdotter (1781 - 1819)


Notes


Säges 1836 vara f.d. kammartjänare hos överstelöjtnant Tornerhielm på Årby i Ramsta sn (Uppl).