Personal Record Pedigree Chart

Sven "Svante" Myrin

Häradshövding; Concillie Sekreterare. Was 80 years.

Father:Ericus Svenonis Myrin (1688? - 1731)
Mother:Anna Sevallia (1679 - 1747)

Born:1722 14/4 Uppsala (Uppl)
Dead:1802 17/10 Florsberg, Mo (Häls)

Marriage with Britta Katarina Hernodia (- 1756)

Marriage:1747 16/8 Börje (Uppl)

Children:
Erik Myrin (1748 - 1782)
Anna Katarina Myrin (1751 - >1828)
Johanna Myrin (1753 - )
Elisabet Myrin

Marriage with Britta Charlotta Eldh (1734 - 1796)

Marriage:about 1760

Children:
Nils Myrin (1760 - 1780)
Hedvig Myrin (1762 - )
Britta Charlotta Myrin (1763 - 1763)
Svante Myrin (1764 - 1764)
Edla Charlotta Myrin (1765 - 1839)
Britta Magdalena Myrin (1766 - )
Sven Axel Myrin (1768 - 1768)
Peter Leonard Myrin (1769 - 1770)
Ulrika Juliana Myrin (1771 - 1772)

Notes


På 10:de året blev H:r secreteraren faderlös. Hans mor besörjde sedan om hans uppfostran och gav honom till informator en stadgad studerande, H:r Gabriel Ödman, sedan contracts prost i Hjälmaryd uti Småland. Under sina academiska år disputerade H:r secreteraren Om den Juridiska vältaligheten. Åren 1740, 1741 och 1742 (?) han vid Höglå(?) kungl. Svea Hovrätt. 1743 förordnades han till vice notarie i Höglå(?) kungl. General krigsrätten och samma år till vice auditör vid Nylands regemente. 1747 fick han kungens fullmakt på krigsfiskals-sysslan i Finland. Kallades år 1755 av Riksens ständers Höglå(?) commission till sekreterare sysslans förrättande, hugnades och belöntes 1758 med kungens fullmakt å häradshövdinge beställningen i Hälsingland. Flyttades 1780 till bestridande av sekreterare-sysslan i kungl. Slotts cancelliet varifrån han sökte och fick avsked 1787. Samma år flyttade han hit till församlingen och tillbringade sina övriga dagar hos sin kära måg H:r häradshövding Gabriel Ödman på Florsberg.

Var häradshövding i Norrland 1765-72. Sköld: I blått fält ett vattenpass åtföljt ovan av två i bjälke ställda rosor och nedan av tre i bjälke ställda franska liljor. (Hjälmprydnad): En strålande femuddig stjärna. Valspråk: Semper medium. Riksdagsfullmakter R 5191, Eder 170.