Personal Record Pedigree Chart

Anders Bringentoff

Klockare, organist, skollärare. Was 74 years.

Father:Magnus Bringentoff (1772 - 1851)
Mother:Maria Magdalena Stenbom (1785 - 1858)

Born:1810 6/3 Klockargården, Skuttunge (Uppl) 1)
Dead:1884 20/7 Rosenlund, Ulvsike, Skuttunge (Uppl) 2)

Marriage with Karolina Augusta Bringentoff (f. Ågren) (1810 - 1898)

Marriage:1841 25/4 Börje (Uppl) 3)

Children:
NN Bringentoff (1841 - 1841?)
August Mauritz Andersson (f. Bringentoff) (1842 - 1919)
Anders Johan Gottfrid Bringentoff (1845 - 1847)
Leonard Valdemar Bringentoff (1848 - 1934)

Notes

Gick tidigt i lära hos fadern som organist. Var 1827-29 hos morföräldrarna i Nagu (Eg.Fin. FIN) och kom 1830 åter till föräldrarna i Skuttunge (Uppl), och blev 1832 av sockenstämman utsedd att efterträda fadern som skollärare med samma lön som som denne haft, dvs för vart barn som läres att läsa och stava fick han 12 kappar säd (ca 55 L), hälften råg och hälften korn. Första året vägrar sädesmagasinets föreståndare att betala ut hans lön. Men efter föredragning i stämman och uppläsning av tidigare protokoll i ärendet får han ut sin lön. År 1839 tycks han ha slutat som lärare då en annan anställdes. Efterträdde fadern senare även som klockare och kyrkvaktare. Flyttade 1841 som gift från Skuttunge till Kettinge i Börje (Uppl), 1845 till Åkerby (Uppl), 1847 till Nyby i Gamla Uppsala (Uppl), och 1848 till Vreta i Hjälsta (Uppl), samt 1850 till Skuttunge By i Skuttunge, varifrån han okt 1865 flyttade till Rosenlund, lydande under Ulvsike gård i sistnämnda sn. Dog av ålderdom. Hämtat ur boken Skuttunge Socken (Andersson, A. 1954, s 127ff): "Sjukdomar och hälsovård - 1857 tycks emellertid farsoten (kolera) ha inkommit även i Skuttunge. Vi finna nämligen då i ett stämmoprotokoll av den 20/9 följande anteckning: Med anledning av den bedrövliga händelsen, att ingen velat hjälpa till vid koleraliks forsling till graven, voro socknemännen inkallade för att rådgöra om anskaffande av likbärare. Kyrkvaktare Bringentoff åtog sig att vara en bärare och söka skaffa flera. - Ett hjältemod, som hedrar det gamla namnet Bringentoff. Församlingen lönade emellertid sin kyrkvaktare för hans tjänstaktighet genom att utsprida ryktet, att han plundrade liken på deras guldringar och andra prydnader. Bouppteckningsprotokollen jäva dock dessa rykten."


Sources

1)ULA/ Skuttunge C:2 (Fb)
  
2)ULA/ Skuttunge F:4 (Db)
  
3)ULA/ Börje EI:1 (Vb)