Personal Record

Andreas Johannis Milenius

Komminister. Was at most 77 years.

Born:1684 Milingby, Romfartuna (Väsm)
Christened:1684 2/10 Romfartuna (Väsm)
Dead:1761 22/3 Möklinta (Väsm)

Marriage with Katarina Sevallia (1683 - 1740)

Marriage:1723 6/6 Orsa (Dala)

Notes


Då fadern dör 1691 11/10, tages den sjuårige gossen om hand av magister Andreas Amnelius, som då vistas hos sin far i Romfartuna sn (Väsm). Inskrivs 1702 i Västerås trivialskola och vidare till gymnasiet där. Måste "med största besvär och fattigdom dra sig fram" tills han som informator förtjänar sitt uppehälle. Under sina studier i Västerås förlorar han två gånger "det lilla han hade" - 1:a ggn "genom att ovanligt och hastigt Svartåns uppstigande", 2:a ggn genom den stora eldsvådan 1714. Student i Uppsala 1715, där han läser till 1720. Kallad till adjunkt av sin blivande svåger kyrkoherde Johannes Sevallius i Orsa och efter prästexamen 1720 17/10 prästvigs han 18/10 på villkor att förkovra sig. Då han åtar sig att tillika undervisa ungdomen blir han 1721 29/6 klockarepräst och skolmästare där. Efter enhälligt val 1728 12/9 komminister i Möklinta sn (Väsm) med tillträde 1729. Där har han att även svara för klockaretjänsten, men håller för den en vikarie. Anhåller 1757 i Domkapitlet om adjunkt, eftersom synen och krafterna avtagit. Sista predikan håller han 1:a böndagen 1758.